vész1 szinonimái

ige
 • veszik, pusztul, tönkremegy, megsemmisül
 • elvész, eltűnik, ott marad, odalesz
 • elpusztul, meghal

vész2 szinonimái

főnév
 • (régies): vihar, szélvész, égiháború
 • veszedelem, veszély
 • katasztrófa, kár, istenverése, vég, romlás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, csapás, nyomorúság, pusztulás
 • betegség, kór, járvány, ragály

vesz szinonimái

ige
 • fog, megfog, megragad
 • emel, nyalábol, átölel, körülfog
 • von, felkap
 • szed, mer, merít
 • fogyaszt, eszik, iszik
 • (ruhát): felvesz, felhúz, felölt, rágombol (tájnyelvi), rávesz
 • (vállára vesz): vállal
 • (valaminek, valahogyan): értelmez, magyaráz, felfog, tekint
 • ért
 • (valamennyinek): becsül értékel, saccol (bizalmas)
 • igényel, kér, követel, megszerez, kap
 • merít, tanul, kölcsönöz
 • vásárol, szerez, cserél, vált
 • (valakit valahova): fogad, odafogad
 • alkalmaz
 • (régies): megkap, kap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sóskafa

főnév
 • borbolya (tájnyelvi), leánysomfa (tájnyelvi), vadsóska

ürülék

főnév
 • fekália (szaknyelvi), ganéj (tájnyelvi), piszok, szar (durva), széklet, bélsár, exkrementum (idegen), fécesz (szaknyelvi), fos (durva), trágya, drekk (szleng), tisztulat (tájnyelvi), nagydolog (bizalmas), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), csoki (szleng), trutyi (szleng), kula (szleng), boja (szleng)
 • bogyó, lepény (tréfás), csúnyaság, rondaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vátesz

főnév
 • (választékos): jós, látnok, próféta, jövendölő, igazlátó (régies), távolbalátó (régies)

tubus

főnév
 • flakon
 • (régies): hallócső (régies), szócső
 • (régies): távcső
 • (szaknyelvi): lélegeztető cső

tömött

melléknév
 • sűrű, dús, busa (szemöldök), buja, burjánzó, kompakt (idegen)
 • tele, telt, teletömött, duzzadt, dagadó, degesz (tájnyelvi), busa (tájnyelvi), busás (tájnyelvi)
 • zsúfolt
 • hízott, hizlalt (liba, kacsa)

tart

ige
 • fog, markol, szorít
 • odatart, odanyújt, odaad
 • gondoz, ellát, táplál, éltet, eltart, jóltart, kosztol
 • hátráltat, tartóztat, késleltet, marasztal
 • maraszt, virraszt
 • foglalkoztat, dolgoztat, igénybe vesz
 • működtet
 • birtokol
 • (valahol): őriz, raktároz, tárol
 • (valamilyennek): hisz, gondol, vél, ítél, lát, ismer, vélekedik, vall, minősít, tekint
 • értékel, becsül, mond
 • (valameddig): folyik, zajlik, folytatódik, fennáll, megvan, érvényben van
 • halad, igyekszik, terjed, nyúlik, vezet, ér, irányul
 • megy, közeledik, jön
 • (valamitől, valakitől): fél, aggódik, retteg, fosik (szleng)
 • óvakodik, tartózkodik
 • rendez, megrendez, megül, megünnepel, csap

vénlány

főnév
 • öreglány (bizalmas), vénkisasszony, aggszűz (pejoratív), garnyatag (tájnyelvi), agglant (tájnyelvi), aggleány (tájnyelvi) Sz: pártában maradt; fejébe sült a párta; lányok anyja

vöröslik

ige
 • piroslik, pirul (régies), tarjagosodik (régies)
 • lángol, izzik

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

szemle

főnév
 • megszemlélés, inspekció (idegen), ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat
 • szemügyre vétel, megtekintés, szemrevételezés, megspektálás (régies), áttekintés, számbavétel
 • mustra (régies), mustrálás (régies), felvonulás, parádé, processzió (régies), seregszemle, díszszemle, felsorakozás
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés, referátum (szaknyelvi)

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

szívszaggató

főnév
 • szívfájdító, szívtépő, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló, megrendítő, megható, megindító, szánalmas

zeng

ige
 • szól, hangzik, cseng, szárnyal, visszhangzik
 • énekel, dalol, zengedez (választékos)
 • zúg, harsog, dübörög, felcsattan
 • dörög, mennydörög, morajlik

kiutasít

ige
 • kitilt, kitoloncol, relegál (régies), kizsuppol
 • kiküld, kitessékel, kizavar, kikerget, kiűz, kidob, kipenderít, kiebrudal, kihajít, kitoloncol, kiteszi a szűrét, ajtót mutat (valakinek), kitranszportál (régies)

veszendő I.

melléknév
 • mulandó, elmúlandó
 • gyenge, gyarló, hullatag (régies)

vásárlóerő

főnév
 • vásárlóérték, vásárlóképesség, fizetőképes kereslet

visszariad

ige
 • visszadöbben, visszahökken, visszaretten, irtózik, iszonyodik, meghátrál, megtorpan, idegenkedik, perhorreszkál (idegen)

vigad

ige
 • örvend, mulat, ujjong, szórakozik, vigadozik, vidul, dánomoz (tájnyelvi), mókázik
 • züllik, tivornyázik, dáridózik, dorbézol, lumpol (bizalmas)

túr1

ige
 • ás, forgat, fölhány
 • turkál, kotor, keresgél

vízifukszia

főnév
 • leánycsalogató, pistikevirág, szívvirág, Szultán-nebáncsvirág