végzettség szinonimái

főnév
 • képzettség, iskolázottság
 • képesítés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pipereüzlet

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

irodalomtörténet

főnév
 • literatúra (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a végzettség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vallomás

főnév
 • tanúságtétel, nyilatkozás, nyilatkozat, tanúskodás
 • bejelentés, felfedés, elárulás
 • hitvallás
 • beismerés, bevallás, számadás, feltárulkozás, gyónás (választékos), lelkizés (szleng)

tördelő

főnév
 • mettőr (szaknyelvi), metronpázs (régies)

tojik

ige
 • (durva): székel, szarik (durva), trónol (bizalmas), könnyít magán, nagydolgozik (bizalmas), kakál (bizalmas), kakil (bizalmas), kábelt fektet (szleng), kulál (szleng)

tanácsadás

főnév
 • tájékoztatás, útbaigazítás, útmutatás, konzultáció

vasvilla

főnév
 • trágyázóvilla, almozóvilla, villa

visszatart

ige
 • visszahúz, feltartóztat, visszafog, tartogat (tájnyelvi), megakaszt, lefékez
 • marasztal, tartóztat
 • megakadályoz, meghiúsít, hátráltat
 • megzaboláz, korlátoz, sakkban tart
 • gátol, útját állja, elhárít
 • visszafojt, magába fojt, elnyom, lenyel (bizalmas), türtőztet, moderál (bizalmas), temperál (idegen)
 • (fizetést, bért): lefog, letilt

szemfényvesztés

főnév
 • bűvészkedés, varázslat, káprázat, hókuszpókusz, kóklerség, sarlatánság, illúziókeltés, porhintés, alakosság, mágia, humbug (bizalmas)
 • ámítás, csalás, szélhámosság, svindli (bizalmas), bolondítás, szédelgés, becsapás

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

ösztövér

melléknév
 • (tájnyelvi): sovány, szikár, csontos, nyurga, vékony, vékonydongájú, vékonypénzű (régies), girhes (pejoratív), cingár, vézna, keszeg (bizalmas), csont és bőr, ványadt
 • sovány, terméketlen, kopár, sivár, meddő
 • szegényes, szűkös, vérszegény, vértelen

szétroncsol

ige
 • összeroncsol, összezúz, szétzúz, széjjelzúz, összetör
 • feldúl, elpusztít, szétrombol, széjjelrombol

vizsgázik

ige
 • felel, vizsgát tesz, kollokvál, szigorlatozik, szigorol

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb

vegykonyha

főnév
 • (bizalmas): laboratórium, labor (bizalmas), officina (régies)

valamennyire

határozószó
 • annyira-amennyire, félig-meddig, félig, kissé, valamicskét, valamelyest, némileg, némiképp, egy kissé, egy kicsit

világi II.

főnév
 • civil

vérmező

főnév
 • (régies): csatatér, harcmező, harchely (régies), küzdőtér, küzdhely (régies), csatamező, csatasík (régies), csatahely, ütközethely (régies), hadmező (régies)

tőzsde

főnév
 • börze, alkuház (régies), alkuda (régies)

viszlát

módosítószó
 • viszontlátásra, szia (bizalmas), helló (bizalmas), agyő (bizalmas), pá (bizalmas), csaó (bizalmas), cső (szleng)