szúnyog szinonimái

főnév
 • moszkitó, muska (tájnyelvi), musla (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

telefonérme

főnév
 • tantusz (régies), telefonpénz

férjezett

melléknév
 • férjes, családos (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szúnyog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színtiszta

melléknév
 • vegyítetlen, keveretlen, tiszta, hamisítatlan, százszázalékos, valódi
 • csupa, merő

stabil

melléknév
 • szilárd, biztos, fix, rögzített, álló, állékony (régies)(idegen)
 • állandó, változatlan, maradandó, tartós, végleges
 • biztos, biztonságos, erős, megbízható

sitt1

főnév
 • törmelék, szemét, hulladék, málladék, omladék, rom

rémlik

ige
 • dereng, ködlik, rejlik (választékos), homálylik, tetszik
 • tűnik, sejlik
 • látszik, mutatkozik, feltűnik, megjelenik

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)

tégla

főnév
 • falazókő
 • (szleng): besúgó, spicli (bizalmas), spion, ügynök, kém, furulya (szleng), pacsirta (szleng), III/III-as (bizalmas)

pingpongozik

ige
 • asztaliteniszezik

penicilus

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

megszólal

ige
 • szóra nyitja a száját, szóra fakad, megszólamlik (tájnyelvi), megszólamodik (tájnyelvi), megtöri a csendet, szólásra emelkedik, megmukkan (bizalmas), megnyikkan (bizalmas), megkukkan (tájnyelvi), rákezdi
 • felbúg, felzúg, felharsan, felhangzik, megkondul, megcsendül, megzendül, felzendül (választékos), felsír, megpendül
 • megnyilatkozik, megnyilvánul

postaláda

főnév
 • levélszekrény, levélgyűjtő szekrény, postaszekrény, posztkisztli (régies)

teljesen

határozószó
 • egészen, teljességgel, hiánytalanul, százszázalékosan, totál (szleng), mindenestül, szőrén-szálán, minden ízében, testestül-lelkestül, ízig-vérig, szőröstül-bőröstül (bizalmas), tetőtől talpig, nyakig, gyökeresen, merőben, tisztára (bizalmas), abszolúte (bizalmas), állatjára (tájnyelvi)
 • fenékig, földig, csonkig
 • nyomtalanul, tökéletesen, végleg

többé

határozószó
 • már, ezentúl, továbbiakban, többet (bizalmas), többször (bizalmas)

hogyan I.

határozószó
 • miképpen, miképp, hogy, milyen módon, mi módon, miként, hányadán
 • milyen fokban, milyen mértékben
 • mennyiért
 • ahogyan

zizeg

ige
 • zörög, csörög, ropog, susog

vámbevallás

főnév
 • vámnyilatkozat, vámjegyzék

szurok

főnév
 • kátrány, bitumen, aszfalt

színehagyott

melléknév
 • fakó, fakult, megfakult, kifakult, napszítta, színevesztett, hagyott színű (tájnyelvi)
 • (régies): sápadt, vértelen

tapogató

főnév
 • csáp, tapogatószerv (szaknyelvi), antenna (szaknyelvi), érzőcsáp, érzőszarv (régies), tapintyú (régies)

valamelyik

névmás
 • egyik, egy bizonyos, valamely (régies)

tagolt

melléknév
 • (részekre) osztott, bontott, ízelt
 • artikulált (szaknyelvi), érthető

súrlódás

főnév
 • horzsolódás, dörzsölés, horzsolás
 • nézeteltérés, civódás, civakodás, zsörtölődés, viszály, ellenségeskedés, veszekedés, huzavona

tartozik

ige
 • (valakire, valamire): vonatkozik (valamire), illet, velejár
 • (valahová): illik, vág, passzol (bizalmas), klappol (szleng)
 • (valakinek): lóg (bizalmas), jön (bizalmas)

váltogat

ige
 • felcserél, cserélget, csereberél, változtat, kicserél, vált, variál, alternál (szaknyelvi), csakliz (bizalmas), felváltva használ, tarkít, alakít
 • váltakoztat(valamihez)(valami mellett)