levon szinonimái

ige
 • elvesz, leszámít, leszámítol (régies), csökkent, leír, levág, lefog, visszatart, visszafog
 • (tanulságot): megállapít, absztrahál (idegen)
 • okul, tanul (valakitől)
 • (vitorlát): lehúz, bevon, bevesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyűlöl

ige
 • utál, nem szenvedhet, ki nem állhat, irtózik, iszonyodik, undorodik, borzad, ellenszenvet érez (valaki iránt), megvet

ódivatú

melléknév
 • divatjamúlt, ómódi, ódon, avult, régimódi, régies, hajdani, régi vágású, azelőtti, idejétmúlt, elavult, elévült, túlhaladott, ósdi, avítt, maradi, özönvíz előtti, kivénhedt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leköp

ige
 • lepök (régies), ráköpdös
 • megvet, semmibe vesz

könnyezik

ige
 • sírdogál, pityereg, felsír, sír, rí, sír-rí, könnyeket ont, könnyeket hullat, itatja az egereket (tréfás), nicsköl (tájnyelvi), picsog (tájnyelvi), ereszt (tájnyelvi), bőg, zokog, oázik (bizalmas), bömböl
 • gyöngyözik

kopás

főnév
 • elhasználódás, elnyűvődés, ványolódás
 • értékcsökkenés, amortizáció (szaknyelvi)

kifolyó

főnév
 • csurgó, eresz, vízköpő

leszállított

melléknév
 • kedvezményes, enyhített, redukált, olcsó, jutányos, potom

megadás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, megfizetés, kiegyenlítés, megtérítés, visszatérítés, lerovás
 • megítélés, engedélyezés
 • meghódolás, behódolás, kapituláció (idegen), fegyverletétel
 • belenyugvás, beletörődés, lemondás, rezignáció

vadgalamb

főnév
 • gerle, gerlice, cukrú (tájnyelvi)

kalocsni, kalucsni

főnév
 • sárcipő, felsőcipő, galocsni (régies), galoche (régies), gumicipő

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)

függőágy

főnév
 • függágy (régies), hamac (régies), hamak (régies), hintaágy

katonai

melléknév
 • hadügyi, hadi, honvédelmi, fegyveres
 • háborús, militáris
 • kincstári

megdarál

ige
 • megtör, megőröl, porrá őröl, felaprít

megriad

ige
 • megijed, megrémül, megretten, megszeppen, megrezzen, meghőköl, megneszül (tájnyelvi), megdermed
 • (választékos): megharsan, felhangzik (kürt)

berkenye

főnév
 • süvöltény (régies), barkóca (régies), fojtóska (tájnyelvi)

ököl

főnév
 • marok, kujak (tájnyelvi)
 • kéz

nagyhét

főnév
 • húsvét hete, szenthét (tájnyelvi), sanyarúhét (tájnyelvi)

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben

lehorgaszt

ige
 • leszeg, lehajt, lesuny

manikűr

főnév
 • körömápolás, kézápolás, manikűrözés (idegen)

műfordítás

főnév
 • fordítás, művészi fordítás, irodalmi fordítás, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • tolmácsolás

lovas

főnév
 • lovag (régies)
 • huszár, lovas katona, (lándzsás) ulánus (idegen), dzsidás
 • zsoké, cavalier (idegen)

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)

másnapos

melléknév
 • macskajajos (bizalmas), kótyagos, katzenjammeros (bizalmas), borbeteg (tájnyelvi), borverte beteg (tájnyelvi), zákányos (tájnyelvi) Sz: cérnán lógnak a szemei

nagyban

határozószó
 • javában, erősen
 • nagymértékben, nagy mennyiségben, nagy tételben