igazságos szinonimái

melléknév
  • jogos, méltányos, megérdemelt, salamoni (ítélet), törvényes, pártatlan, elfogulatlan, igaz, jóhiszemű, jogszerű, korrekt, sportszerű, részrehajlatlan, előítélet-mentes
  • igazságszerető, igazságpárti

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tábor

főnév
  • sátortábor, kemping
  • táborozás, sátorozás
  • telep
  • láger, hadiszállás
  • sereg, csapat, párt

paradox

melléknév
  • önellentmondó, képtelen, helytelen
  • furcsa, fonák, szokatlan, meglepő, meghökkentő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a igazságos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hozzáfűz

ige
  • kiegészít, megjegyez, mellékel, kapcsol, csatol, hozzáerősít, hozzáakaszt, hozzátesz, hozzáilleszt, odaköt, hozzákapcsol, hozzátold

halasztás

főnév
  • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
  • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

habverő

főnév
  • haboló, mixer (idegen)

fuszulyka

főnév
  • bab, paszuly, faszulyka (tájnyelvi)

ide

határozószó
  • erre, hozzám, hozzánk, felém, felénk
  • ehhez

játékvezető

főnév
  • bíró, mérkőzésvezető, játékmester (régies), rigó (szleng)

rostélyos I.

melléknév
  • rácsos, rácsozott

feloldódik, föloldód

ige
  • elolvad, felolvad
  • fölenged, megenyhül, kinyílik, felszabadul, megnyugszik, megkönnyebbül, lazít, kikapcsolódik
  • (feszültség): kiegyenlítődik, elsimul, elhárul, levezetődik

felgöngyölít, fölgön

ige
  • felteker, felcsavar, felsodor, feltekercsel, felcsévél, felgombolyít
  • felderít, leleplez, kiderít, megfejt, megold, kinyomoz, tisztáz, felszínre hoz, felszámol

dédanya

főnév
  • dédmama, dédi, dédike, dédöreganya (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), másikanyó (tájnyelvi), igenöregszüle (tájnyelvi), igenszüle (tájnyelvi), jóbanya (tájnyelvi)
  • (tájnyelvi): nagyanya

felvigyáz, fölvigyáz

ige
  • felügyel, vigyáz, őrködik, elügyel (tájnyelvi)

jóakaratú

melléknév
  • jóindulatú, jó szándékú, segítőkész, szívélyes, kegyes (régies), emberséges, nemes szívű, jóérzésű, nagylelkű, pártfogó, rokonszenvező, támogató, segítő, könyörületes, irgalmas

kekk

melléknév
  • hetyke, pimasz, neveletlen, tiszteletlen, szemtelen, impertinens (régies)

lakodalom

főnév
  • menyegző, lagzi, nászlakoma, díszebéd, nászünnepség, lakadáré (tájnyelvi)
  • házasságkötés, esküvő
  • (régies): lakoma, tor

kivált2

határozószó
  • kiváltképp, főként, főképp, főleg, különösen, nevezetesen, pláne (bizalmas)

igenis II.

határozószó
  • de bizony, bizony, csakugyan, valóban

horoszkóp

főnév
  • csillagjóslat

iskolaév

főnév
  • tanév, oktatási év

kiszuperál

ige
  • kiselejtez, kidob, kimustrál, eldob

immorális

melléknév
  • erkölcstelen, erkölcsrontó, erkölcsellenes, tisztességtelen, romlott, züllött, amorális

hamvazószerda

főnév
  • hamusszerda (tájnyelvi), hamvasszerda (tájnyelvi)

izé II.

módosítószó
  • hát, szóval, hm

kiüldöz

ige
  • kiutál, elmar