tépáz szinonimái

ige
 • ráncigál, szaggat, megtép, cibál, cincál (tájnyelvi), kötyögtet (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

olvasható

melléknév
 • kivehető, kibetűzhető, áttekinthető, világos, tiszta, rendezett
 • érdekes, olvasmányos, lebilincselő

ruca

főnév
 • kacsa, réce, gácsér, góca (tájnyelvi)
 • vadkacsa
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tépáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tartogat

ige
 • őrizget, megőriz, visszatart, kímélget, félretesz, tartalékol, rakosgat
 • rejteget, dugdosgat

szépségtapasz

főnév
 • szépségflastrom, flastrom, legyecske (régies), lencse

széles

melléknév
 • terebélyes, vastag, tágas, bő, terjedelmes, kiterjedt, tág, téres (régies), nagy, terjes (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tömzsi
 • nagy kiterjedésű, hatalmas
 • részletező, terjengős
 • áradó, túláradó, féktelen, szertelen

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős

telefonkagyló

főnév
 • kagyló, hallgató, kézi beszélő

töredelem

főnév
 • bűnbánat, megbánás, vezeklés, szánom-bánom

rátér

ige
 • ráfordul, rákanyarodik
 • fordítja a szót (valamire), áttér

ragad

ige
 • tapad, rátapad, hozzáragad, enyved (régies), beleakad, megakad
 • csügg, csimpaszkodik, ráakaszkodik, kötül (tájnyelvi), zargat (bizalmas), zaklat, tolakodik, tolakszik, erőszakoskodik, üldöz (bizalmas), nem tágít
 • rajtamarad, ráragad, egybeolvad, egyesül, hozzáfűződik, velejár, összeforr, összekapcsolódik
 • fertőz, megfertőz, inficiál (szaknyelvi), terjed, átterjed, ragályoz (régies)
 • (magával ragad): hat, elragad, megragad, hatalmába kerít, lenyűgöz, lebilincsel, gyönyörködtet, elbűvöl, elbájol (régies), megigéz
 • (magához ragad): rabol, elvesz, megszerez, megkaparint, zsákmányol, fosztogat, prédál (régies), koszmorít (tájnyelvi)

morotva

főnév
 • holtág, holtmeder
 • (régies): semlyék (régies), ingovány, süppedék (régies), fertő (régies)

repeszt

ige
 • hasít, széthasít, tör, pikkeszt (tájnyelvi)
 • (szleng): robog, hajt, száguld, rohan

trauma

főnév
 • (szaknyelvi): sérülés, megrázkódtatás
 • sokk

úttörő II.

főnév
 • előfutár, előharcos, pionír (idegen)

irányul

ige
 • szegeződik, mutat, tart, fordul
 • hat
 • (valamire): szolgál, törekszik, tendál (idegen)

visszahonosít

ige
 • hazatelepít, repatriál (idegen)

terápia

főnév
 • orvoslás, kezelés, gyógykezelés, gyógymód, gyógyítás, kúra

tároló II.

főnév
 • víztároló, víztározó, gyűjtőmedence, tartály, konténer, siló
 • tár, memóriaegység

tolerancia

főnév
 • türelem, türelmesség, béketűrés
 • (szaknyelvi): ellenállóképesség
 • (szaknyelvi): tűrés, tűréshatár

villódzik, villózik

ige
 • villog, fel-felvillan, sziporkázik, csillámlik, szikrázik, fel-felizzik, fel-felragyog, megcsillan, fénylik, lumineszkál (idegen), csillog

térül-fordul

ige
 • jön-megy, járkál, jár-kel, kószál, bóklászik, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi)

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

több I.

számnév
 • számosabb, nagyobb (tisztelet, megbecsülés)
 • drágább
 • néhány, pár

visszaemlékezik, vis

ige
 • felidéz, emlékezetébe idéz, eszébe jut, megemlékezik (valakiről, valamiről), visszaréved, visszagondol, visszanéz, visszapillant, visszatekint, múltba néz
 • felismer, ráismer