nyomdász szinonimái

főnév
 • könyvnyomtató, szedő, nyomdai munkás, tipográfus (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betöltetlen

melléknév
 • kitöltetlen, szabad, üres, lakatlan, tiszta, fehér
 • (állás): megüresedett, ellátatlan, megürült, vákáns (idegen)

kenőcs

főnév
 • krém, kence, paszta, suviksz (bizalmas), kenőanyag, zsírzóanyag, zsír (tájnyelvi), kenet (régies), ír (régies), kenőlék (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomdász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nepper

főnév
 • csaló, szélhámos
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns, feketéző (szleng)
 • orgazda
 • kábítószer-kereskedő, díler (szleng)

mentegetődzik, mente

ige
 • védekezik, kimenti magát, magyarázkodik, mentegeti magát, engedelmet kér, bocsánatot kér, exkuzálja magát, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, takarózik (tájnyelvi), ágabogál (tájnyelvi) Sz: kötözi a sebet; magyarázza a bizonyítványt
 • kibújik, kibúvót keres, vonakodik, húzódik, szabadkozik, szabódik

megválogat

ige
 • disztingvál, megrostál

megállapodik

ige
 • megegyezik, kiegyezik, összebeszél, szerződik (valakivel), paktál (régies), megszegődik (tájnyelvi), egyezséget köt, egyezségre jut, dűlőre jut, megbeszél, megállapodásra jut, elhatároz
 • megáll, megszáll
 • letelepedik, gyökeret ver, lehorgonyoz Sz: felüti a sátorfáját
 • kiforrja magát, megkomolyodik, lehiggad, meghiggad, megnyugszik

nyalizik

ige
 • hízeleg, hízelkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, helyezkedik, hajbókol, csúszik-mászik, alázatoskodik, nyal (szleng), pedálozik (szleng), simul (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas)

ökörfarkkóró

főnév
 • ökörfarkvirág, misegyertya (tájnyelvi), gyapjúfű (régies), királygyertya (régies), királydárda (régies)

leiszik

ige
 • lekortyol, lehörpöl, leszürcsöl
 • (leissza magát): becsíp, berúg, lerészegedik

lecsökken

ige
 • leapad, lelohad, lefogy, megcsappan
 • lemegy

jelentéktelen

melléknév
 • csekély, elhanyagolható, nem számottevő, kicsi, említésre sem méltó, elenyésző, potom, parányi, incifinci, észrevehetetlen Sz: mák ez, nem makk
 • mellékes, lényegtelen, haszontalan, hitvány, semmitmondó, apró-cseprő, csip-csup, eltörpülő, dibdáb, bagatell, piszlicsáré (bizalmas), irreleváns (szaknyelvi)
 • jellegtelen, szürke, érdektelen, kisszerű, piti (bizalmas), pitiáner (bizalmas)

lét

főnév
 • létezés, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • megélhetés, fennmaradás, meglét
 • tartózkodás, életpálya, pályafutás, életút, pálya
 • valóság, gyakorlat

öregség

főnév
 • öregkor, vénség, aggottság, aggkor, éltesség, élemedettség, lettalkony (tájnyelvi)

párhuzamos

melléknév
 • paralel, egyenközű (régies), párvonalas (régies), közarányú (régies)
 • egyidejű, szinkrón (idegen), kísérő, másodlagos
 • hasonló, rokon, megfelelő, analóg (idegen)

elhanyagol

ige
 • elmulaszt, elbliccel, negligál (idegen), mellőz, semmibe vesz, félvállról vesz, ellazsál (bizalmas), ellustáz (tájnyelvi)(valakivel, valamivel)
 • (tájnyelvi): elver, elpáhol, elrak

sötétedés

főnév
 • szürkület, alkonyat, alkony, esteledés, este, félhomály, homály, barnulás (tájnyelvi)

ráver

ige
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, rásóz (bizalmas), odavág, odacsap, odasóz (bizalmas)
 • megver, legyőz, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), megelőz
 • rákapcsol (bizalmas), ráhajt (bizalmas), beleerősít (bizalmas), nekiveselkedik, felköti a gatyáját (bizalmas), belead apait-anyait (bizalmas)

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

ópium

főnév
 • kábítószer, altatószer, mákony, áfium (régies), búfeledtető (régies)

ráma

főnév
 • keret, képkeret, képráma, foglalat
 • (régies): sámfa

óda

főnév
 • himnusz, dicsőítő ének, ünnepi költemény

merre

határozószó
 • hová?, merrefelé?, mely irányba?
 • hol
 • amerre

ostromgyűrű

főnév
 • ostromzár, blokád

ráterel

ige
 • (állatot): ráhajt
 • (beszédet, forgalmat): ráfordít, ráirányít