őrizetlenül szinonimái

határozószó
 • védtelenül, gazdátlanul, szabadon

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelkép

főnév
 • jel, ismertetőjel, embléma, jelvény, prefiguráció (régies), szimbólum
 • metafora (szaknyelvi), allegória

veszít

ige
 • veszt, veszejt, veszesít (tájnyelvi), kikap, vereséget szenved, hátrányt szenved, kudarcot vall, kiszorul, alulmarad, lemarad
 • bukik (bizalmas), elbukik, ráfizet, rajtaveszt Sz: pórul jár; hoppon marad; a rövidebbet húzza; pléhre csúszik (szleng); azt hitte, hogy, pedig dehogy
 • (szem elől) téveszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őrizetlenül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

motoszkál

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

megszabadul

ige
 • mentesül
 • megtisztul, letesz (valamit), hátat fordít (valaminek)
 • kiszabadul, kimenekül, megmenekül
 • (tájnyelvi): megszül, világra hozza gyermekét
 • megszabadítja magát (valakitől, valamitől)
 • leráz (bizalmas), túlad (valamin), kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, sutba dob, lepasszol (szleng), ejt (szleng), dob (szleng)
 • elveszt, elveszít, elkölt Sz: lerázza magáról, mint az eb a vizet(valakihez)

öltés

főnév
 • tűzés, fűzés, tűszúrás
 • varrás

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

manikűr

főnév
 • körömápolás, kézápolás, manikűrözés (idegen)

ma II.

főnév
 • jelen, jelenkor

kényúr

főnév
 • zsarnok, despota, tirannus (régies), diktátor, autokrata, önkényúr, kiskirály

megárad

ige
 • kiárad, fölemelkedik, felduzzad, feldagad

pecek

főnév
 • pöcök, ék, kitámasztó, cövek, pőc (tájnyelvi), espély (régies), csapszeg
 • (tájnyelvi): hurkapálcika, pálcika, hurkapálca
 • (tájnyelvi): csikló, pöcök (szleng), borsó (szleng), pige (szleng), pitty (szleng)

prédikátor

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

eltorzít

ige
 • deformál, elnyomorít, elcsúfít, elrútít (választékos), eléktelenít, defigurál (régies)
 • elfordít, kifacsar, kiforgat, félremagyaráz, meghamisít

személygépkocsi

főnév
 • személyautó, gépkocsi, kocsi, autó, személykocsi, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

sanyarú

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

örmény

melléknév, főnév
 • arméniai (régies), girgác (régies), bikál (régies)

ón

főnév
 • cin, stannum (régies)
 • irón

paktál

ige
 • egyezkedik, összejátszik, cimborál, súg-búg, megállapodik, alkudozik, trafikál (régies), összefog

rövidtávfutás

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

összefoglalás

főnév
 • összefoglaló, szinopszis (szaknyelvi), foglalat, szintézis (idegen), káté, kiskáté, áttekintés, vázlat, summárium (idegen), kompendium (idegen), rezümé, összegzés, kivonat
 • recenzió (szaknyelvi)

nagyravágyó

melléknév
 • becsvágyó, ambiciózus, nagyra törő, karrierista (pejoratív), nagyralátó (régies), törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, dicsszomjas (régies), polcleső (bizalmas) Sz: az ágon jár a szeme; mély vízbe veti a hálóját; nagy fára akar hágni

papnövendék

főnév
 • növendékpap, kispap (bizalmas), szeminarista (régies), teológus, klerikus (régies), novícius, alumnus (régies)

salak

főnév
 • kohósalak, ércsalak, troszka (tájnyelvi), pörk (szaknyelvi), reve (szaknyelvi), cunder (szaknyelvi)
 • hulladék, hamu, alja (valaminek), üledék, slakni (régies), slag (régies)
 • bélsár, sár, ürülék, excrementum (szaknyelvi), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), trágya, ganaj (tájnyelvi), gané (tájnyelvi), szar (durva)