kormos szinonimái

melléknév
 • bekormolódott, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szurkos, szennyes, füstös
 • sötét, fekete

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

obszcén

melléknév
 • (választékos): illetlen, közönséges, ízléstelen, szemérmetlen, szeméremsértő, arcpirító, durva, csúnya, trágár, alpári, otromba, útszéli, ocsmány, mosdatlan, disznó, malac (bizalmas), mocskos, ordenáré, vulgáris

sportklub

főnév
 • sportegyesület, klub, egyesület, csapat, sportkör, tornaklub (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kormos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kivörösödik

ige
 • kipirul, kipirosodik

keresztezés

főnév
 • kereszteződés, átszelés, átlépés, metszés
 • akadályozás, meghiúsítás, gátolás, feltartóztatás, korlátozás, késleltetés, hátráltatás, lassítás
 • párosítás, pároztatás, hibridizáció (idegen), nemesítés

kekk

melléknév
 • hetyke, pimasz, neveletlen, tiszteletlen, szemtelen, impertinens (régies)

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

kong

ige
 • visszhangzik, rezonál
 • szól, zúg, cseng, zeng, bong, döng

kulcsár

főnév
 • cselédtiszt, házvezető, sáfár (régies)
 • pincemester
 • kulcscsináló (régies)

tengerjáró

főnév
 • óceánjáró

hiszekegy

főnév
 • (szaknyelvi): krédó, hitvallás, apostoli hitvallás, hitvallomás (választékos)

herceg

főnév
 • princ (régies), dux (idegen), országnagy (régies), (orosz) knyáz
 • (királyi herceg): trónörökös, koronaherceg, királyfi (bizalmas), (spanyol, portugál) infáns

fátyolvirág

főnév
 • rezgőke

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

külterület

főnév
 • kültelek, külváros, peremváros, periféria (idegen)

lemér

ige
 • kimér, lelép, parcelláz, kalibrál (szaknyelvi)
 • megmér, lemázsál, mérlegel, lestoppol (bizalmas)
 • felmér, felbecsül, taksál (bizalmas)
 • ad, oszt, adagol, porcióz (idegen)

ambiciózus

melléknév
 • becsvágyó, nagyravágyó, nagyra törő, törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, nagyralátó (régies)
 • buzgó, lelkes, iparkodó, igyekvő, törekvő

monoton

melléknév
 • egyhangú, álmosító, unalmas, sivár, fakó, eseménytelen, sablonos, együtésű (régies), szürke, egyszínű, érdektelen

megidéz

ige
 • odarendel, beidéz, hívat, behívat, elhívat, magához kéret, törvény elé idéz, becitál
 • megjelenít, megelevenít, felelevenít, előhív, életre hív, felidéz, előhí (régies)

koros

melléknév
 • idős, öreg, agg, vén, éltes, élemedett, javakorabeli, hajlott korú, elaggott, kiöregedett, elvénhedt, megette már a kenyere javát

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

közelmúlt

főnév
 • tegnap

megfő

ige
 • elkészül, megfől (bizalmas), megpuhul, felfő (tájnyelvi), köved (tájnyelvi)

kölyök

főnév
 • fióka, állatfióka, ivadék, leszármazott, kicsiny (választékos)
 • kisfiú, lurkó, nebuló (bizalmas), gyerkőc (bizalmas), bikfic (bizalmas), poronty (bizalmas), rajkó (bizalmas), vasgyúró, csibész, srác, skalapca (régies), klapec (szleng), kölök (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), hátulgombolós (pejoratív)
 • kamasz, tini, siheder, süvölvény, suhanc, ifjonc, legény, fickó, bikfic (bizalmas), suttyó (tájnyelvi), surján (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), taknyos (bizalmas), tacskó (bizalmas)
 • (jelzőként): fiatal, éretlen

késztet

ige
 • indít, ösztönöz, ösztökél, ingerel, inspirál, csábít, készt, biztat, sarkall, szorgalmaztat (régies), serkent, hajt, buzdít, bátorít, motivál, aktivál (idegen)
 • kényszerít, kötelez

köztársaság

főnév
 • respublika (régies)

meghív

ige
 • meginvitál, odainvitál, vendégül lát, elhív, beinstál (tájnyelvi), elfoglal (tájnyelvi)
 • felkér, felhív, megnyer