inaszakadtáig szinonimái

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vitat

ige
 • vitatkozik, megbeszél, megtárgyal
 • érvel, allegál (régies)
 • kétségbe von, kételkedik (valamiben), megkérdőjelez
 • tiltakozik, ellentmond, megóv, bizalmatlankodik

alváz

főnév
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), virgács (szleng), csülök (szleng), pata (szleng), pipa (szleng), mankó (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a inaszakadtáig szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hűbéres

főnév
 • vazallus, csatlós
 • alattvaló, jobbágy

hangzó II.

főnév
 • magánhangzó, vokális (szaknyelvi), szonáns (szaknyelvi)(szaknyelvi)

hajszálnyi

melléknév
 • csekély, árnyalatnyi, finom, hajszálfinom, elenyésző, apró, észrevehetetlen, parányi, csipetnyi, jottányi, szemernyi, fikarcnyi

gálic

főnév
 • szulfát, gálickő

ígérkezik

ige
 • ajánlkozik, kínálkozik, hajlandóságot mutat, ígérget, szavát adja, fogadkozik, reményt kelt, kecsegtet

jogász

főnév
 • joghallgató, jurista (régies)
 • jogtudós, jogtudó, jogtanácsos, törvénytudós, pörész (régies), legista (régies)

sah

főnév
 • (iráni): uralkodó, császár

felszólítás, fölszól

főnév
 • felhívás, felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies), ultimátum

felmenő, fölmenő II.

főnév
 • ős, előd

diakónus

főnév
 • szerpap
 • lelkigondozó

fésülködik

ige
 • fésülődik (tájnyelvi), simakodik (tájnyelvi)

kábel

főnév
 • huzal, vezeték, drót
 • drótkötél, acélkötél, sodrony
 • (régies): kábeltávirat

kérd

ige
 • kérdez, tudakol, érdeklődik, firtat, faggat, puhatolózik

lealjasodik

ige
 • hitványul, elzüllik, lezüllik, lealacsonyodik

koksz

főnév
 • fűtőanyag, tüzelőanyag, tüzelő
 • (szleng): kábítószer, narkó (bizalmas)
 • doppingszer

indiszkrét

melléknév
 • tapintatlan, tolakodó, alkalmatlankodó, otromba, kíváncsi, fecsegő, kotnyeles

hunyorog

ige
 • pillog, hunyorít, hunyorgat, pislog
 • kacsint, kacsingat, kacsongat (tájnyelvi)
 • pislákol

jaguár

főnév
 • káguár (régies), onka (régies)

kivirágzik

ige
 • kinyílik, kivirít, kivirul, virágba borul, kifeslik, szirmot bont
 • kivirul, megszépül
 • kibontakozik, kifejlődik

inzultus

főnév
 • sértés, megbántás, rágalmazás, becsmérlés, megalázás
 • bántalmazás, molesztálás, tettlegesség, ütlegelés, verés, támadás, merénylet

hármas II.

főnév
 • trió, tercett (szaknyelvi)
 • (osztályzat): közepes, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

jegyszedő

főnév
 • páholynyitogató (régies), bilétaszedő (régies)
 • kalauz, jegykezelő

kocsmáros

főnév
 • csapláros (régies), csapos, fogadós, vendéglős, bormérő (régies)