klub szinonimái

főnév
 • kör, társaskör, egyesület, egylet, kaszinó
 • sportegyesület, sportklub
 • klubhelyiség, klubház

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jajgat

ige
 • jajveszékel, jajong, kesereg, sír, kiabál, nyöszörög, nyög, kiáltozik, óbégat, ájvékol (tájnyelvi), jajvékol (tájnyelvi), jajkál (tájnyelvi), javánkodik (tájnyelvi), vájlogat (tájnyelvi), vajlégat (tájnyelvi), bedákol (tájnyelvi), dúgat (tájnyelvi)
 • siránkozik, sopánkodik, sápítozik, panaszkodik, panaszolkodik (régies), bánkódik, lamentál (bizalmas), bozsékol (tájnyelvi)

jégverés

főnév
 • jégeső, jég, kőeső (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a klub szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kisebbség

főnév
 • nemzetiség, nemzeti kisebbség, minoritás (idegen), etnikum
 • ellenzék, ellenpárt, ellenlábas
 • (tájnyelvi): kár, hátrány
 • (régies): kudarc, szégyen, gyalázat, pironság (tájnyelvi)

kavarodik

ige
 • kavarog
 • csavarodik, fordul, kanyarodik
 • keveredik
 • elegyedik, vegyül(szaknyelvi)
 • bonyolódik, kuszálódik, kutyulódik, zavarodik

kanóc

főnév
 • gyertyabél, lámpabél, égőbél (régies), mécsbél (régies)
 • gyújtózsinór, gyújtó (régies), bombagyutacs (régies), csóva (régies)
 • (tájnyelvi): hímvessző (kisfiúé)

illuzórikus

melléknév
 • képtelen, megvalósíthatatlan, lehetetlen, valószerűtlen, valószínűtlen, irreális, fiktív, kitalált, abszurd
 • hiábavaló, értelmetlen

kiutaltat

ige
 • lehív (szaknyelvi)

kövér

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)

tartózkodás

főnév
 • időzés, időtöltés, maradás, ottlét
 • óvakodás, mértékletesség, türtőztetés
 • elzárkózás, önmegtartóztatás, lemondás, absztinencia (választékos), böjt, diéta
 • szemérmesség, szemérem, feszélyezettség, szégyenlősség, szerénység
 • gátlás
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, finomság, gyengédség, gyöngédség, figyelmesség, diszkréció

hegycsúcs

főnév
 • csúcs, hegyorom, orom, hegyormó (régies), hegytető, tető, hegyfok, magaslat, hegykúp (régies), fokocska (régies)

határőr

főnév
 • határvadász, végőr (régies), határszak (régies), granicsár (régies), gazvigyázó (szleng), vahur (szleng), hákás (szleng)

étkezés

főnév
 • evés, táplálkozás, kosztolás (bizalmas), lakomázás, lakmározás, falatozás, falás, zabálás (szleng), pofázás (szleng), habzsolás (pejoratív), eszegetés, majszolás, kanalazás, kajálás (szleng), zaba (szleng), asztaltevés (tájnyelvi), kosztolódás (tájnyelvi)

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

közkívánat

főnév
 • közóhaj, közakarat

lecsúszik

ige
 • leesik, lesiklik, lesikamodik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), lecsordul (tájnyelvi), leszalad
 • lezüllik, lesüllyed, deklasszálódik (idegen), elszegényedik, tönkremegy, lefittyen (tájnyelvi)
 • (valamiről): lemarad (valamiről), kimarad (valamiből), elesik (valamitől)

alázat

főnév
 • tisztelet, hódolat, deferencia (régies)
 • meghajlás, főhajtás

métely

főnév
 • szőrféreg (tájnyelvi)
 • mételykór
 • betegség, kór
 • ragály, kontagium (idegen), járvány, kontamináció (szaknyelvi)

megcáfol

ige
 • meghazudtol, ellentmond, megkontráz, letorkol, dementál (régies), megdönt, rácáfol, dezavuál (idegen), elvet, elutasít, elhárít, halomra dönt, visszautasít, visszavet, porrá zúz

kockacukor

főnév
 • mokkacukor

kirakat

főnév
 • boltablak, tárló, üvegszekrény, ózlag (tájnyelvi), vitrin, portál (régies)
 • bemutató, bemutatás, expozíció (idegen), kiállítás, mutatvány, szemle, szemlére tétel
 • megjelenítés, külső, külszín, látszat, látszateredmény

kőfaragó

főnév
 • kővéső, kővágó, vésnök
 • szobrász, sculptor (régies)

megajándékoz

ige
 • meglep, kedveskedik, elhalmoz, megprezentál (régies), adományoz, adománnyal látogat (régies), gratifikál (régies), megáld, megjutalmaz

konc

főnév
 • húsos csont, cubák (tájnyelvi), falat
 • haszon, nyereség
 • zsákmány, préda, martalék

kellemetlenség

főnév
 • kényelmetlenség, vesződség, bosszúság, galiba, bonyodalom, nehézség, probléma, gond, szorultság, pác (bizalmas), slamasztika, grimbusz (szleng), pech, incidens (idegen), baj, malőr (bizalmas), strapáció (tájnyelvi), mizéria (bizalmas), kalamitás (régies)

körmönfont

melléknév
 • ravasz, agyafúrt
 • bonyolult, komplikált, rafinált, kitanult, csavaros, tekervényes, nyakatekert, rabulisztikus (pejoratív), fondorlatos, fortélyos, mesterkélt

megbolondít

ige
 • megőrjít, elszédít (bizalmas), elkábít, örületbe kerget, elveszi az eszét, meghibbant, megvadít