iránta szinonimái

határozószó
 • feléje, irányába

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemetes II.

főnév
 • kukás, szemétszállító, köztisztasági alkalmazott
 • szemétvödör, kuka, szemétláda, szemétkosár, papírkosár

kimos

ige
 • kitisztít, kifehérít, áztat, kiöblít, kisúrol, kisikál, kiszappanoz, kifőz, kilötyköl (tájnyelvi), kilötyfötöl (tájnyelvi)
 • eltávolít, kiszed, kivakar
 • aláás, kiváj, alámos, szétmállaszt, elhord, széthord
 • (bizalmas): tisztáz, felment, kiment, igazol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iránta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igazgatóhelyettes

főnév
 • aligazgató

használat

főnév
 • felhasználás, alkalmazás, igénybevétel, haszonvétel (régies), úzus (régies)

hamvaszt

ige
 • porrá éget, fölemészt, eléget

gerezna

főnév
 • állatbőr, irha, prém

indoklás

főnév
 • megokolás, alátámasztás, értelmezés, kifejtés, magyarázat, bizonyítás

kackiás

melléknév
 • (férfi): hetyke, nyalka (régies), délceg, deli, snájdig (bizalmas)
 • (menyecske): kardos, tűzrőlpattant

segédlelkész

főnév
 • káplán, kispap (tájnyelvi), papbojtár (régies), capellanus (idegen), fiókpap (tájnyelvi)

fényár

főnév
 • fényözön, fénytenger

felszállít, fölszáll

ige
 • felhord, felvisz, felcipel, feljuttat
 • (járműre): felültet, felsegít

dolgos

melléknév
 • munkás (tájnyelvi), munkaszerető, dologszerető, szorgalmas, igyekvő, szorgos, serény, tevékeny, élénk, cselekvő, aktív, jódolgos (tájnyelvi), jódolgú (tájnyelvi), fáradhatatlan

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

kap

ige
 • fog, megfog, megragad, megmarkol
 • fölvesz, fölszed
 • részesül, részesedik, hozzájut, szert tesz (valamire), örököl, átvesz
 • nyer, szerez
 • (betegséget): elkap, szerez
 • talál
 • rajtakap, elkap, észrevesz
 • (ruhát): magára kap, felvesz, felölt
 • (valamibe): belekezd, nekilát, hozzáfog
 • (valamire): ráharap, rákap, odaszokik
 • (szleng): szorul (bizalmas), kikap (bizalmas)
 • (valahová): nyúl

készség

főnév
 • hajlam, hajlandóság, szándék, fogékonyság, diszpozíció (szaknyelvi), inklináció (szaknyelvi), kedv
 • jóakarat, szolgálatkészség, előzékenység, udvariasság
 • ügyesség, képesség, tehetség, talentum (idegen), érzék, adottság, gyakorlat, gyakorlottság, rutin, jártasság, rátermettség, tudás, hozzáértés, perfekció (idegen)
 • jogosultság, képesítés, képzettség, szakismeret
 • (régies): fölszerelés, készlet, állomány

légtér

főnév
 • térfogat, köbtartalom

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

irányvonal

főnév
 • nyomvonal, vezérvonal, vonalvezetés, útirány
 • vezérfonal, szabály, előírás, irányzat, irányelv, vezérelv, elvi álláspont, trend, tendencia, áramlat

idomít

ige
 • dresszíroz, edz, treníroz, betanít
 • belovagol
 • szelídít
 • alakít, formál

jellemez

ige
 • ábrázol, bemutat, lefest, leír, elképzeltet
 • karakterizál (idegen), tipizál, illusztrál
 • minősít, megjelöl, kvalifikál (választékos)
 • meghatároz, megkülönböztet, ráillik

komolytalan

melléknév
 • éretlen, meggondolatlan, megfontolatlan, kiforratlan, megbízhatatlan, felelőtlen, gyerekes, gyermekes, gyermeki, gyermeteg, könnyelmű, kelekótya, széllelbélelt, link (szleng), kajla, szélhámos, játékos, bohó
 • felületes, felszínes, megalapozatlan, semmitmondó, üres

iszapfürdő

főnév
 • iszapkezelés, iszapkúra

hátravan

ige
 • hátramarad, hiányzik, hibádzik

jószág

főnév
 • háziállat, lábasjószág, barom, marha, pára (régies)
 • föld, földbirtok, adománybirtok, beneficium (régies), javadalom (régies), fundus (régies), domínium
 • ingatlan
 • (régies): vagyontárgy

konvencionális

melléknév
 • közkeletű, megszokott, szokásos, elfogadott, bevett, elterjedt, meghonosodott, meggyökeresedett, hagyományos, tradicionális, általános, elismert, mindennapi
 • elkoptatott, elcsépelt, semmitmondó, tartalmatlan, üres, közhelyszerű, lapos, sablonos, triviális, banális