közhely szinonimái

főnév
 • (régies): nyilvános hely, köztér
 • szólam, sablon, semmitmondás, általánosság, frázis, banalitás, trivialitás (idegen), klisé, sztereotípia (idegen), locus communis (idegen, szaknyelvi), sarkigazság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tartalékjátékos

főnév
 • cserejátékos, kispados (bizalmas), tarcsi (szleng)

küzd

ige
 • viaskodik, vitézkedik, harcol, hadakozik, csatázik, tusakodik, vív, ví (választékos), kesálkodik (régies), verekedik, vagdalkozik, birkózik, dulakodik, küzdölődik (tájnyelvi)
 • ellenáll, helytáll, kitart
 • versenyez, mérkőzik, konkurál
 • küszködik, töri magát, apait-anyait belead, fáradozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közhely szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kölcsönkér

ige
 • kölcsönbe kér, kölcsönvesz, kölcsönöz, elkér, igényel, kéreget, kölcsönkéreget (pejoratív), koldusoskodik (pejoratív), kunyerál (szleng), darizik (szleng), pumpol (bizalmas)

kiforratlan

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

kiabálás

főnév
 • lárma, ricsaj, veszekedés, kajabálás, ujjongás, zaj, zajgás (régies), zsibongás, zsivaj, ribillió, bőgés, bömbölés, üvöltés, vonítás, ordítozás, kurjongatás

jóváír

ige
 • elismer, beszámít, betud

kötöttség

főnév
 • kötelezettség, kötelék, korlátozás, megkötés, béklyó

ledér

melléknév
 • csapodár, kicsapongó, könnyűvérű, csélcsap, kacér, kihívó, erkölcstelen, léha, szemérmetlen, feslett, szabados, szabadonc (régies), frivol, pajzán, buja

tolong

ige
 • hemzseg, nyüzsög, sürr-forr (régies), sűrít (tájnyelvi), rajzik
 • tolakodik, tülekedik, nyomakodik, furakodik, lökdösődik, nyomul, gyurakodik (tájnyelvi), tomakodik (tájnyelvi), turakodik (tájnyelvi)

hűs II.

főnév
 • árnyék, enyhely (régies)

hozomány

főnév
 • kelengye, móring (régies), stafírung (bizalmas), jegyajándék, jegypénz, jegyadomány, parafernum (idegen), nászkészület, asszonyvagyon

feljogosít, följogos

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, engedélyez, engedélyt ad, megenged, jogosít, autorizál (idegen), lehetővé tesz
 • megbíz, utasít, kinevez, kijelöl

illető I.

melléknév
 • érintő, vonatkozó, kapcsolatos
 • szóban forgó, említett

lehajt1

ige
 • lehorgaszt, lecsúlyhít (tájnyelvi), leszeg, legörbít
 • letűr, lesodor
 • (italt): iszik, lehajít (szleng), bedob (szleng), bevág (szleng), bepuszil (szleng)

lurkó

főnév
 • fiú, gyermek, srác, ifjonc, siheder, kamasz, zöldfülű
 • gyerkőc, gyerek, kölyök, nebuló (bizalmas), hátulgombolós (pejoratív), csemete, csöppség, poronty (bizalmas), palánta, pulya (tájnyelvi), süvölvény, csimota (tájnyelvi)
 • fiatalember
 • kópé, mákvirág, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, mihaszna, ördögfióka

átad

ige
 • ad, odaad, átnyújt, odanyújt, továbbít, továbbad, átpasszol (bizalmas)
 • felavat, rendelkezésre bocsát
 • átenged, átruház
 • (energiát): kisugároz
 • közöl, tolmácsol, továbbmond, továbbít, továbbad, elmond, elbeszél
 • (átadja magát vminek): belemerül, belemélyed, belefelejtkezik, beletemetkezik
 • (átadja magát vkinek): rábízza magát (valakire), alárendeli magát (valakinek), aláveti magát (valakinek)

napibér

főnév
 • napszám, napidíj, zsold (régies), szakmánybér (szaknyelvi)

megszorul

ige
 • megakad, beleszorul Sz: szorul, mint kutya a karó közt; elvan, mint kutya a kútban
 • megreked
 • elszegényedik, szükséget szenved, leég (bizalmas), legatyásodik (bizalmas), lerobban (szleng), pénzszűkében van, megszűkül (tájnyelvi) Sz: üres a bukszája(valakinek)(valakinek)

közkívánat

főnév
 • közóhaj, közakarat

kotnyeles

melléknév
 • minden lében kanál, kíváncsi, tudálékos, fontoskodó, tolakodó, alkalmatlankodó, fecsegő, locsi-fecsi, locska-fecske (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi), hírharang Sz: minden szarba beleüti az orrát; mindenbe beleártja magát; minden tálban fakanál a nyelve

lakkozás

főnév
 • fényezés, politúrozás (idegen)

megromlik

ige
 • megrohad, megbüdösödik, megavasodik, megbuggyan, megzápul, megposhad, megerjed, megsavanyodik, megecetesedik, megpenészedik, megcsiccsed (tájnyelvi), megtörik, megpimpósodik (tájnyelvi), megzákányosodik (tájnyelvi)
 • elromlik, csődöt mond, tönkremegy

krumplipüré

főnév
 • burgonyapüré, tört burgonya, tört krumpli (tájnyelvi)

kikászálódik

ige
 • kivergődik, kikecmereg, kikeveredik, kibújik, kiszabadul

látogató

főnév
 • vendég, hospitáló (idegen), vizitelő (régies), vizitátor (tájnyelvi)
 • látogatás, vizitálás (tájnyelvi)