megbizonyosodik szinonimái

ige
 • meggyőződik, bizonyosságot szerez, megerősödik
 • beteljesedik, megvalósul, bekövetkezik, teljesül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

paralel

melléknév
 • párhuzamos
 • megegyező, hasonló, megfelelő
 • analóg

varrat

főnév
 • varrás, forradás, sutura (szaknyelvi)
 • csatlakozás, összeillesztés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbizonyosodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

lakóhely

főnév
 • lakhely, domicilium (régies)
 • cím, lakcím
 • lakás, otthon, ház, szállás, hajlék, lak, kégli (szleng), rezidencia (idegen)

kulissza

főnév
 • díszlet, színfal, szárnyfal (régies)

kizsákmányoló

melléknév, főnév
 • népnyúzó, munkásnyúzó, élősködő, nyereséghajhász, elnyomó, vérszopó

matuzsálem

főnév
 • aggastyán, pátriárka, öregember, vénember, vénség, öreg csont (tréfás), vén csont (tréfás), apó

megpróbálkozik

ige
 • megpróbál, megkísérel, kísérletezik, próbát tesz, erőlködik, vállalkozik, nekifog(bizalmas)

vész1

ige
 • veszik, pusztul, tönkremegy, megsemmisül
 • elvész, eltűnik, ott marad, odalesz
 • elpusztul, meghal

kétségbe esik

ige
 • aggódik, összeomlik, kesereg, elcsügged, gyötrődik, elkeseredik, elkedvetlenedik, elszomorodik, letörik, desperál (idegen)

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó

gyilkol

ige
 • öl, öldököl, leszúr, lemészárol, megsemmisít, kiirt, agyonüt, pusztít, levág, vérengzik, kicsinál (szleng), hidegre tesz (bizalmas), kinyiffant (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva) Sz: eltesz láb alól, kivon a forgalomból (szleng, tréfás)
 • zaklat, kínoz, gyötör
 • (motort) rongál, nyű, nyúz

kiérdemel

ige
 • rászolgál, megszolgál, érdemes (valamire)

megszilárdulás

főnév
 • megkeményedés
 • megalvadás, gélesedés
 • konszolidáció, helyreállás, megerősödés, stabilizáció (idegen), állandósulás

mikrofon

főnév
 • megafon, beszélő

melléknév
 • tág, tágas, terjedelmes, széles, elálló, kényelmes, lötyögős, buggyos, lezser, laza, téres (választékos)
 • bőséges, kiadós, gazdag, szapora (tájnyelvi)
 • részletes, közelebbi

parancs

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

nyugtalan

melléknév
 • izgő-mozgó, nyughatatlan (tájnyelvi), állhatatlan, változékony, csihatag (tájnyelvi), nyüzsgeteg (tájnyelvi), fészkelődő, zajos, besózott Sz: álmában is ellenséggel harcol; azt műveli, mintha rozsféreg lenne a seggében; bogár bújt a seggébe; egész nap lót-fut, mint a csatlóskutya; eleven, mint a madár; eleven, mint a csík; felkelti az alvó macskát; hétördög; izeg-mozog, mint a sajtkukac; jár, mint az ördög motollája; jön-megy, mint a bűnös lélek; keresztben áll benne a lélek; kutya farkára való; magával sem bír; mindig mozog, mint a sajtkukac; mintha tüskén ülne; nem fér a bőrébe; nem találja a helyét; nem fér a bőrében; nincs nyugta, mint a bolygó zsidónak; nyüvek termettek az alfelében; olyan rossz, mint az ördög; olyan fürge, mint az ürge; olyan, mint az ördög kötötte rokka; olyan, mint az égés; olyan, mint a higany; ördög bújt beléje; pondró van a fenekében; szúrja a zabszem a fenekét; tűkön ül; zabszem van a seggében
 • kiegyensúlyozatlan, zaklatott, izgatott, aggódó, nyugtalankodó, aggodalmaskodó, szorongó, ideges, ingerlékeny, izgága, zavart, hebehurgya, nervózus (idegen), felspannolt (szleng), gondterhelt, felindult, feldúlt, felpaprikázott, epés, túlérzékeny
 • elégedetlen, zúgolódó, lázongó, türelmetlen, akadékoskodó, kötekedő, csendzavaró, háborgó, békétlen
 • mozgalmas
 • zűrzavaros, forrongó, háborús
 • viharos, hullámzó

megbont

ige
 • felbont, széthasít, szétbont, szétszed, elválaszt, szétválaszt, vitiál (idegen)
 • megbolygat, kikezd, meglazít, fellazít, kibogoz, megtör, felfordít, megzavar, megoszt, szétzilál
 • zülleszt

májgaluska

főnév
 • májgombóc

megkérd, megkérdez

ige
 • érdeklődik, tudakol, megtudakol, meginterjúvol, kérdez, kérdezősködik, kérdezget, faggatózik, puhatol, firtat, feszeget, tudakolózik (választékos), megtudakoz, appellál (régies), interpellál (szaknyelvi), elkérdez (tájnyelvi), felkérd (tájnyelvi), megtudokál (tájnyelvi)(valakinek)

nyilallik

ige
 • hasogat, hasít, szúr, fáj, lüktet, szaggat, lipickel (tájnyelvi)
 • felvillan, támad, beugrik, felötlik

megerősít

ige
 • megszilárdít, izmosít, megedz, keményít, acéloz
 • merevít, odaerősít, erősít, megtámogat, rögzít
 • alátámaszt, kidúcol
 • elpalánkol, elsáncol, erődít, biztosít, fedez
 • felfegyverez
 • buzdít, biztat, serkent, ösztönöz
 • felvértez
 • (szaknyelvi): kiegészít
 • bizonyossá tesz, tanúsít, hitelesít
 • jóváhagy, szentesít, konszolidál (idegen), approbál (idegen), helybenhagy, engedélyez, láttamoz, törvényesít, törvényerőre emel, becikkelyez, ratifikál (idegen), fixál, véglegesít
 • hangoztat, hangsúlyoz

látható

melléknév
 • látszó, megtekinthető, szemlélhető, kivehető, vizibilis (idegen), látszatos (tájnyelvi), láttányi (tájnyelvi)
 • észrevehető, megállapítható, nyilvánvaló, szembetűnő, tagadhatatlan

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

nyögdécsel

ige
 • nyöszörög, nyekeg (tájnyelvi), bulikol (régies), nyögdögel (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi), kunkog (tájnyelvi)