megismétel szinonimái

ige
 • elismétel, ismételget, hajtogat, újra elmond, visszamond, reprodukál, ráadást ad, megrepetál (régies), rekapitulál (régies), megmásodol (tájnyelvi)
 • ismétel, visszamarad, megbukik, újráz, újra jár (osztályt)
 • (fogadalmat) megújít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

társalgás

főnév
 • beszélgetés, párbeszéd, dialógus, eszmecsere, diskurálás, konverzáció (régies), szóváltás, csevegés, fecsegés, locsogás, csevej, duma (szleng), traccsparti (szleng), paláver (szleng)

ablakrács

főnév
 • ablakrostély, biztonsági rács
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megismétel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbosszul

ige
 • bosszút áll, megtorol, megfizet (valamiért), visszafizet (valamiért), elégtételt vesz, elégtételt szerez, revanzsál (régies), visszavág, megtruccol (régies), meglakoltat, visszaad, törleszt

lehallgat

ige
 • kihallgat, lefülel (bizalmas), végighallgat, hallgatózik, figyel

láz

főnév
 • forróság, tűz, hideglelés, febris (idegen), pyrexia (idegen)
 • betegség, hagymáz
 • izgalom, lelkesedés
 • tűz, hév, szenvedély, indulat
 • (régies): lázadás, lázongás

kórterem

főnév
 • betegszoba

megfürdik

ige
 • megmártózik, megmártódzkodik (tájnyelvi), pancsol (bizalmas), pancsizik (bizalmas), tisztálkodik, megmosdik, megmosakszik
 • (szleng): pórul jár, hoppon marad, befürdik (szleng)

méla

melléknév
 • merengő, tűnődő, elgondolkodó, révült (választékos), réveteg (választékos), ábrándos, álmatag

visszahat

ige
 • reagál (szaknyelvi)

kihalász

ige
 • kifog, kihúz, kiemel
 • előhalász
 • kiválogat, kiválaszt, kivesz

kibukkan

ige
 • felmerül, előtűnik, kibújik, kitűnik, feltűnik

hajsza

főnév
 • üldözés, kergetés, űzés, rohanás, iramodás, vadászat, hajszolás, üldöztetés, hajtóvadászat
 • hecc, uszítás, izgatás, intrika, nyomozás, vizsgálat
 • vádaskodás, támadás, gyalázkodás
 • strapa (bizalmas), hűhó, kapkodás, sürgés-forgás, lázas sietség, nekirugaszkodás
 • konkurencia, verseny

kiöl

ige
 • kiirt, kipusztít
 • legyilkol

menstruáció

főnév
 • menses (szaknyelvi), vérzés, havivérzés, havibaj, mosódás (tájnyelvi), asszonyi rend (tájnyelvi), hónapszám (tájnyelvi), virágzás (tájnyelvi), mensi (bizalmas), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng), vendég (bizalmas)

mulat

ige
 • szórakozik, vigad, kikapcsolódik
 • dorbézol, tivornyázik, züllik, dáridózik, dőzsöl, duhajkodik, cigányozik, kocsmázik, italozik, kicsapong, kirúg a hámból, lumpol (bizalmas), düvöl (tájnyelvi), dávánoz (tájnyelvi), dombérozik (régies), dajdajozik (szleng) Sz: feltette az Orbán süvegét; széles kedvében van
 • derül, nevet, kacag, gurul a nevetéstől, göcög (régies)
 • gúnyolódik (valakin), élcelődik (valakin), kinevet, kigúnyol(valakivel)

cellux

főnév
 • ragasztószalag

perget

ige
 • szór, hullat
 • (mézet): kicsap, kiperget
 • megszólaltat, üt, ver
 • pörget, forgat, centrifugál (idegen)
 • vetít

óramű

főnév
 • óraszerkezet
 • taxaméter

megjavul

ige
 • megváltozik, jóra fordul, helyreáll, feljavul, helyreigazodik, előnyösen alakul, megjobbul (választékos), kikupálódik (tájnyelvi), megjavádzik (tájnyelvi)
 • helyrejön, rendbe jön, működésbe lép, üzemképessé válik
 • újjászületik
 • nemesedik, tökéletesedik, kiművelődik
 • jó útra tér, észre tér Sz: jóba foglalja magát; megszállja a szentlélek
 • (idő): kiderül, melegszik, jobbra fordul

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

megszikkad

ige
 • megszárad, kiszárad, megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad, megszivalkodik (tájnyelvi)

olasznád

főnév
 • cölöpnád, dísznád, óriásnád, spanyolnád

megmásít

ige
 • megváltoztat, módosít, helyesbít, átalakít, átformál, modifikál (szaknyelvi), transzformál, reformál
 • érvénytelenít, visszavon, visszaszív (bizalmas), revideál
 • meghamisít, átkölt, elferdít, félremagyaráz, átigazít

lélekszám

főnév
 • lakosságszám, létszám

megtüzesít

ige
 • átizzít, hevít, izzít, meghevesít (tájnyelvi)

operáció

főnév
 • műtét, beavatkozás
 • hadművelet, harcmozdulat
 • ügylet, művelet, munkálat