kohász szinonimái

főnév
 • kohómunkás, olvasztár, fémmívelő (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tündéri

melléknév
 • mesés, varázsos, elbűvölő, bűbájos, kedves, bájos
 • légies, angyali, mennyei

zavargás

főnév
 • lázongás, felkelés, forrongás, lázadás, felbolydulás, zendülés
 • rendzavarás, rendbontás, háborgás, megmozdulás, demonstráció, tumultus (régies), kravál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kohász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiskatona

főnév
 • újonc, kopasz (bizalmas)

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

kapcsol

ige
 • akaszt, hozzáköt, hozzáerősít, egybefűz, együvé fog (régies), egyesít, összeköt
 • asszociál
 • társít, csatol, mellékel
 • (valamire): állít (valamire)
 • (bizalmas): felfog, megért, észrevesz, rájön (valamire), vág az esze, leesik a húszfilléres (szleng), leesik a tantusz (szleng)

importőr

főnév
 • beszállító, behozó, importáló

kivándorlás

főnév
 • kiköltözés, kitelepülés, kivonulás, eltávozás, emigráció, exodus (idegen), expatriáció (régies)

közbeeső

melléknév
 • közbenső, közbülső, középső, közben levő
 • közbeiktatott

távbeszélőkészülék

főnév
 • telefon, telefonkészülék, telefonállomás, távrecsegő (tréfás)

helyes

melléknév
 • hibátlan, jó, igaz, szabatos, tökéletes, korrekt, pontos, kifogástalan
 • helyénvaló, helytálló, jogos, indokolt, megokolt, szabályszerű, szabályos
 • illő, megfelelő, szükséges, célszerű, célravezető, kívánatos, ajánlatos, időszerű, kellő
 • szép, bájos, csinos, kedves, rokonszenves, szemrevaló, hercig (bizalmas), helyre (tájnyelvi), takaros
 • úgy van, igen, rendben, stimmel, stimmt (bizalmas), oké (bizalmas), okszi (bizalmas), rendicsek (bizalmas)

hátralék

főnév
 • tartozás, adósság, teher, restancia (bizalmas), elmaradás, késedelem, hátralevőség, kinnlevőség

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

hiszen, hisz I.

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

központ

főnév
 • belváros, city (idegen), fellegvár
 • székhely, székház
 • centrum, középpont, mag
 • góc, gyújtópont, tűzfészek

lefitymál

ige
 • leszól, lenéz, ócsárol, lekicsinyel
 • kisebbít, alábecsül, bagatellizál (idegen), lekezel

álhír

főnév
 • rémhír, tévhír, szóbeszéd, vakhír, kacsa (bizalmas), pletyka, mendemonda, valótlanság, hazugság, koholmány

meztelen

melléknév
 • mezítelen, ruhátlan, pucér, csupasz, pőre, purdé (tájnyelvi), csóré (tájnyelvi), nudista, naturista, ádámkosztümös (tréfás), fedetlen, csurdé (tájnyelvi), rudi (szleng), takaratlan
 • kopasz, tar
 • pihétlen, tollatlan, szőrtelen
 • (növény): kopár, puszta, levéltelen, üres
 • (igazságos): nyers, leplezetlen, kendőzetlen

megdől

ige
 • oldalra dől, elferdül, elmozdul
 • meghajlik, lefekszik, félredől
 • meginog, megbillen, félrebillen, megroggyan, megtántorodik, megrendül (választékos)
 • megbukik, hatalmát veszti
 • érvénytelenné válik
 • tévesnek bizonyul
 • (szleng): elfárad, kikészül, kimerül

kokettál

ige
 • kacérkodik, flörtöl, incselkedik, ingerkedik, évődik, enyeleg, kötődik, cicázik, pajkoskodik, hamiskodik, szemez (bizalmas), hetyeg (bizalmas)

kisbaba

főnév
 • baba, bébi, babuci, babica (tájnyelvi), buba (tájnyelvi), újszülött, pólyás, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, kisded, kisgyermek, palánta, csemete, csimota (bizalmas), kispulya, kölyök, poronty (bizalmas), kicsi, pici, csöppség

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást

megárt

ige
 • kárt okoz, behasznál (tájnyelvi), meghasznál (régies)

konspirál

ige
 • összeesküszik, összejátszik, összebeszél, összeesküvést sző, szervezkedik, szövetkezik
 • titkolódzik, titkolózik

kendermagos

melléknév
 • tarka, foltos, pettyes, pöttyös, babos (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), irombás (tájnyelvi)

körültekintő

melléknév
 • megfontolt, meggondolt, alapos, óvatos, előrelátó, szemfüles, elővigyázatos, tapintatos, diszkrét, udvarias, diplomatikus, figyelmes, gondos, politikus

megcsókol

ige
 • csókot ad, csókot nyom (valamire), lesmárol (szleng), apol (régies), megapol (tájnyelvi)
 • megpuszil, puszit ad