lóg szinonimái

ige
 • függ, csüng, csügg, fityeg, ityeg-fityeg, lötyög (bizalmas), leng, ing, billangózik (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi), colonkol (tájnyelvi), leffeg (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, függeszkedik, csimpaszkodik
 • lézeng, lófrál (bizalmas), tekereg, csavarog, kószál, őgyeleg, teng-leng, ténfereg, lődörög
 • (titokban): szökik, illan, menekül, menekedik (régies), menekszik (tájnyelvi), menti az irháját, viszi a bőrét, fut, pucol (szleng)
 • teng-leng, amerikázik (szleng), lazsál (bizalmas), lazsukál (idegen)
 • a napnál dolgozik (szleng), a napnál fűtő (szleng), laufol (szleng), lazít (szleng), mereszti a seggét (durva), summant (szleng), nyaral (szleng), szimulál, táppénzen van (szleng)
 • (szleng): bliccel (bizalmas)
 • kibújik (valami alól)
 • (szleng): jár (valakivel), fut (szleng), hajt (szleng), lötyög (bizalmas), mászkál, pörget (szleng)
 • (szleng): tartozik (valakinek), jön (valakinek) (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hüvelyk

főnév
 • hüvelykujj, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)
 • col, inch (idegen)

átdob

ige
 • átvet, áthelyez, keresztüldob, áthajít, áthány, áthajigál, átlök
 • (bizalmas): átjuttat, átküld
 • (szleng): becsap, átejt (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), megtéveszt, félrevezet, rászed, szédít (bizalmas), áltat, kijátszik, bolondít, bolonddá tesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lóg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lemos

ige
 • megmos, letisztít, lesikál, lemosál (tájnyelvi), lepucol (bizalmas), (foltot) eltávolít
 • eltüntet
 • lemosdat, megmosdat, megfüröszt
 • (szleng): legyőz, lehengerel, leköröz (bizalmas), lepipál (bizalmas), hazavág (szleng), lefőz (bizalmas), leradíroz (szleng), letöröl (szleng), zsebre tesz, zsebre vág, megsemmisít

körte

főnév
 • körtefa
 • körtvély (tájnyelvi)
 • égő, villanyégő, villanykörte, izzó, izzólámpa
 • (tájnyelvi): ádámcsutka
 • (tájnyelvi): lócitrom

korong

főnév
 • kerék, kör
 • tányér, tárcsa
 • lemez, diszk (idegen)

kijátszik

ige
 • kihív, kiad
 • bedob
 • megszeg, megkerül, semmibe vesz, figyelmen kívül hagy, megsért
 • félrevezet, megcsal, becsap, kicselez, kibabrál (bizalmas), túljár az eszén, megtéveszt, rászed, átejt (bizalmas), lóvá tesz, felültet, orránál fogva vezet
 • megrövidít

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

megbízólevél

főnév
 • mandátum (szaknyelvi), pátens (régies), kredencionális (idegen), meghatalmazás, felhatalmazás

vakoskodik

ige
 • vaklál (tájnyelvi), vaklász (tájnyelvi), batramáskodik (tájnyelvi), pilátuskodik (tájnyelvi)

kapaszkodó I.

melléknév
 • (ember): könyöklő, törtető, karrierista, stréber (bizalmas)

juss

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték
 • járandóság
 • (régies): jog (valamire)
 • (tájnyelvi): hozomány
 • (tájnyelvi): haszon, nyereség, részesedés

gabonatermés

főnév
 • mag, gabonaszem
 • kalász

kékes

melléknév
 • kéklő, kékbe játszó, szederjes

megértet

ige
 • megmagyaráz, megokol, felnyitja a szemét (valakinek), érthetővé tesz, felvilágosít, illusztrál, értelmez, interpretál

megszemélyesít

ige
 • megtestesít, perszonifikál (idegen)
 • játszik, alakít, megformál, tolmácsol, megjelenít

beszerez

ige
 • megvesz, megvásárol, megkap, hozzájut, előteremt, szert tesz (valamire)
 • megszerez
 • (állásba) (tájnyelvi): beajánl, bejuttat, behelyez, beóferol (tájnyelvi), elszerez (régies)

önköltség

főnév
 • üzemár, előállítási költség, gyártási költség

napilap

főnév
 • hírlap, újság, lap, napisajtó

lojalitás

főnév
 • hűség, állhatatosság, ragaszkodás, kitartás, odaadás, kötődés, szilárdság, tántoríthatatlanság, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)

lelet

főnév
 • maradvány, ősmaradvány, kövület, fosszília (szaknyelvi)
 • látlelet, diagnózis, laboreredmény

másfajta

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)

nagyarányú

melléknév
 • nagyszabású, nagyfokú, nagyméretű, hatalmas, monstre (idegen), grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), emberfölötti, szerfölötti, eget verő, gigantikus, egyedülálló, tekintélyes, tetemes, lenyűgöző, széles körű

madárfióka

főnév
 • fióka, poronty (régies), fiamadár (tájnyelvi)

következmény

főnév
 • eredmény, hatás, kihatás, gyümölcse (valaminek), folytatás, utózönge, utóhatás, fejlemény, folyomány, okozat, kimenetel, kimenet, utózmány (tréfás)
 • hátulütő
 • zárótétel, konklúzió, következtetés, konzekvencia (szaknyelvi)

meddő II.

főnév
 • meddő kőzet
 • meddő bánya, meddőhányó

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)