meditál szinonimái

ige
 • elmélyed, elmerül, szemlélődik
 • tűnődik, elmereng, mélázik, bölcselkedik, filozofál, elgondolkodik
 • töpreng, tanakodik, mérlegel, rágódik, tépelődik, latolgat, fontolgat, meghány-vet, morfondírozik, spekulál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átgondol

ige
 • végiggondol, meggondol, megfontol, mérlegel, fontolóra vesz, figyelembe vesz, meghány-vet, alszik rá egyet, elmélkedik, megrág (bizalmas), kérődzik (valamin) (bizalmas), morfondírozik

ügyvédjelölt

főnév
 • ügyvédbojtár, ügyvédgyakornok, ügyvédsegéd, joggyakornok, jurátus (régies), patvarista
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meditál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magatehetetlen

melléknév
 • tehetetlen, jótehetetlen (régies), élőhalott, cselekvőképtelen, cselekvésképtelen
 • (pejoratív): mamlasz, gyámoltalan, ügyetlen

külszín

főnév
 • külsőség, kinézés, külalak, külső, küllem, forma, alak, arculat
 • látszat, mez
 • felszín, felület

közvetett

melléknév
 • indirekt (idegen), implicit (szaknyelvi)
 • tekervényes, nyakatekert

kiütés

főnév
 • pörsenés, pattanás, fakadék (régies), kelevény (régies), mitesszer, hólyagocska, prurigó (szaknyelvi), papula (szaknyelvi), bibircsók, buborcsék (régies)
 • knock out (szaknyelvi), k. o. (szaknyelvi)
 • (régies): kirohanás, kirontás, kitörés

marsall

főnév
 • tábornagy

megmozdulás

főnév
 • megindulás, belendülés
 • akció, támadás, játék
 • felkelés, felbolydulás, tüntetés, sztrájk, népgyűlés, demonstráció, forrongás, zavargás

vérengzés

főnév
 • öldöklés, gyilkolás, vérontás, kegyetlenkedés, mészárlás, vérfürdő, hóhérság (régies)

kergetődzik, kergető

ige
 • fogócskázik

ken

ige
 • mázol, maszatol, fen, ken-fen, kenceficél (tájnyelvi)
 • fest (régies), meszel
 • olajoz, zsíroz, vajaz
 • dörzsöl, dörgöl
 • (tájnyelvi): nyomkod, masszíroz
 • veszteget, lepénzel, dug (kenőpénzt), jattol (szleng), smírol (bizalmas)

gyanús

melléknév
 • kétes, szuszpektus (idegen), bizonytalan, vitatható, gyanút keltő, homályos, zavaros, kusza, obskúrus (régies), kétértelmű, félreérthető, rejtelmes, rejtélyes, tréfli (szleng), megbízhatatlan, sötét

kibukik

ige
 • kiesik, kibucskázik (tájnyelvi), kibillen
 • előtűnik, kibukkan
 • megbukik, osztályt ismétel

megrohan

ige
 • megtámad, megostromol, megrohamoz, nekiesik, rátámad, nekiront, rátör, rajtaüt, lecsap
 • ellep, elborít, eláraszt

mesterséges

melléknév
 • művi, csinált, emberkéz alkotta, mű, szintetikus
 • fiktív

boríték

főnév
 • levélboríték, koperta (régies), kuverta (tájnyelvi)
 • borító, borítólap, fedél, fedőlap
 • (régies): borítókas
 • (régies): burok, burkolat, tok

pamut

főnév
 • gyapot
 • gyapotfonal, pamutfonal, pamuk (tájnyelvi), cotton (szaknyelvi)

nyilvántartás

főnév
 • számontartás, kimutatás, jegyzék, feljegyzés, lista, katalógus, regiszter, lajstrom (régies), kartoték, evidencia (régies)
 • kataszter (szaknyelvi)

megagitál

ige
 • meggyőz, rábeszél, rávesz, megnyer, beszervez

macskazene

főnév
 • zenebona, hangzavar, kakofónia (szaknyelvi), nyávogás, nyivákolás, vernyákolás (tájnyelvi)

meghitt

melléknév
 • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
 • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
 • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen

nyakkendő

főnév
 • nyakravaló, kravátli (régies), kultúrmadzag (szleng), bikakötő (szleng), bocikötél (szleng), csirkebél (szleng), tyúkbél (szleng), nyakló (régies), csokornyakkendő

megcsapol

ige
 • csapra ver, csapra üt, meglékel, kilyukaszt
 • kiereszt, kienged
 • megkatéterez
 • (szleng): megkopaszt, kiforgat, megzsarol, megvág (szleng), megpumpol (szleng)

lakoma

főnév
 • eszem-iszom, dínomdánom, vendégség, dáridó, trakta (bizalmas), evészet, díszebéd, díszvacsora, tivornya, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), lakodalom (régies)
 • lakomázás, lakmározás, evés-ivás, zabálás, asztalozás (tájnyelvi), kolláció (idegen), konvivium (idegen)

megkímél

ige
 • megvéd, megóv, megvédelmez, megment, mentesít, megoltalmaz(valakivel)
 • megőriz, vigyáz (valamire), ügyel (valamire)

nyihog

ige
 • nyerít (pejoratív), nyihaházik (bizalmas)
 • vinnyog, nyifog
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög