maszkíroz szinonimái

ige
 • adjusztíroz (szaknyelvi), alakít, kikészít (arcot)
 • álcáz, elrejt, elleplez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

osztozkodik

ige
 • felez, mutyizik (tájnyelvi), osztályt csinál (régies), risztel (szleng)
 • (tájnyelvi): veszekszik, vitatkozik, civakodik

befolyik

ige
 • belefolyik, beesik, beszivárog, becsorog, becsepeg, beszűrődik, beszüremlik, beáramlik, beárad, beömlik, beözönlik, betódul, behatol
 • (növény): beborít, elborít, befed, betakar, benő, ellep, belep, befut
 • (pénz): bejön, begyűlik, összegyűlik
 • (régies): belefolyik (valamibe), hat (valamire), részt vesz (valamiben), beleszól (valamibe), beleszólása van (valamibe)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a maszkíroz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lyukas

melléknév
 • kilyukadt, átfúrt, lyukatos (tájnyelvi)
 • (fog): szuvas, odvas

kút

főnév
 • vízforrás, itató, kopolya (tájnyelvi)
 • olajkút
 • szökőkút

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

kitavaszodik

ige
 • kinyílik, kirügyezik, kisarjad

manőver

főnév
 • hadmozdulat, csapatmozdulat, hadművelet, taktika
 • hadgyakorlat
 • csel, cselfogás, fogás, mesterkedés, fondorlat, manipuláció

meglágyul

ige
 • megpuhul, megfő
 • meghajlik, megereszkedik (tájnyelvi)
 • keresztülázik (régies), petyhed (régies), petyhüdik (régies), megparáhul (régies), megolvad
 • megenyhül, elérzékenyül, lecsendesül, megindul, ellágyul, megszelídül
 • felenged, felderül, felragyog, felvidul, jókedvre derül

velő

főnév
 • csontvelő, agyvelő
 • lényeg, értelem, tartalom, kvintesszencia (választékos), magva (valaminek)

kérelem

főnév
 • kérvény, beadvány, folyamodvány, kereset, követelés, petíció, instancia (idegen), instálás (régies), igénylés
 • kérés, óhaj, kívánság, kívánat, esedezés, könyörgés
 • vágy

kekk

melléknév
 • hetyke, pimasz, neveletlen, tiszteletlen, szemtelen, impertinens (régies)

gusztus

főnév
 • ízlés, tetszés, kedv
 • étvágy, ehetnék

kiad

ige
 • kinyújt, kiszolgáltat, kézbe ad, átad, expediál (idegen)
 • kifizet
 • kioszt
 • kiállít
 • elkölt, költ, elvásárol, fordít, kifizet, kihelyez
 • bérbe ad, albérletbe ad, kikölcsönöz, kölcsönad
 • publikál, megjelentet, kinyomtat, kihoz (bizalmas)
 • kibocsát, forgalomba hoz
 • közöl, megparancsol, elrendel, elküld, utasít
 • odaenged, átenged, rendelkezésre bocsát
 • elárul, kiszolgáltat
 • kibocsát, kienged, szabadjára enged, kisugároz
 • kihány, kiokád, visszaad, kiöklendez, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • kiejt, kimond, hallat
 • kifejt, kiáraszt
 • (lelket) kilehel
 • szabadjára enged
 • elég, kitelik

megőrül

ige
 • megbolondul, megháborodik, meghabarodik (tájnyelvi), meggárgyul (tájnyelvi), megcsábul (tájnyelvi), megtébolyodik, megzavarodik, meghibban, megkeveredik, megbomlik az agya, bedilizik, elveszti az eszét, elborul az elméje, megkergül, megbuggyan (tájnyelvi), meghülyül, becsavarodik (szleng), megkattan (szleng)

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

bolsevik

melléknév, főnév
 • bolsevista, bolsi (bizalmas), vörös, balos, kommunista, komcsi (bizalmas)(szaknyelvi)

páhol

ige
 • üt, ver, csépel, elporol, püföl, dögönyöz, dönget, nyüstöl (tájnyelvi), abriktol (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi), taglal (tájnyelvi)

nyel

ige
 • lenyel, fal, faldos (tájnyelvi), töltöz (régies)
 • habzsol, faldoklik (régies)
 • magába fojt, tűr
 • belélegez, beszív, befogad

matéria

főnév
 • (régies): anyag, szubsztancia (régies)
 • ruhaanyag, textil, textília, szövet, holmi
 • nyersanyag
 • (szleng): kábítószer, drog, anyag (szleng)

lőrés

főnév
 • ágyúlék, lövőrés (régies)

meggyengül

ige
 • elgyengül, ellankad, sorvad, megtörik, meghervad, megtörődik
 • megfogyatkozik, megcsappan, lehanyatlik
 • alábbhagy, ellanyhul, lelohad

nótázik

ige
 • dalol, énekel, danászik (bizalmas), danáz (tájnyelvi), danol (tájnyelvi)

megbékél

ige
 • megegyezik, megállapodik, kibékül, elássa a csatabárdot, juházódik (tájnyelvi)
 • megbékül, megengesztelődik, megenyhül Sz: megfordul benne a borjú; lefonja a gugyelát (a fonnivalót); beadja a korsót

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

megintés

főnév
 • figyelmeztetés, rendreutasítás, szidás, összeszidás, megrovás, feddés (választékos), korholás, szidalom, dorgálás, fejmosás (bizalmas), pirongatás, lehordás (bizalmas), leckéztetés, ledorongolás (bizalmas), intés, fincoltatás (tájnyelvi), lelkifröccs (bizalmas), hegyi beszéd (szleng), prédikáció (bizalmas)

nyamvadt

melléknév
 • gyenge, fejletlen, éretlen, satnya, csenevész, nyápic
 • vékony, sovány, vézna
 • gyámoltalan, ügyefogyott, tehetetlen
 • hitvány, silány, vacak, olcsó