kiszór szinonimái

ige
 • szétszór, kiönt, széthány, kiborít, elletyikel (tájnyelvi)
 • eltávolít, kirúg (bizalmas), kitesz, kidob, kirak, kihajít, kilódít, kihány, kipenderít, elküld, elkerget, elűz, kiutasít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kegyvesztett

melléknév
 • eltaszított, kitagadott Sz: kiesett a cukorpikszisből; kihúzta maga alól a szőnyeget

tanügy

főnév
 • oktatásügy, iskolaügy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiszór szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kilátástalan

melléknév
 • reménytelen, értelmetlen, hiábavaló, üres, kettétört, romba dőlt, szétfoszlott, csüggesztő, kétségbeejtő, távlattalan, jövő nélküli, perspektívátlan (idegen)
 • sziszifuszi

kanóc

főnév
 • gyertyabél, lámpabél, égőbél (régies), mécsbél (régies)
 • gyújtózsinór, gyújtó (régies), bombagyutacs (régies), csóva (régies)
 • (tájnyelvi): hímvessző (kisfiúé)

jószág

főnév
 • háziállat, lábasjószág, barom, marha, pára (régies)
 • föld, földbirtok, adománybirtok, beneficium (régies), javadalom (régies), fundus (régies), domínium
 • ingatlan
 • (régies): vagyontárgy

idegenforgalom

főnév
 • turizmus

kirobbant

ige
 • előidéz, kelt, kivált, szít
 • meggyorsít, siettet

köbtartalom

főnév
 • térfogat, űrtartalom, befogadóképesség, kapacitás, kubatúra (régies)

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

haszontalan

melléknév
 • hasznavehetetlen, használhatatlan, értéktelen, ördögadta, dibdáb, apró-cseprő, improduktív, szemétrevaló
 • sikertelen, hasztalan, hiábavaló, hívságos, hiú, meddő, kárba veszett, eredménytelen, illukratív (régies)
 • hitvány, semmirekellő, semmiházi, semmirevaló, semmit érő (tájnyelvi), akasztófáravaló, szedtevette (tájnyelvi), disznófülű (tréfás), kutyafülű (tréfás), kutyaházi (tréfás), disznófoganású (tájnyelvi), ebszülte (tájnyelvi)
 • rosszcsont, ebadta, csintalan, vásott, huncut, engedetlen, bitang, nyavalyás
 • (régies): mihaszna, naplopó, léhűtő, lebzselő, lebzsi (bizalmas)

hangtalan

melléknév
 • néma, nesztelen, zajtalan, zörejmentes, elnémult, megnémult, csendes, szótlan, siketnéma, kuka (tájnyelvi)

erősen

határozószó
 • nagyon, felette (választékos), fölöttébb, módfelett, hathatósan, ugyancsak, derekasan, derekasint (tájnyelvi), hevesen, feszt (bizalmas), intenzíve (idegen), istenesen, istenigazában, erőst (tájnyelvi), gyehennamód (tájnyelvi)

helybenhagy

ige
 • helyesel, jóváhagy, elfogad, megerősít, beleegyezik, hozzájárul, affirmál (szaknyelvi), approbál (szaknyelvi), belemegy (bizalmas)
 • elver, összever, elpáhol, eldönget, kiporol (bizalmas), elagyabugyál, ellátja a baját, kioszt (bizalmas), leápol (szleng), kikészít (szleng), meghirigel (szleng), elványol (tájnyelvi), körültapogat (tájnyelvi)

körpálya

főnév
 • kör

lakásszentelő

főnév
 • lakásavató, házavató, házszentelő

akácia

főnév
 • mimóza, valódiakác

mély II.

főnév
 • mélység, mélyedés, fenék, mélypont

más-más

névmás
 • különböző, különféle, heterogén, többfajta, többféle, különb-különb (régies)

kitágul

ige
 • megnő, kiszélesedik, kinyúlik, megereszkedik, kibővül, kiterjed, (cipő) kitaposódik, kiöblösödik, kitácsul (tájnyelvi)
 • (ismeretkör, látókör): kibővül, kiszélesedik, elmélyül
 • (szem): kidülled, mereszkedik (tájnyelvi)

kikeres

ige
 • megkeres, kiválaszt, kiválogat, kijelöl, különválaszt, kiböngész (bizalmas), kibolház (tájnyelvi), kifürkész (régies), kikutat, kimolyoz (régies), kikurkász (tájnyelvi), kikoboz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (pénzt) megkeres, előteremt

konnektor

főnév
 • csatlakozó, aljzat, dugaszolóaljzat (szaknyelvi), dugalj (bizalmas)

mániákus

melléknév
 • megszállott, elvakult, vakbuzgó, vakhitű (régies), elvakított, fanatikus, őrült
 • hóbortos, bogaras, mániás, rigolyás, szeszélyes, különc, dilis, dilinós (bizalmas), háklis (bizalmas), raplis (bizalmas), hangyás (szleng), habókos (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi)

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

karbantartás

főnév
 • gondozás, fenntartás, javítás, szervizelés, kezelés, tisztítás

kormányfő

főnév
 • miniszterelnök, premier (régies)
 • kancellár

másfajta

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)