köteg szinonimái

főnév
 • csomag, bála, csomó, nyaláb, kéve, göngyöleg (szaknyelvi), batyu, halom, stóc (bizalmas), paksaméta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átpártol

ige
 • átáll, átmegy, átül, cserbenhagy, faképnél hagy, dezertál, átvádol (tájnyelvi), átvált (tájnyelvi), áttér, kilép, elbúcsúzik, átnyergel (bizalmas), áttáncol (szleng), lelécel (szleng), kiszáll a buliból (szleng)

megvető

melléknév
 • lenéző, lekicsinylő, lebecsülő, fitymáló, lefitymáló, semmibe vevő, lekezelő
 • elítélő, lesújtó, elmarasztaló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köteg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

koptat

ige
 • hord, visel, nyű, vásít, avít (régies), nyüstöl (bizalmas), strapál (bizalmas), nyúz, ványol, koszol, szaggat
 • mállaszt, porlaszt, morzsol, pusztít, rongál, erodál (idegen)

kibont

ige
 • kiold, szétfejt, szétnyit, kiterít, kigöngyöl, kicsomagol
 • (tájnyelvi): kinyílik
 • felbont, kinyit, kidugaszol, kiold, kioldoz, kicsomóz, kibogoz, kiköt, kicsomagol, kifejt, kihámoz, kiburkol, kicsatol, kihüvelyez, szétbont, kifeszít, feltár
 • kifésül

kerülő I.

melléknév
 • kitérő, kanyargós
 • elodázó, kerülgető, köntörfalazó, terjengős, körülményes, mellébeszélő, nyakatekert, komplikált, szövevényes

jelenleg

határozószó
 • most, ma, manapság, e pillanatban, ez idő szerint, ezúttal, ilyenkor (régies)
 • egyelőre, pillanatnyilag, momentán (bizalmas)
 • átmenetileg

könnyen

határozószó
 • könnyedén, könnyűszerrel, gond nélkül, játszva (bizalmas), simán, fél kézzel (bizalmas), játszi könnyedséggel (választékos), jószerrel, könnyedesen (tájnyelvi), gálántul (tájnyelvi)
 • hamar, gyorsan, szaporán (tájnyelvi), kényelmesen, egyszerűen, nehézség nélkül, fáradság nélkül, egykönnyen (választékos), zökkenő nélkül (választékos), zökkenőmentesen, ellenállás nélkül, vonakodás nélkül (választékos)
 • könnyelműen, felületesen, felszínesen

langyos

melléknév
 • langymeleg, langy (tájnyelvi), lágymeleg (régies, választékos), enyhes (tájnyelvi), meleges (tájnyelvi), félmeleg (régies)
 • lagymatag, enyhe, lágy, lanyha, lajha (tájnyelvi), lanyhó (tájnyelvi), lanyhos (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, biszexuális (idegen), meleg, buzi (durva)

tilalmas II.

főnév
 • tilos

hozzásimul

ige
 • odabújik, rásimul, hozzátapad, belekapaszkodik, csüng (valakin)
 • alkalmazkodik, hozzáidomul, akklimatizálódik, megszokik

hódolat

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)

felemás

melléknév
 • különböző, eltérő, kétnemű
 • hibrid, abajdóc (tájnyelvi)
 • határozatlan, visszás

idióma

főnév
 • kifejezés, szókapcsolat, állandósult szószerkezet
 • (régies): nyelv
 • beszédmód, beszédmodor, beszédstílus
 • nyelvjárás, tájnyelv, tájszólás, dialektus (szaknyelvi), csoportnyelv, rétegnyelv

leborul

ige
 • felborul, feldől, ledől, leborul, leesik
 • levágódik
 • leroskad, leomlik, lerogy, leereszkedik
 • hódol, térdre borul, letérdel, térdre hull, esdekel, leborong (tájnyelvi)
 • lezserdül (tájnyelvi)

libeg

ige
 • lebeg, szállingózik
 • leng, libeg-lobog, lobog, lifeg, hajladozik, lódingol (régies), lódorog (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szédeleg, imbolyog, tántorog

árkol

ige
 • csatornáz, barázdál, kanelíroz (régies), kanalizál (régies)
 • sáncol

műszó

főnév
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), mesterszó (régies)

megpirul

ige
 • megsül
 • megpörkölődik, megperzselődik, megég

kötelezettség

főnév
 • kötelesség, feladat, felelősség, kötöttség, obligó (régies), kötelem (régies), tennivaló, követelmény

konvenció

főnév
 • egyezmény, megállapodás, megegyezés, egyezség, szerződés, szövetség, konszenzus (szaknyelvi), kontraktus (régies), paktum (régies)
 • járandóság, munkabér, fizetség, illetmény, honorárium, kommenció
 • szokás, közszokás, hagyomány, tradíció, gyakorlat, törvényszerűség, divat (bizalmas)

kuruzsló

főnév
 • kuruzslóasszony, vajákos (régies), vajákoskodó nő, sarlatán, javas, javasasszony, füves, füvesasszony, csodadoktor, bűbájos (tájnyelvi), tudalmas (tájnyelvi), tudákos (tájnyelvi), tudós (tájnyelvi), ördöngös
 • álorvos, kókler, svindler (bizalmas), szemfényvesztő

megmenekül

ige
 • életben marad
 • kikerül (bajból), megmenekedik (tájnyelvi), megmentődik (tájnyelvi), megszökik, elillan, elmenekül,
 • megszabadul, kibontakozik

középnagyságú

melléknév
 • közepes, középméretű

kiemelkedő

melléknév
 • előkelő, kiváló, kitűnő, kivételes, kimagasló, rendkívüli, eminens, jeles, emelkedett, páratlan, kiugró, különleges, nagyszerű, illusztris, figyelemre méltó, párját ritkító, jelentős, jelentékeny, számottevő, nevezetes, elsőrendű

labdarúgás

főnév
 • futball, foci (bizalmas), futballjáték, labdarúgósport

megölel

ige
 • átkarol, átölel, megszorít, keblére ölel, karjába szorít, karjaiba zár