kiválasztódás szinonimái

főnév
 • szelektálódás, fennmaradás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

hasonlóan

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), hasonlóképpen, hasonlóképp, olyanformán (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiválasztódás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinyilatkoztatás

főnév
 • kijelentés, kihirdetés, közhírré tétel, kinyilvánítás, leleplezés, feltárás, felfedés, reveláció (idegen), megvilágítás, kifejtés, elmondás

kardoskodik

ige
 • kiáll (valami mellett), erősködik, szívózik (szleng), szívóskodik (szleng)
 • erőszakoskodik
 • (régies): veszekedik, viaskodik, villong, pörlekedik, éleskedik (tájnyelvi), kapcáskodik (tájnyelvi), viszálykodik (valamivel)

kacsó

főnév
 • kéz, kezecske

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

kiszalad

ige
 • kifut, kimegy, kisiet, kirohan, kilohol, kirobog, kinyargal, kiszáguld, kivágtat, kiront, kipucol (szleng), kiiszkol
 • túlfolyik, kicsordul, felhabzik, kiömlik, kifolyik, kiárad, kiáramlik, kilép (medréből)
 • (a kezéből): kicsúszik, kiesik
 • (vkinek a száján vmi): kimond, kiejt, elszólja magát, kiszól (tájnyelvi)

kőrisbogár

főnév
 • spanyollégy (régies)

tapogat

ige
 • fogdos, meg-megérint, meg-megfog, meg-megtapint, babirkál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), gögyörész (tájnyelvi), macál (tájnyelvi), mancsol (tájnyelvi), bögyörészik (bizalmas), cicizik (bizalmas), lemeózik (tréfás), taperol (szleng), nyúlkál (szleng), tapizik (szleng), kézimunkázik (szleng), masszíroz (szleng), mértéket vesz (szleng), grejfol (régies)

havasszépe

melléknév
 • alpesirózsa, hangarózsa, havasirózsa, rododendron

harmadjára

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben, harmadszor

esetenként

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

hetyke

melléknév
 • kihívó, fölényes, büszke, kevély, rátarti, elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, gőgös, dölyfös, fityóros (tájnyelvi)
 • pimasz, neveletlen, tiszteletlen, nyegle, illetlen, szemérmetlen, impertinens (régies), feleselő
 • legényes, kackiás, karakán, snájdig (régies), délceg, peckes, nyalka, huszáros, betyáros (régies), gangos (tájnyelvi), badár (tájnyelvi), dúcos (tájnyelvi), kivágós (tájnyelvi) Sz: félretette csákóját

kövirózsa

főnév
 • kőrózsa, égidörgő, fülbecsavarító, fülbeeresztő, fülfű, házizöld, mennydörgőfű

látásmód

főnév
 • látás, szemlélet, szemléletmód, optika
 • világnézet

alábecsül

ige
 • lebecsül, lekicsinyel, lefitymál, ócsárol

méreget

ige
 • méricskél (bizalmas), mértékel (szaknyelvi), mércsigél (tájnyelvi)
 • végigmér, taksál, szemrevételez, figyelget, fixíroz (bizalmas)
 • latolgat, fontolgat, tekintetbe vesz

megagitál

ige
 • meggyőz, rábeszél, rávesz, megnyer, beszervez

kívánalom

főnév
 • (régies): kívánság, óhaj, vágy, desideratum (régies)
 • követelmény, elvárás, feltétel, előírás, szabály, igény, posztulátum (szaknyelvi)

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

kormánybiztos

főnév
 • komisszárius (régies)

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

kócos

melléknév
 • fésületlen, rendetlen, borzas, bozontos, gubancos, gubás (régies), torzonborz, loboncos, lompos (régies), kusza, zilált, csapzott, boglyas, fürtös (régies) Sz: boglyas, mint a sarjúpetrence; borzas, mint a pemete; ellopta a cigányasszony fésűjét; elveszett a fésűje; haja, mint a csepű; olyan a feje, mint egy szekér széna; olyan a feje, mint a szarkafészek; olyan a feje, mint a szénaboglya; olyan boglyas, mint az ördög; sima, mint a bokor; szénaboglya a haja; úgy áll a haja, mint a szénaboglya; úgy áll a haja, mint a disznóserte; úgy áll a haja, mint a teremtett világ; úgy áll a haja, mint Isten szénája

katonás

melléknév
 • kemény, erélyes, szigorú, rendezett, fegyelmezett, merev, feszes
 • pattogó, harcias, bátor, férfias, stramm (bizalmas)
 • marciális (régies)
 • (tájnyelvi): háborús
 • (bizalmas): remek, nagyszerű

ködös

melléknév
 • párás, nyirkos, gőzös
 • borús, borongós
 • homályos, határozatlan, kialakulatlan, pontatlan, elmosódott, bizonytalan, felismerhetetlen, érthetetlen, zagyva, zavaros
 • távoli, régi, tompa, hézagos
 • fátyolos, könnyes

meddig

határozószó
 • (régies): ameddig, amíg, míg, míglen (régies)