márkás szinonimái

melléknév
 • kiváló, kitűnő, elsőrendű, szuper (bizalmas)(bizalmas)
 • védjegyzett, védjeggyel ellátott, cégéres (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hitoktatás

főnév
 • vallásoktatás, hithirdetés, katekézis (idegen)

alapvető

melléknév
 • fontos, lényeges, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, meghatározó, kulcsfontosságú, lényegbevágó
 • életbe vágó, égető, létfontosságú
 • fő, elemi, fundamentális, sarkalatos, szubsztanciális (szaknyelvi), konstitutív (szaknyelvi), kardinális (választékos)
 • ősi, elsődleges, első, primer
 • gyökeres, mélyreható, radikális, szükségszerű, jelentős, döntő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a márkás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lompos

melléknév
 • rendetlen, gondozatlan, ápolatlan, elhanyagolt, topis (szleng), loncsos (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), slampos
 • borzas, bozontos, kócos, koloncos (régies)
 • (régies): tisztátalan, mosdatlan
 • pongyola, pontatlan, gondatlan, felületes, nemtörődöm, hányaveti, hanyag, slendrián

kuka2

főnév
 • szeméttartály, szeméttartó, szemeteskuka
 • szemeteskocsi, kukáskocsi

közbiztonság

főnév
 • közbátorság (régies)

kispap

főnév
 • papnövendék, növendékpap, teológus, szeminarista (régies), levita (idegen)
 • (tájnyelvi): segédlelkész, káplán

majdan

határozószó
 • majd, a jövőben, később, aztán, valamikor, utóbb, egyszer

megízlel

ige
 • kóstol, megkóstol, belekóstol (valamibe), kóstolgat, megpróbál, megpákosztol (tájnyelvi)
 • bekap (bizalmas)

végigsimít

ige
 • végigsimogat, megsimogat, megcirógat

kényszerül

ige
 • kénytelenedik, kénytetik, kell (valakinek), muszáj

katona

főnév
 • fegyveres, vitéz, harcos, levente, bajnok, hadfi (régies), harcfi (régies), hős
 • közkatona, közlegény, baka (bizalmas), honvéd, darabont (régies), csatár (régies), burdéka (régies), szoldát (régies), militér (régies), bokorugró (szleng), kopasz (szleng), slapec (szleng), stiglic (szleng) Sz: angyalbőrbe öltözött; a császár kenyerét eszi

gördülőcsapágy

főnév
 • görgő, golyóscsapágy

kétszer

határozószó
 • két ízben, még egyszer, bis (idegen)

megmérkőzik

ige
 • szembeszáll, harcol, küzd, kiáll (valakivel), megütközik, párbajozik, megverekszik, megvív, megküzd, megbirkózik, harcra kel, felveszi a harcot, csatára kel, versenyre kel, összeméri erejét

menetjegy

főnév
 • jegy, biléta (tájnyelvi)

bodnár

főnév
 • hordókészítő, kádár, pintér (régies)

összevág

ige
 • felvág, aprít, összevagdal, felaprít, összeaprít, feldarabol, felmetél
 • megvág, megsebez, összekaszabol
 • összecsap, összeüt, összetákol, összeeszkábál, összeábdál (tájnyelvi), rögtönöz, improvizál
 • egybevág, összeesik, összeillik, egyezik, megegyezik, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), stimmel, kongruál (idegen), kvadrál (régies), egyenlik (tájnyelvi)

növekedés

főnév
 • növés, emelkedés, fejlődés, fellendülés, gyarapodás, szaporodás, sokasodás
 • áradás, dagadás, nagyobbodás, továbbharapódzás, terjedés, térfoglalás, extenzió (szaknyelvi), expanzió (idegen), progresszió, augmentum (szaknyelvi)

maródi

melléknév
 • (tájnyelvi): gyengélkedő, beteg, beteges

litván

melléknév, főnév
 • litvániai, litváni (régies)

megesik

ige
 • megtörténik, előfordul, bekövetkezik, végbemegy, adódik, esetkezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): teherbe esik, bajba jut, elbukik, úgy marad (bizalmas) Sz: lehull a pártája

neurológus

főnév
 • ideggyógyász

mechanika

főnév
 • erőtan (régies), erőműtan (régies), mozgástan (régies), géptan (régies), gépészet (régies)
 • szerkezet
 • működés

kútostor

főnév
 • kankalék (régies), kútsudár (tájnyelvi), sudár (tájnyelvi)

meghagy

ige
 • eltesz, megtart, rezervál, felhagy (tájnyelvi), megkímél
 • félretesz, megtakarít, félrerak, megspórol (bizalmas)
 • kiad, elrendel, megparancsol, preskribál (idegen), hagyakol (tájnyelvi), rendel, lelkére köt, utasít, utasítást ad, előír, rendelkezik
 • végrendelkezik, hagyakozik (tájnyelvi), hátrahagy
 • elismer, megállapít
 • elraktároz, tartalékol

nótázik

ige
 • dalol, énekel, danászik (bizalmas), danáz (tájnyelvi), danol (tájnyelvi)