lecsillapodik szinonimái

ige
 • lehiggad, lelohad, lenyugszik, megnyugszik
 • megenyhül, megcsendesedik, megbékül
 • kijózanodik
 • mérséklődik, elcsitul, alábbhagy
 • megjuhászodik, megkanászodik (tájnyelvi), megkezesedik (tájnyelvi), megszelhül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csokor

főnév
 • virágcsokor, bokréta, csokréta, bukéta (tájnyelvi), bogolya (tájnyelvi)
 • masni (bizalmas), mellcsokor, csokornyakkendő
 • pompon, bojt, bakló (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): csomó, nyaláb, köteg, fürt, rakás, halom, halmaz, kéve
 • (tájnyelvi): csoport, csapat

láng

főnév
 • tűz
 • lángnyelv, lobogvány (régies)
 • indulat, hév, szenvedély
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lecsillapodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

küldött

főnév
 • képviselő, megbízott, meghatalmazott, követ, deputátus (idegen), delegátus (idegen)
 • ablegátus (idegen), nuncius (idegen)
 • parlamenter (régies)
 • küldönc

kiválasztás

főnév
 • kiválogatás, osztályozás, szortírozás (bizalmas), rostálás, mustrálás (régies), selejtezés, szelekció, kontraszelekció (idegen), kiszemelés
 • izzadás, verejtékezés, szekréció (szaknyelvi)

kisdolog

főnév
 • (bizalmas): vizelés, pisilés, hugyozás (durva), pipi (bizalmas), pisi (bizalmas)

kényúr

főnév
 • zsarnok, despota, tirannus (régies), diktátor, autokrata, önkényúr, kiskirály

lapozgat

ige
 • nézeget, olvasgat, forgat, levelez (régies)

lírai

melléknév
 • bensőséges, érzelmes, érzelemdús, idillikus
 • költői, poétikus

tütü1

főnév
 • (bizalmas): ital, itóka (bizalmas), szesz, alkohol, pia (szleng), védőital (szleng), tinta (szleng), papramorgó (tájnyelvi)
 • szomjoltó, innivaló, víz

istenít

ige
 • dicsőít, imád, bálványoz, fetisizál, tisztel, adorál (régies), glorifikál (választékos), magasztal, rajong (valakiért), felmagasztal, áld

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel

filozófia

főnév
 • bölcselet, bölcsészet (régies), bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcsességtan (régies)
 • ideológia
 • életfilozófia, életfelfogás, gondolkodásmód, világlátás, világnézet, világszemlélet

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj

megelégel

ige
 • megsokall, elege van (valamiből), torkig van (valamivel), eltelik, betelik
 • megun, megutál, belefárad, belefásul, megcsömörlik Sz: betelik a mérték; unja, mint vénlány a pártát; unja a banánt; tele van vele a hócipője
 • (régies): elégnek tart, beéri (valamennyivel)

bebalzsamoz

ige
 • mumifikál (szaknyelvi)

nyugati

melléknév
 • nyugatról való, nyugatra fekvő
 • újvilági

mindeddig

határozószó
 • mostanáig, eddig, mind ez ideig, ez idáig, eddigelé (tájnyelvi), eleddig (tájnyelvi)

ledől, ledűl

ige
 • feldől
 • összeomlik, lerogy, lefordul, leomlik, összedől, leroskad
 • lefekszik, lepihen, pihen, leheveredik, elnyúlik (bizalmas), lehencseredik (tájnyelvi), leduvad (tájnyelvi), leheppen (tájnyelvi)

kurjant

ige
 • kiált, rikolt, rikkant, üvölt, hujant (tájnyelvi)
 • felkiált

les1

ige
 • néz, figyel, leselkedik, bámul, kémlel, kukucskál, vizslat, kukkol, skubizik (szleng), stíröl
 • puskázik (szleng)
 • (valamit): vár, remél, óhajt, vágyik (valamire)

messzelátó II.

főnév
 • távcső, látcső, teleszkóp, gukker (bizalmas)

legyező

főnév
 • légkavaró, szellőző, ogi (idegen), facher (idegen)
 • (szleng): fül, lapát (szleng), kagyló (szleng), vitorla (szleng), takaró (szleng)

klasszikus II.

főnév
 • remekmű, mestermű
 • remekíró

leutazik

ige
 • lemegy, leugrik, lefárad
 • lerándul, leruccan
 • (távolságot): leutaz, megtesz

milícia

főnév
 • nemzetőrség, polgárőrség
 • rendőrség