grimbusz szinonimái

főnév
 • veszekedés
 • botrány, zűr, baj, kellemetlenség, kalamajka, ramazúri, fölfordulás, kavarodás, rendetlenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leég

ige
 • porig ég, elég, tűz martaléka lesz, elhamvad Sz: megeszi a vörös bika
 • (étel): odaég, odakap, odakozmál, lekozmál
 • (szleng): veszít, bukik, tönkremegy, legatyásodik (bizalmas), eladósodik
 • rajtaveszt
 • megszégyenül, felsül, lebőg (szleng), kudarcot vall

nagyúr

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a grimbusz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gátlástalan

melléknév
 • erkölcstelen, immorális, szabados, féktelen, szertelen, szemérmetlen, szemtelen, aljas, elvtelen

felséges, fölséges

melléknév
 • nagyszerű, kitűnő, csodálatos, egyedülálló, fejedelmi, királyi, kiváló, jeles, kimagasló, rendkívüli, bámulatos, mesteri, csodálatra méltó, imponáló, impozáns, nemes, remek, pazar, pompás, fényűző, emelkedett, méltóságteljes

felidéz, fölidéz

ige
 • felelevenít, előhív, előhoz, feltámaszt, visszaidéz, visszaemlékezik, emlékezetbe idéz, előás, előszed, visszahoz, feléleszt, életre kelt, evokál (idegen)
 • felemlít, szóvá tesz, felemleget

erőlködik

ige
 • fáradozik, igyekszik, iparkodik, megfeszíti az erejét, töri magát, kínlódik, strapálja magát (bizalmas), hajtja magát (bizalmas), gyűri az ipart (szleng), küszködik, vesződik, bajlódik, kaparkodik (tájnyelvi), peszterkedik (tájnyelvi), veselkedik (tájnyelvi), körmösködik (régies), markoskodik (régies), szepelkedik (tájnyelvi), keccsöl (szleng)

gomolyog

ige
 • kavarog, hömpölyög, kóvályog, gombolyog (tájnyelvi)

halandó I.

melléknév
 • anyaszülte (lény), mulandó, gyarló, esendő

ösztövér

melléknév
 • (tájnyelvi): sovány, szikár, csontos, nyurga, vékony, vékonydongájú, vékonypénzű (régies), girhes (pejoratív), cingár, vézna, keszeg (bizalmas), csont és bőr, ványadt
 • sovány, terméketlen, kopár, sivár, meddő
 • szegényes, szűkös, vérszegény, vértelen

ellenben

kötőszó
 • de, azonban, csakhogy, ezzel szemben, ezzel ellentétben, viszont, pedig, különben, máskülönben, holott, ámbár, habár, bár, jóllehet, viszontag (régies)

elhantol

ige
 • eltemet, sírba helyez, elföldel, elás, elkapar(választékos)

bemagol

ige
 • memorizál, emlékezetébe vés, bevés, betanul, megtanul, beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

elöljáróság

főnév
 • felsőbbség, hatóság, igazgatás, helyhatóság, önkormányzat, tanács (régies), magisztrátus (régies), prefektúra (régies)
 • vezetőség

hangnem

főnév
 • stílus, beszédmodor, hangvétel, hangszín, tónus, modor, alaphang

hévíz

főnév
 • termálvíz, hévvíz (régies)
 • gyógyvíz, hőforrás, meleg forrás
 • termálforrás, hévfürdő (régies), gyógyfürdő, termálfürdő

kézzelfogható

melléknév
 • nyilvánvaló, konkrét, tényleges, valóságos, érzékelhető, anyagi, megfogható, megtapintható, érinthető, manifeszt (idegen), plasztikus, materiális, reális, kézenfekvő, evidens, percipiálható (idegen), adatszerű, pozitív, szemléletes, érthető, világos, természetes

izzadt

melléknév
 • verejtékes, verítékes, lucskos, csatakos, loncsos (tájnyelvi), vizes (bizalmas), nedves, nyirkos (tenyér), gyöngyöző (homlok)
 • párás, gőzös, nedves, nyirkos

guberál

ige
 • keresgél, vájkál, turkál, piszkál

galiba2

főnév
 • (tájnyelvi): kaliba, kalyiba, házikó, kunyhó, putri

háborús

melléknév
 • hadviselő, harci, hadi, katonai
 • zavaros, nyugtalan, feszült

ispotály

főnév
 • kórház, gyógyintézet, betegház (régies), ispita (régies)
 • (tájnyelvi): szegényház (régies), menhely (régies)

gyárt

ige
 • előállít, készít, létrehoz, fabrikál (régies), termel, csinál, produkál

feltesz, föltesz

ige
 • felhelyez (választékos), felrak, felpakol, felerősít, ráerősít
 • felszállít, felültet (járműre)
 • odatesz (ételt)
 • kitesz (ékezetet)
 • elhatároz, tervbe vesz, eltökél, elszánja magát, szándékol, szándékozik, szándékában áll(valamiről)
 • feltételez, vélelmez (szaknyelvi), gyanít, sejt, vél, posztulál (szaknyelvi)

hajlamos

melléknév
 • hajlandó, hajlik (valamire), kész, kapható (valamire), alkalmas, képes
 • fogékony

izgatott

melléknév
 • ideges, nyugtalan, felindult, zaklatott, felkavart, dúlt, ingerlékeny, nervózus (régies), irritált (idegen)
 • türelmetlen
 • feszült, lélegzetvisszafojtott, lázas, heves, túlfűtött, idegfeszítő