megesküszik szinonimái

ige
 • megfogad, hitet tesz (valami mellett), felesküszik (valamire), esküt tesz (valami mellett), leteszi a nagyesküt (bizalmas), fogadalmat tesz, kötelezi magát (valamire), megbizonykodik (tájnyelvi)
 • megházasodik, házasságot köt, házasságra lép, egybekel Sz: bekötik a fejét; kimondja a boldogító igent

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elutazás

főnév
 • útra kelés, eltávozás, elmenetel

feltárul, föltárul

ige
 • kinyílik, felnyílik
 • megmutatkozik
 • kiderül, napvilágra kerül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megesküszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

másnap

határozószó
 • egy napra rá, következő napon, rá következő napon

lázong

ige
 • zajong, zúg
 • mozgolódik, nyugtalankodik, hőbörög, háborog, zavarog, morog, lázadozik, zúgolódik, forrong, revoltál (régies), skallíroz (régies)

küzdelmes

melléknév
 • rögös, göröngyös, hányatott, viharos, megerőltető, viszontagságos, nehéz, strapás (bizalmas)

kompetens

melléknév
 • illetékes, jogosult, hozzáértő, szakavatott, jártas, tapasztalt, gyakorlott, hivatott

megbolygat

ige
 • megbolydít, felbolygat, megberzeget (régies), gúrál (tájnyelvi), megbizgat (tájnyelvi)
 • felforgat, felborít, megzavar, beleüti az orrát
 • megpiszkál, hozzányúl
 • felzaklat, felkavar
 • (emléket): felelevenít, felfrissít

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

vigasztalódik

ige
 • gyűjtőzik (tájnyelvi)

kibetűz

ige
 • kisilabizál, desifríroz (szaknyelvi), kihámoz, kiböngész, kiolvas

későbbi

melléknév
 • utóbbi, további, következő, azutáni, eljövendő, jövőbeli, adandó

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

kijelöl

ige
 • kiszemel, kiszúr (bizalmas), kipécéz (bizalmas), jelöl, kandidál (régies), kiválaszt, megválaszt, kinevez, megbíz, deszignál (idegen)
 • megjelöl, kicövekel, kikaróz, kimezsgyéz, elhatárol, megvon, kihatárol (tájnyelvi), kihatároz (tájnyelvi)
 • megszab, kitűz, meghúz

megváltó I.

melléknév
 • felszabadító, felmentő, üvözítő

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

bujkál

ige
 • menekül, bujdosik, bujdokol (választékos), rejtőzködik, bolyong, kóborol, rejtőzik, lapul, dekkol (szleng), ligetel (tájnyelvi)
 • (valaki, valami elől): bújik, kerül (valakit)
 • (betegség): készülődik, lappang, közeleg
 • játszadozik, enyeleg, bújócskázik
 • ólálkodik

paszta

főnév
 • kenőcs, cipőkenőcs, cipőkrém, cipőpaszta
 • fogkrém, fogpaszta
 • pástétomféle

odasül

ige
 • odaég, ráég, túlsül, lesül, lekap (bizalmas), odakap (bizalmas)

megfejt

ige
 • megold, kibogoz, kihámoz, kihüvelyez, kitalál, felderít, megbirkózik (valamivel), rájön a nyitjára
 • (üzenetet): desifríroz (szaknyelvi), dekódol, kibetűz, felold
 • értelmez, magyaráz, kimagyaráz (tájnyelvi), megmagyaráz, interpretál

maródi

melléknév
 • (tájnyelvi): gyengélkedő, beteg, beteges

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

nyuszi

főnév
 • (bizalmas): nyúl, nyulacska, nyuszika, kisnyúl (bizalmas), tapsifüles (bizalmas), ugrifüles (bizalmas)
 • (személy): félős, gyáva (alak), beszari (durva) Sz: megijed a saját árnyékától
 • (szleng): lövész, bokorugró (szleng), golyófogó (szleng)

meghasonlik

ige
 • csalódik, elveszíti a lelki egyensúlyát
 • bezárkózik, begubózik, közönybe merül

lefetyel

ige
 • iszik, lafatyol (tájnyelvi), lapatyol (tájnyelvi), latykol (tájnyelvi), leftyikel (tájnyelvi), lepcsel (tájnyelvi), lepetyel (tájnyelvi), hapacsol (tájnyelvi), hapatyol (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, jár a szája, pletykál, tereferél

megró

ige
 • megfedd, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol, megreguláz, rendreutasít, szemére vet Sz: leszedi a keresztvizet (valakiről); megmossa a fejét
 • megint, megrovásban részesít, megfenyít

odakiált

ige
 • (valakinek): rákiált, átkiált, átkiabál
 • üdvözöl
 • (valakit): odahív, odaszólít