lajbi szinonimái

főnév
 • mellény, pruszlik (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melles (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vet

ige
 • dob, lök, hány, hajít, taszít, lódít, repít, lendít
 • (magot): szór, hint, ültet
 • (szikrát): kibocsát, lövell
 • (adót): kiszab, elrendel, kiró, kivet, rávet
 • (tájnyelvi): ellik, világra hoz
 • szül
 • (tájnyelvi): hajt, (rügyet) hoz

átható

melléknév
 • (hang): erős, éles, hangos, fülhasogató, rikácsoló, fülsértő
 • (fájdalom): heves, intenzív, metsző, kínzó, mardosó
 • (hideg): csípős, dermesztő
 • (szag): maró, szúrós, orrfacsaró, penetráns (idegen)
 • (tekintet, pillantás): fürkésző, kutató, mély, mélyreható, szúrós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lajbi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közömbösít

ige
 • semlegesít, neutralizál (idegen)
 • letompít, paralizál (idegen), elnyom, elfojt, hatástalanít, ellensúlyoz, kompenzál

kiságy

főnév
 • gyermekágy

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

kártol

ige
 • fellazít, bont
 • fésül, tisztogat, gerebenez, héhel (tájnyelvi, régies)
 • gyarat (tájnyelvi)

kusza

melléknév
 • szövevényes, ágas-bogas, bonyolult, összefüggéstelen, áttekinthetetlen, kaotikus, kuszált, zavaros, zűrzavaros, konfúzus (régies), obskúrus (régies), komplikált, összezavart, zagyva
 • bozontos, zilált, rendezetlen, borzas, összegabalyodott, gubancos, boglyas, torzonborz, gabalycsos (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rövid, kurta

lerajzol

ige
 • leskiccel, megörökít
 • ábrázol, bemutat, leír, lefest, ecsetel, elbeszél, vázol, felvázol, körvonalaz, megörökít, kiplajbászol (tájnyelvi)

trófea

főnév
 • vadászemlék, vadászzsákmány
 • emléktárgy, emlék, diadalemlék, győzelmi jelvény, préda, fogás, hadizsákmány, zsákmány, skalp (idegen)

ing2

ige
 • ingadozik, inog, hajladozik, leng, hajlong, reng, rengedez (régies), dülöng, dől, imbolyog, billeng, tántorog, himbálódzik, himbálózik
 • (vízen): ring, ringatózik

igénytelen

melléknév
 • egyszerű, szerény, kisigényű, primitív, alázatos, mértékletes, takarékos, beosztó, spórolós (bizalmas), aszkéta (választékos), spártai, puritán
 • szegényes, dísztelen Sz: elhál a mezítelen földön is
 • hitvány, silány, értéktelen, bóvli

felvirágoztat, fölvi

ige
 • fellendít, fejlődésnek indít, előrevisz, fejleszt

iszonyú

határozószó
 • igen, nagyon, szerfölött, rendkívül

levegőtlen

melléknév
 • szellőzetlen, fülledt, dohos, áporodott, fojtott, pállott, állott
 • zsúfolt, tömött, áttekinthetetlen

matrica

főnév
 • (szaknyelvi): anyagminta, minta
 • lehúzós kép, levonós kép, levonó, sticker (idegen)

bágyadt

melléknév
 • fáradt, gyönge, kimerült, lankadt, alélt, pilledt, vértelen, hervadt, beteges, kókadt, nyomott, mazna (tájnyelvi), gornyadt (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi)
 • erőtlen (mosoly), színtelen, fakó, élettelen, halvány, elmosódott, halk, gyér, tompa (fény)
 • gyenge, harmatos, színvonaltalan

növényföldrajz

főnév
 • fitogeográfia (szaknyelvi), geobotanika (szaknyelvi)

mennydörög

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

lakásszentelő

főnév
 • lakásavató, házavató, házszentelő

kőzet

főnév
 • kő, kavics, ásvány

lehetetlen I.

melléknév
 • valószínűtlen, hihetetlen, elképzelhetetlen, képtelen, irreális, abszurd
 • megvalósíthatatlan, megoldhatatlan, keresztülvihetetlen, kivihetetlen, elérhetetlen, kizárt, imposszíbilis (régies), unmöglich (idegen)
 • megengedhetetlen
 • elviselhetetlen, tűrhetetlen, kényelmetlen, alkalmatlan

mellvéd

főnév
 • védőfal, védfal (régies), palánk, sánc, front, párkány, homlokzat, védőkorlát, bástyavéd
 • parapet (idegen)

látogat

ige
 • meglátogat, felkeres, vizitel (régies), vizitál (tájnyelvi), néz (tájnyelvi)
 • eljár, frekventál (idegen), hospitál (idegen)
 • hallgat

kiszakít

ige
 • elszakít, kilyukaszt, kihasít
 • kitép, kivág, kiszaggat, kimetsz, kimetél, kiszed, kiránt, kihúz, kiráncigál, kiszakajt (tájnyelvi), kiszel (tájnyelvi)
 • elkülönít, különválaszt, kiragad, kiemel

lelkiismeret

főnév
 • lélek, kisbíró (régies)

mentesít

ige
 • felment, felold, megszabadít, megvált (választékos), felszabadít, kiment, tisztáz, elenged
 • megvéd, megóv, megment, immunizál (szaknyelvi)(durva)
 • tehermentesít, könnyít, megkímél