mozzanat szinonimái

főnév
 • részlet, rész, elem, momentum, szakasz, fázis
 • körülmény, tényező, epizód

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

koros

melléknév
 • idős, öreg, agg, vén, éltes, élemedett, javakorabeli, hajlott korú, elaggott, kiöregedett, elvénhedt, megette már a kenyere javát

kártya

főnév
 • játékkártya, zsuga (szleng), blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája, Fortuna festett lapjai (régies), Szent Dávidné zsoltára (régies), játszókártya (tájnyelvi), játszódólevél (tájnyelvi)
 • (régies): kartonlap, lap, cédula, jegy, névjegy
 • bankkártya, hitelkártya, ügyfélkártya
 • telefonkártya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mozzanat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mikulásvirág

főnév
 • karácsonyi csillag

meggondolt

melléknév
 • átgondolt, tervszerű, célirányos, céltudatos, tudatos, logikus, előkészített, megtervezett, megalapozott, okos, bölcs, megfontolt, korrekt, körültekintő, óvatos, elővigyázatos, előrelátó, alapos, helyes, figyelmes, tapintatos, diszkrét, diplomatikus, józan

megbocsát

ige
 • kiengesztelődik, megbékél, megenyhül (valaki iránt), megenged (tájnyelvi)
 • pardoníroz (régies), kondonál (idegen), megamnesztiáz (régies), felment, megkegyelmez, elnéz, szemet huny, megkönyörül
 • irgalmaz, elfelejt
 • feloldoz

lenéz

ige
 • letekint, lepillant, alánéz, alátekint, lesandít, lebukkant (bizalmas)
 • lemásol, leles, elles, lelop, lepuskáz (bizalmas), indigózik (szleng), kancsalít (szleng), lekopíroz, lekoppint (szleng), lekottáz (szleng), kukkerol (szleng), kuksizik (szleng)
 • lebecsül, alábecsül, ócsárol, lefitymál, megvet, leköp, lekicsinyel, lekezel, lemosolyog, kiröhög, lesajnál (szleng), fütyül (valakire), fumigál Sz: a csizmáját se törölné bele; a sáros cipőjét se törülné belé; annyiba se veszi, mint a köpését; annyira becsül, mint a téli agárt; fölényesen kezel; huszonnyolcra vesz (szleng); kutyába se veszi; leereszkedően bánik (valakivel); levegőnek néz; magas lóról beszél; magasról szarik rá (durva); pillantásra se méltat; semmibe vesz; úgy néz rá, mint a lúd a piros kukoricára
 • lelátogat, leutazik, leruccan (bizalmas), leugrik (bizalmas)

mondattan

főnév
 • szintaxis (szaknyelvi)

nevező

főnév
 • osztó, denominator (szaknyelvi)
 • jelentkező, induló, pályázó, versenyző

közbeiktat

ige
 • beilleszt, betold, beszúr, betesz, bevesz, beékel, közbesző

könyörület

főnév
 • szánalom, részvét, együttérzés, sajnálat, szánakozás, könyör (régies)
 • kímélet, megbocsátás, bocsánat, bűnbocsánat, irgalom, irgalmasság, kegy, kegyelem, könyörületesség, szemhunyás (választékos), felmentés, feloldozás, elnézés, belátás, nagylelkűség, jóakarat, jótétemény, engedelem (régies), emberiesség

huzamos

melléknév
 • tartós, hosszan tartó, sokáig tartó, permanens

kulcshelyzet

főnév
 • döntési helyzet, kulcspozíció (idegen), kulcsállás

nyalka

melléknév
 • kiöltözött, kicsinosított, kikent-kifent, kinyalt (bizalmas), tetszetős, kackiás, délceg, daliás, szemrevaló, snájdig (bizalmas), mutatós, fess, huszáros
 • (régies, tájnyelvi): büszke, kevély, hetyke, rátarti

orrlyuk

főnév
 • orrnyílás, horty (régies)

dörzsölt

melléknév
 • (szleng): ravasz, minden hájjal megkent, agyafúrt, huncut, fineszes (szleng), rafinált, hétpróbás, fondorlatos, fortélyos, csavaros észjárású, csalafinta, körmönfont, trükkös (bizalmas), simlis (szleng), svihák (bizalmas)

rezgőfű

melléknév
 • gyöngyöcske, máriakönnye, máriatábla, remegőfű, reszketőfű

pillangóvirág

főnév
 • kertike, lepkevirág, menyecskeszem, pille

mulasztás

főnév
 • hanyagság, gondatlanság, hiba, vétek, vétség, nemtörődömség
 • hiányzás, távollét, távolmaradás, abszencia (régies)

mézga

főnév
 • gyanta, macskaméz (tájnyelvi), kolduscsipa (régies), macskagumi (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), hangyaméz (tájnyelvi)

néger

melléknév, főnév
 • fekete, sötét bőrű, nigger (pejoratív), negró (szleng), szerecsen (régies)
 • (szleng): segédmunkás, segédmunkatárs

percent

főnév
 • százalék
 • (régies): kamat, haszon, nyereség

műgyűjtő

főnév
 • gyűjtő, műpártoló, műbarát (régies), amatőr (régies)

megígér

ige
 • ígér, beígér, megfogad, szavát adja, megesküszik, ígéretet tesz, fogadalmat tesz, fogadkozik, kilátásba helyez, garantál, felfogad (régies), elhatároz, eltökél
 • kecsegtet, ígérget

nemkülönben II.

kötőszó
 • sőt, ezenfelül, ráadásul, tetejében, továbbá

pihenő

főnév
 • pihenés, nyugalom, szieszta (bizalmas), otium (idegen), pauza (idegen), fájront (régies), rostok (tájnyelvi), szabadidő, szünidő, szabadság, vakáció
 • pihenőhely
 • lépcsőforduló