példamutató szinonimái

melléknév
 • példás, kitűnő, követendő, mintaszerű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

havas II.

főnév
 • hegy, hegylánc
 • orom

nézeteltérés

főnév
 • nézetkülönbség, véleménykülönbség, különbség, ellentét, differencia
 • összeszólalkozás, veszekedés, konfliktus, viszály, civódás, súrlódás, kocódás (tájnyelvi), összetűzés, szóváltás, purparlé, disszonancia, diszharmónia
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a példamutató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

panaszol

ige
 • sérelmez, neheztel, szemrehányást tesz, szemrehány (régies), hibáztat, reklamál

nyuszi

főnév
 • (bizalmas): nyúl, nyulacska, nyuszika, kisnyúl (bizalmas), tapsifüles (bizalmas), ugrifüles (bizalmas)
 • (személy): félős, gyáva (alak), beszari (durva) Sz: megijed a saját árnyékától
 • (szleng): lövész, bokorugró (szleng), golyófogó (szleng)

nyalizik

ige
 • hízeleg, hízelkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, helyezkedik, hajbókol, csúszik-mászik, alázatoskodik, nyal (szleng), pedálozik (szleng), simul (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas)

mócsing

főnév
 • hajnövesztő (bizalmas), bőrnye, cubák (tájnyelvi), zsírcafat
 • (szleng): férfi, ember, pasas (bizalmas)

pártonkívüli

melléknév, főnév
 • független, pártatlan

probléma

főnév
 • gond, nehézség, dilemma, bonyodalom, zűr, baj, bökkenő, difi (bizalmas), gáz (szleng), gubanc (szleng), hézag (szleng)
 • fogas kérdés, sarkalatos kérdés, feladat
 • fejtörő

megmarad

ige
 • gyökeret ver, letelepedik
 • vesztegel, megragad, időz
 • kitart, állhatatos marad, ragaszkodik
 • túlél, életben marad, kihever, meggyógyul
 • hátramarad, kimarad, fennmarad, visszamarad, megőrződik, hagyományozódik
 • a nyakán marad, rajta marad (valakin)

meghazudtol

ige
 • ellentmond, megcáfol, rácáfol, letagad, tagad, elutasít, visszautasít, érvénytelenít, érvénytelennek nyilvánít, megdönt, learedál (tájnyelvi), dezavuál (idegen)
 • meghamisít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz

kimozdul

ige
 • kilép, kijön
 • kiruccan, elutazik
 • kibillen, kimoccan, kilendül, kicsusszan, kibiccen, kicsuklik (tájnyelvi), kibicsaklik, kifordul, kirándul, kijön a helyéről

megszerkeszt

ige
 • megtervez, megkonstruál, összeállít, elrendez, redigál (idegen)

puskatus

főnév
 • puskaagy, tus

restaurál

ige
 • kijavít, helyreállít, helyrehoz, megújít, újjáépít, felújít, tataroz, rendbe hoz, renovál, modernizál
 • visszaállít, visszahoz, rekonstruál

ezüstös

melléknév
 • ezüstözött, ezüstszínű, ezüstfehér, szürkés, ólomfehér
 • deres, ősz
 • sápadt (holdfény)

szúrós

melléknév
 • hegyes, tüskés, tövises
 • borotválatlan, borostás, sörtés, szőrös
 • (szag): kellemetlen, csípős, éles, penetráns, metsző, erős
 • (tekintet): barátságtalan, átható, fürkésző
 • csípős, éles, fullánkos, maró, gúnyos, epés, szatirikus, bántó, sértő

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)

pelikán

főnév
 • gödény

palástol

ige
 • titkol, titokban tart, leplez, takargat, kendőz, elkendőz, rejteget, elfed, eltakar, elhallgat, álcáz, visszafojt

politúr

főnév
 • máz, lakk, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, sellak (régies), fényezés
 • bevonat
 • (szleng): bőr

süldő II.

főnév
 • malac, gódina (tájnyelvi)

perzsel, pörzsöl

ige
 • parázsol (tájnyelvi), megszenesít, porzsol (tájnyelvi)
 • pörköl, pirít, pergel (tájnyelvi)
 • felperzsel, feléget, elpusztít
 • éget, tűz
 • szárít, szikkaszt

odamenet

határozószó
 • odaúton

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék

szabálytalan

melléknév
 • rendhagyó, rendellenes, szabályszerűtlen, szabályozatlan, különös, meglepő, elütő
 • törvénytelen, megengedhetetlen
 • természetellenes, abnormális, szokatlan, rendkívüli, kivételes, szertelen, rendszertelen, aberrált (szaknyelvi)
 • formátlan, alaktalan, amorf (választékos)
 • esetleges, véletlenszerű, ötletszerű, mesterkélt
 • egyenetlen, girbegörbe (bizalmas), deformált, zegzugos, hullámzó, aránytalan, aszimmetrikus