nézelődik szinonimái

ige
 • bámészkodik, leskelődik, körülnéz, szétnéz, szemlélődik, őgyeleg, ókumlálódik (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

képzeletbeli

melléknév
 • elképzelt, képzelt, képzeleti, kitalált, mesebeli, mesés, megálmodott, elgondolt, a fantázia szülte, a képzelet szülte, irreális, képletes, költött, imaginárius (idegen), fiktív, illuzórikus, fantasztikus, föltett, föltételezett
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nézelődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagysága

főnév
 • (megnevezésként és megszólításként): nagyságos asszony (régies), nagysád (régies), nagysám (régies)
 • tekintetes asszony (régies), ténsasszony (régies)

megtört

melléknév
 • törődött, levert, csüggedt, lesújtott, megviselt, elcsigázott, letört, vigasztalhatatlan, fájdalmas, reményvesztett, fásult, kétségbeesett
 • töredelmes, bűnbánó, vezeklő, alázatos
 • (tekintet): fénytelen, üveges, zavaros
 • (tájnyelvi): gyűrött

megrázó

melléknév
 • megrendítő, megdöbbentő, fájdalmas, szomorú, megindító, megható, megkapó, szívhez szóló, gyászos, tragikus

mandulafenyő

főnév
 • ernyőfenyő, pínea, píniafenyő

nemesít

ige
 • olt, beolt, szemez, keresztez, kitenyészt, oltványoz
 • finomít, tökéletesít, szublimál (szaknyelvi)
 • javít, jobbá tesz
 • nemességre emel, nemesi rangot adományoz (valakinek), nobilitál (idegen), nobilizál (idegen)

olvasnivaló

főnév
 • olvasmány, könyv
 • betű

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

lábikra

főnév
 • vádli (bizalmas), ín (régies), szárhús (régies), inakása (tájnyelvi), vastaghús (tájnyelvi), árvahús (tájnyelvi), lábkása (tájnyelvi)

ispotály

főnév
 • kórház, gyógyintézet, betegház (régies), ispita (régies)
 • (tájnyelvi): szegényház (régies), menhely (régies)

leírhatatlan

melléknév
 • megnevezhetetlen, elmondhatatlan, kimondhatatlan, kifejezhetetlen, ecsetelhetetlen
 • rettenetes, szörnyű
 • óriási, mérhetetlen

orvtámadás

főnév
 • hátbatámadás

ösztönös

melléknév
 • ösztönszerű, öntudatlan, instinktív (idegen), spontán, automatikus, gépies, intuitív (idegen), önkéntelen, akaratlan, szándéktalan

elcsökevényesedik

ige
 • elsatnyul, degenerálódik (szaknyelvi), elkorcsosul, visszafejlődik, atrofizál (idegen), elhal

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős

rácsozat

főnév
 • rács, rácsszerkezet, korlát, kerítés, karózat, léckorlát (régies)

nimfa

főnév
 • najád (idegen), driád (idegen), nereida (idegen)
 • (tájnyelvi): hableány, sellő, vízi tündér

nagyharang

főnév
 • öregharang

odaad

ige
 • átnyújt, átad, odanyújt, juttat, kézbesít, továbbít, továbbad, osztogat, odapasszol (bizalmas), odadob, odalök (pejoratív), odavet
 • odaajándékoz, adakozik, adományoz, odaítél, ráruház, átruház, átenged, fölkínál, odaígér
 • feláldoz, áldozatul ad, szentel (valakinek valamit)
 • ráhagy (valakire), örökül hagy
 • rábíz
 • (labdát): átad, passzol

puha

melléknév
 • lágy, petyhüdt, ernyedt, gyenge, meggyöngült, löttyedt, pihepuha, tottyadt (tájnyelvi), pozsgás (szaknyelvi), pempős, pépes, felpuhult, fonnyadt, lottyadt, szotyka (tájnyelvi), szotyogós (tájnyelvi), lepenye (tájnyelvi)
 • erőtlen, elkényeztetett, gyenge
 • pipogya, elpuhult, puhány, teddide-teddoda, erélytelen, határozatlan, engedékeny, enervált, férfiatlan, effeminált (idegen)

nyár2

főnév
 • nyárfa, jegenye, topolya

méh1

főnév
 • méhecske, méhe (régies), méhike (választékos)

okirat

főnév
 • okmány, kiadmány (régies), oklevél, dokumentum, ügyirat, akta, irat, tanúsítvány, igazolás, bizonylat

rablóbanda

főnév
 • zsiványbanda, haramiacsapat, haramiabanda, martalóccsapat, gengszterbanda, gang (idegen), galeri