kövér szinonimái

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

régészet

főnév
 • archeológia, régiségtan, régiségbúvárlás (régies)

rajkó

főnév
 • cigánygyerek, purdé, cigánypurdé
 • cigányzenész, muzsikus cigány
 • gyerek, gyermek, kölyök, poronty (bizalmas), srác
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kövér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korlátolt

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

kicsiszol

ige
 • kidolgoz, finomít, javít
 • kiművel, palléroz

keszkenő

főnév
 • zsebkendő, kendő
 • mellkötő, kötény, előruha (régies)
 • törülköző, törlő
 • asztalkendő

jellemtelenség

főnév
 • gerinctelenség, elvtelenség, lelkiismeretlenség, köpönyegforgatás, kétkulacsosság, aljasság, becstelenség

köp

ige
 • pök (régies), sercint (bizalmas), kiköhög (szaknyelvi), turházik (szleng), csisszent (tájnyelvi), köppent (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): semmibe vesz, lebecsül, megvet
 • (adatot): fúj, megmond
 • (szleng): beköp, beárul, besúg, elárul, lebuktat (szleng), kipakol (szleng), vall, vallomást tesz

laska

főnév
 • metélt, csíktészta (tájnyelvi), nudli (régies), sütemény (régies), blecli (tájnyelvi)
 • macesz, pászka
 • (szleng): pofon, nyakleves, frász (bizalmas), tasli (bizalmas)

tiszt

főnév
 • katonatiszt, parancsnok
 • (régies): tisztviselő, hivatalnok
 • (választékos): hatáskör, munkakör, tisztség, feladat, beosztás, reszort (idegen)

hőpalack

főnév
 • termosz (idegen)

holdkóros

melléknév, főnév
 • holdkórságos, alvajáró, lunatikus (idegen), éjbolygó (régies), hobolygó (régies), holdas (tájnyelvi), hóboros (tájnyelvi)

felfakad, fölfakad

ige
 • felnyílik, felreped, kifakad, felszakad
 • felpattan, kipattan (rügy)
 • feltör, kitör, kibuggyan, felbugyog, felzubog
 • (tájnyelvi): felpuhul, felázik (út)

ifjú II.

főnév
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, pubi (bizalmas)

leéget

ige
 • porig éget, elpusztít
 • leperzsel, megpörköl
 • lekozmáltat, odakapat
 • megszégyenít, blamál, lebőget (szleng), lejárat, elpirít (régies)
 • megaláz
 • (nap): felsüt (tájnyelvi), lekap (bizalmas)

lista

főnév
 • névsor, névjegyzék, címjegyzék, lajstrom, regiszter
 • jegyzék, felsorolás, nyilvántartás, kimutatás, katalógus, leltár, inventár (idegen)

árszint

főnév
 • árszínvonal

nacionalista

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

megrendít

ige
 • megrenget, megmozgat, meghimbál, megtántorít, megrenget
 • földhöz vág
 • letör, lesújt, megráz, lever, megvisel, a földhöz vág, megdöbbent, meghökkent, elképeszt, sokkol, fölzaklat, megindít, meghat, elérzékenyít, megríkat, megingat, megrázkódtat

következésképpen

határozószó
 • tehát, szóval, úgyhogy, egyszóval, ebből kifolyólag, eszerint, így hát, ennélfogva, ilyenformán, ennek következtében, következőleg

koplal

ige
 • éhezik, nélkülöz, nyomorog, szűkölködik
 • böjtöl, diétázik, fogyókúrázik Sz: csillagot néz vacsorára, napnál ebédel, holdnál vacsorál; nyeli az éhkoppot; szegre akasztja az állát; zálogban van az asztala

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)

megneszel

ige
 • (tájnyelvi): megérez, meghall, észrevesz, kifürkész, kimatat (tájnyelvi), kiszagol (bizalmas), megszimatol, megsejt, megorront, megnesszent (tájnyelvi)
 • megtud, ráérez, rájön

közjáték

főnév
 • közzene, intermezzo (szaknyelvi)
 • epizód, kitérő

kifelé

határozószó
 • ki, kijjebb, kívülre
 • (tájnyelvi): kinn, kint

lakáj

főnév
 • komornyik, inas, belső inas, szolga, cseléd
 • bérenc, kiszolgáló, csatlós, talpnyaló (pejoratív)

megragadó

melléknév
 • ellenállhatatlan, vonzó, rokonszenves, elragadó, elbájoló, elbűvölő, csábító, szuggesztív, lenyűgöző, érdekes, érdekfeszítő, izgalmas, feltűnő, lélegzetelállító, lebilincselő