kiutaltat szinonimái

ige
 • lehív (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mennyiség

főnév
 • állomány, készlet, összeg, summa (bizalmas), kvantitás (idegen), volumen, kvantum (idegen), adag, dózis
 • mérték, méret, kiterjedés, darabszám, tömeg

sorvad

ige
 • sorvadozik, soványodik, aszik, gyengül, pusztul, satnyul, csenevészedik, elcsünik (tájnyelvi), zsugorodik, fonnyad, hervad
 • senyved (régies), gyötrődik, emésztődik, betegeskedik, szenved, fogy, hitványodik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiutaltat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinin

főnév
 • chinapor (régies)

karakterisztikus

melléknév
 • jellegzetes, jellemző, sajátos, sajátságos, tipikus, specifikus, meghatározó, releváns (szaknyelvi)
 • egyéni, egyedi, személyi, individuális, markáns, megkülönböztető

kábítószer

főnév
 • bódítószer, altatószer, mákony, drog, narkotikum (szaknyelvi), fű (szleng), energia (szleng), kábszer (szleng), cucc (szleng), por (szleng), narkó (szleng), téma (szleng), anyag (szleng), koksz (szleng)

igásállat

főnév
 • igavonó állat, igavonó barom, igásbarom

kisszék

főnév
 • zsámoly, sámli, gyalogszék (tájnyelvi)

köp

ige
 • pök (régies), sercint (bizalmas), kiköhög (szaknyelvi), turházik (szleng), csisszent (tájnyelvi), köppent (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): semmibe vesz, lebecsül, megvet
 • (adatot): fúj, megmond
 • (szleng): beköp, beárul, besúg, elárul, lebuktat (szleng), kipakol (szleng), vall, vallomást tesz

tapasztal

ige
 • észlel, érez, érzékel, átél, megfigyel, észrevesz, felfedez, lát, konstatál

hátszín

főnév
 • hátszíj (régies), hátszél (régies), hátcímer (régies)

harcol

ige
 • küzd, hadakozik, hadat visel, viaskodik, verekedik, háborúskodik, háborúzik, csatározik, csatázik, vív, tusakodik, harcban áll, összeméri a fegyvert, csatára kel, fegyvert ragad
 • viszálykodik, perlekedik, pöröl, vitáz, vitába száll, debattíroz (régies)
 • síkraszáll, fáradozik, küzd, küzdelmet folytat, vesződik, igyekszik, erőlködik

érzéstelenítés

főnév
 • anesztézia, narkózis (idegen), altatás, elbódítás, elkábítás

hetenként

főnév
 • hetente, hétről hétre

követel

ige
 • parancsol, megkíván, igényel, elvár, sürget, igényt tart, jogot tart (valamire), vindikál (idegen), kikényszerít, kierőszakol (valamitől)

lapszemle

főnév
 • sajtószemle, tallózó

aktíva

főnév
 • követelés
 • üzleti vagyon
 • aktivista, pártmunkás

mennydörög

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

meddő II.

főnév
 • meddő kőzet
 • meddő bánya, meddőhányó

kiűz

ige
 • kikerget, kizavar, kiutasít, kihajít, kidob, kifüstöl, kihajt, kitoloncol, kizár, kiközösít, eltávolít, kitagad, kirekeszt

kimenekül

ige
 • kijut, kiszökik, kibujdosik, kivándorol, kisurran, emigrál, kilókhecol (tájnyelvi)
 • elszökik, elmenekül, kivergődik, kivánszorog, kitör, kigázol (régies), kihatol (régies)
 • (bajból): megszabadul, megmenekül, kijut

kordován

főnév
 • szattyánbőr, szattyán, kecskebőr, juhbőr, borjúbőr

másfajta

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)

klub

főnév
 • kör, társaskör, egyesület, egylet, kaszinó
 • sportegyesület, sportklub
 • klubhelyiség, klubház

kasszafúró

főnév
 • mackós (szleng), srenker (szleng)

kovácsolt

melléknév
 • kalapált, formázott, edzett

mázli

főnév
 • (bizalmas): szerencse, disznó (szleng), malac (bizalmas), mák (szleng), lutri (szleng)