kuruckodik szinonimái

ige
 • (bizalmas): kurválkodik (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

esedezik

ige
 • eseng (választékos), könyörög, rimánkodik, kér, kérve kér, esdve kér, kérlel, kunyerál, kérelmez, koldul, folyamodik, pitizik, esdeklődik (tájnyelvi), esenkedik (régies), esdeklik (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kuruckodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

következtet

ige
 • kitalál, kimutat, okoskodik, gondol, konkludál (idegen), eredményre jut, levezet, megállapít

kimutatás

főnév
 • feltárás, felfedés, feltüntetés
 • bizonyítás, bebizonyítás, igazolás
 • felvétel, felmérés, számbavétel, elszámolás
 • jegyzék, lista, leltár, inventár (idegen), lajstrom, nyilvántartás, regisztrálás, jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv, elszámolás, számvetés, számadás, katalógus, statisztika, dokumentum

kifúj

ige
 • kilehel, kipiheg, kilélegzik, liheg, szuszog
 • (szél): kiszárít, érdessé tesz
 • (szleng): meghiúsul, dugába dől, kipurcan (bizalmas)
 • (kifújja magát): megpihen, lazít (bizalmas)

kapacitál

ige
 • győzköd, agitál, ösztökél, unszol, noszogat, rábeszél, rávesz, rábír

krákog

ige
 • harákol, megreszeli a torkát, torkát köszörüli, cikákol (tájnyelvi), kerreget (tájnyelvi), hertyeg (tájnyelvi)

lelátó

főnév
 • karzat, emelvény, tribün, nézőtér

törökbúza

főnév
 • (tájnyelvi): kukorica, tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

iktatószám

főnév
 • ügyszám, ügyiratszám

ideér

ige
 • megérkezik

felszabadító, fölsza

melléknév
 • megmentő, szabadító, kiszabadító, megváltó
 • visszafoglaló, felmentő, liberátor (idegen)

irányár

főnév
 • tájékoztató ár, hozzávetőleges ár

lépten-nyomon

határozószó
 • minduntalan, gyakran, gyakorta, egyre, egyre-másra, derűre-borúra, nyakra-főre, unos-untalan, unos-untig, sokszor, sűrűn, untalan, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), éjjel-nappal, szüntelen, szüntelenül, szakadatlan, szakadatlanul
 • mindenütt

maradi

melléknév
 • elmaradott, begyepesedett, megcsontosodott, megmerevedett, vaskalapos, konzervatív, korlátolt, reakciós, haladásellenes, retrográd (szaknyelvi), csáklyás (régies), ósdi (nézet), copfos (régies), ortodox, régi vágású, ódivatú, provinciális

átüt

ige
 • átlyukaszt, átszúr, kilyukaszt, átszakít, áttör
 • (labdát): átvág, átad, szervál (szaknyelvi)
 • átlátszik, átszivárog, áttűnik, érződik, átszűrődik, kiüt (tájnyelvi)

népszavazás

főnév
 • referendum (régies), plebiszcitum (idegen)

mellékes II.

főnév
 • mellékjövedelem, mellékkereset

kútágas

főnév
 • ágas, gerenda (régies)

kötelességtudás

főnév
 • kötelességérzet, felelősség

leéget

ige
 • porig éget, elpusztít
 • leperzsel, megpörköl
 • lekozmáltat, odakapat
 • megszégyenít, blamál, lebőget (szleng), lejárat, elpirít (régies)
 • megaláz
 • (nap): felsüt (tájnyelvi), lekap (bizalmas)

megválasztás

főnév
 • kikiáltás, megszavazás
 • kiválasztás, szelekció

lágy

melléknév
 • puha, bársonyos, selymes
 • porhanyó, laza
 • omlós, pépes, gindár (tájnyelvi), híg Sz: kemény, mint a tehénganéj
 • (szellő): enyhe, mérsékelt, langyos, lenge, kellemes
 • elmosódó, tompa
 • erélytelen, határozatlan, gyengekezű, bátortalan, félénk, engedékeny, szelíd, szelíded (régies), alakítható, hajlékony, befolyásolható
 • lanyha, lagymatag, bágyadt
 • zöngés
 • jésített, palatális (szaknyelvi), palatalizált (szaknyelvi)
 • moll (szaknyelvi)(szaknyelvi)

kipusztít

ige
 • elpusztít, kiirt, megszüntet, felszámol, eltávolít, megsemmisít, tönkretesz, összezúz, végez (valamivel), lemészárol, legyilkol, leöldös, exterminál (idegen), exstirpál (idegen), kiemészt (tájnyelvi), kitirhít (tájnyelvi)

legyengül, legyöngül

ige
 • elfárad, ellankad, elcsigázódik, lanyhul, elfittyen (tájnyelvi)
 • leromlik, lesoványodik, elesik (tájnyelvi), elposzkul (tájnyelvi), megcsigálódik (tájnyelvi)

melegház

főnév
 • üvegház, növényház, orangerie (idegen), hajtató
 • fóliasátor
 • télikert