lírai szinonimái

melléknév
 • bensőséges, érzelmes, érzelemdús, idillikus
 • költői, poétikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

finanszíroz

ige
 • pénzel, szubvencionál (szaknyelvi), szponzorál, támogat, dotál

beütemez

ige
 • beiktat, beilleszt, megtervez, tervbe vesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lírai szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelkiismeret

főnév
 • lélek, kisbíró (régies)

körhinta

főnév
 • karusszel (régies), ringlispíl (bizalmas), forgó (tájnyelvi), bolondkocsi (tájnyelvi), ördögmalom (tájnyelvi), bolondmalom (tájnyelvi), bolondszekér (tájnyelvi), csikarittyú (tájnyelvi)

koriander, koriánder

főnév
 • cigánypetrezselyem

kihasznál

ige
 • él (valamivel), felhasznál, hasznosít, utilizál (idegen), kiaknáz, javára fordít, megragad, kap az alkalmon, élvez
 • kimerít Sz: üstökén ragadja az alkalmat; él az alkalmatossággal
 • kizsákmányol, kiuzsoráz, kizsarol, lenyúz, kizsigerel, megfej, pumpol (bizalmas), leszedi a zsírját, leszedi a fölét, kiszipolyoz, élősködik (valakin), a nyakán él (valakinek), vérét szívja (valakinek), zsírján él (valakinek), a zsírján hízik (valakinek) Sz: más üszőjén szántogat; vele kapartatja ki a gesztenyét; a hátán kapaszkodik fel

létesül

ige
 • létrejön, keletkezik, megvalósul, megteremtődik, megszületik, valóra válik, nyélbe ütődik, megalakul, alakul, szerveződik, organizálódik (idegen)

megbánás

főnév
 • bűnbánat, szomorúság, sajnálkozás, töredelem (régies), vezeklés, siratás, sajnálat, lelkifurdalás, önvád, magába szállás
 • gyónás, bűnvallás, bűnvallomás

vagyonos

melléknév
 • gazdag, módos, jómódú, birtokos, pénzes, tehetős, zsíros, dúsgazdag, bírhatós (tájnyelvi), potens (régies)

kánon

főnév
 • szabály, törvény, zsinórmérték, mérték, előírás
 • jogszabály

jövedelemadó

főnév
 • személy-keresetadó (régies), személyi jövedelemadó

fűszer

főnév
 • ízesítő, fűszerszám (régies), condimentum (idegen, régies)
 • ételízesítő

kedvetlen

melléknév
 • rosszkedvű, kedveszegett, levert, letargikus, apatikus, lehangolt, nyomott, borongó, komor, búskomor, mogorva, harapós
 • elégedetlen, kelletlen, fád, mísz (bizalmas), fásult, fancsali, fanyar, szontyoli (tájnyelvi), savanyú, bélebűzhödt (tájnyelvi)
 • (régies): kellemetlen
 • kedélytelen

megemlékezik

ige
 • felidéz, felemleget, visszaemlékezik, visszapillant, felhoz
 • méltat, megünnepel
 • megül, kommemorál (idegen)
 • megemlít, szól
 • örökül hagy

megsüt

ige
 • kisüt, átsüt, lesüt
 • megpirít, resztel (idegen), megpirogat (tájnyelvi), megperzsel
 • megéget

beszakad

ige
 • beomlik, beroskad, bedől, leszakad, besüpped, besüllyed, behorpad, belyukad
 • betörik, behasad, bereped, kettéválik

önellátás

főnév
 • önélelmezés, autarkia (idegen)

nagyszülő

főnév
 • öregszülő (tájnyelvi), igenszülő (tájnyelvi)

lob

főnév
 • (régies): gyulladás, gennyedés (régies), irritáció (szaknyelvi), inflammatio (szaknyelvi), phlegmasia (szaknyelvi), affectio (szaknyelvi), tüzesség (régies)

leközöl

ige
 • megjelentet, közzétesz, publikál, lehoz (bizalmas), lead, közread

márki

főnév
 • őrgróf, markgraf (idegen)

műveltető

melléknév
 • kauzatív (szaknyelvi), faktitív (szaknyelvi)

lustálkodik

ige
 • henyél, hever, heverészik, hentereg, tesped, lebzsel, tétlenkedik, lóg (bizalmas), malmozik, döglik (durva), dologtalankodik, vakaródzik (tájnyelvi), lajháskodik (tájnyelvi), holtszám fekszik (tájnyelvi), komótizál (régies) Sz: a falat támasztja; a kerítést támasztja; a lába szárán csapja a legyet; borsót gömbölyít; csak a fogát vájja; a körmét piszkálja, csak a háját növeszti; csak a lábát lógázza; csak az eget nézi; egész nap a köldökét vakarja; egész nap keresztben a lába; egész nap az utcán járva dolgozik; egy szalmaszálat sem tesz keresztbe; fekszik, mint a kuvasz a szénán; hever, mint egy kopott ispán; hever, mint a disznó; hozzákötötte az ördög a lovát; keresztben van a lába; komótizál, mint a mészáros kutyája a napon; megjöttek az atyafiak Restéről; megmarad egész nap egy álltó helyében; mindennap beharangoznak neki; úgy dolgozik, mint a Luca székén; ujjait görbíti; verebet patkol

kötetlen

melléknév
 • szabad, fesztelen, informális (idegen), magánjellegű, felszabadult
 • prózai
 • bekötetlen
 • felkötözetlen (szőlő)

matt

melléknév
 • fénytelen, tompa, fakó, fényezetlen, lakkozatlan, politúrozatlan
 • homályos, halvány

nagynéni

főnév
 • néni (bizalmas), tanti (bizalmas), ángy (tájnyelvi), tante (régies), nénje (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), édesnéne (tájnyelvi)