krízis szinonimái

főnév
 • válság, válsághelyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet
 • kutyaszorító, slamasztika
 • fordulópont

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gondolkodik, gondolk

ige
 • elmélkedik, bölcselkedik, töpreng, töprenkedik, tűnődik, kontemplál (régies), elmél (régies), fejében forgat, eszében forgat, használja a fejét, jár az esze, töri a fejét, hányja-veti elméjét (régies), eszénkedik (tájnyelvi), fantizál (tájnyelvi), filózik (szleng), gógyizik (szleng), meditál, gondol, rágódik, tervez, számítgat, mérlegel, latolgat, spekulál, morfondíroz, tanakodik, tépelődik, foglalkozik, mereng, mélázik, gondolatokba merül
 • vélekedik, gondol

körít

ige
 • kerít, körbevesz, körülvesz, övez
 • garníroz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a krízis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

körút

főnév
 • bulvár (régies)
 • túra, turné, körutazás, körséta, kirándulás, utazás, út

kikísér

ige
 • elkísér, együtt halad, együtt megy (valakivel), kitámogat
 • kivezet, kivisz, eltávolít

kiéget

ige
 • lyukat éget, foltot éget, kimar
 • kiperzsel, felperzsel, kisüt, pörköl, elhervaszt, elfonnyaszt
 • eléget, elfogyaszt, elhasznál
 • kitisztít, kauterizál (idegen)
 • kiirt, kiöl

kalandor

főnév
 • szerencselovag, szerencsevadász, pícaro (idegen), szélhámos, világcsaló (régies)
 • iparlovag
 • konkvisztádor (idegen), kincskereső, deszperádó (idegen)
 • (régies): bujdosó, kalandozó, vándorló, csavargó

közfeltűnés

főnév
 • megdöbbenés, közfelháborodás

legyez

ige
 • hűsít, hűt, hüsel (régies), leppel (tájnyelvi)
 • hízeleg, kedveskedik, bókol

tőkés

melléknév, főnév
 • tőkepénzes, pénztőkés, pénzember, kapitalista, burzsoá, burzsuj (régies)

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr

hunyorog

ige
 • pillog, hunyorít, hunyorgat, pislog
 • kacsint, kacsingat, kacsongat (tájnyelvi)
 • pislákol

felöltöztet, fölöltö

ige
 • ráad (valamit), felruház, ruhával ellát, felhúzódtat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): leitat, lerészegít

ingerlő

melléknév
 • bosszantó, mérgesítő, idegesítő, nyugtalanító, zaklató, csípős, metsző, sértő, sértegető
 • csábító, étvágygerjesztő, felpezsdítő
 • kacér, kihívó, vonzó, ösztönző, kísértő, csalogató, stimuláló, erotikus

lelkiismeretes

melléknév
 • becsületes, pontos, tisztességes, megbízható, rendes, kötelességtudó, hűséges, istenfélő, jólelkű
 • gondos, alapos, pedáns
 • minuciózus (idegen), precíz
 • aggályos, skrupulózus (bizalmas)

majdan

határozószó
 • majd, a jövőben, később, aztán, valamikor, utóbb, egyszer

átlag III.

melléknév
 • átlagos, közepes, középszerű, közép-, szürke, sablonos, tucat, köznapi, közönséges, mindennapi, általános

nekilódul

ige
 • nekilendül, nekihevül, rászánja magát, nekigyürkőzik, nekifüzeredik (tájnyelvi)
 • nekivágódik, beleütközik, nekiütközik, belerohan, odacsapódik, hozzáverődik

megváltó I.

melléknév
 • felszabadító, felmentő, üvözítő

kucsma

főnév
 • prémsapka, szőrmesapka, süveg (régies), csalma (régies), bundasapka (tájnyelvi)

köpönyegforgató

melléknév, főnév
 • kétszínű, képmutató, kétkulacsos, helyezkedő, szélkakas, ingatag, kaméleon (választékos), színlelő, elvtelen, renegát, kapcaforgató (tájnyelvi), opportunista

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

megtakarítás

főnév
 • megspórolás
 • betét, készlet, tartalék

külalak

főnév
 • külszín, külcsín (választékos), látszat, kivitel, forma, kiállítás, külső, arculat, kinézés

kimustrál

ige
 • kiselejtez, kirostál, kidob, eldob, kihajít, megszabadul, sutba dob, szemétre dob, kiválogat, kiszuperál (bizalmas), szanál
 • (régies): elbocsát, kicsap
 • alkalmatlannak nyilvánít, leszerel

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás