kificamít szinonimái

ige
 • megrándít, megránt, kimarjít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsebes

főnév
 • zsebtolvaj, tolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), rajzoló (régies)

kiereszt

ige
 • kienged, kibocsát, csapol, kifolyat, megcsapol
 • útnak ereszt, elbocsát, elenged, kiszabadít, felszabadít
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • szabadon enged, szabadlábra helyez
 • szabadjára enged
 • (ruhát): bővít, tágít, kienged
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kificamít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

későn

határozószó
 • utólag, elkésve, elkésetten, soká, sokára, nagy sokára, post festa (idegen), rákjártával (tájnyelvi) Sz: a mennyországba is későn fog érkezni

ízletes

melléknév
 • jóízű, ízes, finom, zamatos, ínycsiklandozó, étvágygerjesztő, gusztusos, élvezetes, jóízletű (régies)

iparkodik

ige
 • igyekszik, törekszik, dolgozik, szorgoskodik, töri magát, serénykedik, buzgólkodik, rákapcsol, fáradozik, rajta van, robotol (bizalmas), mozog (bizalmas), kapaszkodik (bizalmas), habódzik (tájnyelvi), iperedik (tájnyelvi), keccsöl (szleng), gyűri az ipart (szleng), güzül (szleng), körmösködik (régies), markoskodik (régies), szepelkedik (tájnyelvi) Sz: nem lép kétszer egy nyomba

hirdetmény

főnév
 • hirdetés, értesítés, közzététel, bejelentés, kihirdetés, felhívás, közlemény, proklamáció (idegen), kiáltvány
 • plakát, falragasz, körlevél

kiborul

ige
 • kiömlik, kidől, kiloccsan, feldől, felbillen, felfordul, kihull, kiszóródik, kiesik
 • (bizalmas): kijön a sodrából, kifakad, feldühödik(bizalmas)
 • (bizalmas): összeroppan

kiutaltat

ige
 • lehív (szaknyelvi)

szódavíz

főnév
 • szóda, szikvíz, kányavíz (tájnyelvi), kutyaijesztő (tájnyelvi)

hadjárat

főnév
 • hadművelet, háború, hadviselés, hadjárás (régies), táborjárás (régies), táborozás (régies), expedíció (régies)
 • kampány

gyónás

főnév
 • szentgyónás, bűnvallás, bűnvallomás, fülbegyónás (régies)
 • vallomás, beismerés, nyilatkozat, konfesszió (régies)

elszíneződik

ige
 • színt vált, átszíneződik

halványodik, halvány

ige
 • sápad, fakul, színtelenedik, homályosodik, szürkül
 • tompul, mattul
 • gyengül, elmosódik, halkul

kóc

főnév
 • csepű, hulladék

kötőjel

főnév
 • elválasztójel, diviz (szaknyelvi), kiskötőjel
 • nagykötőjel

megnevez

ige
 • megszólít, felszólít, fordul (valakihez)
 • hivatkozik, említ, fölemlít, előnevez (régies), nevén nevez
 • nevet ad, elnevez, elkeresztel
 • megjelöl, meghatároz, közöl, szóba hoz, előhozakodik (valamivel), előszámlál

lever

ige
 • leüt, lelök, ledönt, lesodor, letaszít
 • lekatancol (tájnyelvi), lekavar (tájnyelvi), lezuhít (tájnyelvi), leberhel (tájnyelvi)
 • legyőz, megsemmisít, szétver, szétzúz, szétmorzsol, megdönt, elpusztít, elnyom, eltipor, eltapos, elfojt, vérbe fojt, diadalt arat (valaki fölött)
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, letör, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megráz, földhöz vág, elkedvetlenít, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), elszontyolít, indiszponál (idegen), deprimál, lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng)
 • (tájnyelvi): rávesz, lábáról levesz
 • lebeszél
 • (földbe): rögzít, leüt, ledöngöl (tájnyelvi), lesulykol, ledöböcsköl (tájnyelvi), lesupál (tájnyelvi), lezuhol (tájnyelvi)
 • (figurát): kiüt, leszed, levesz, leüt
 • (eső növényt): megdönt, földre dönt, megtör
 • (árat): lecsökkent, lenyom, leszorít
 • (bizalmas): legépel, lekopogtat, lepötyögtet, leír

kifogásol

ige
 • beleköt, fennakad, nehezményez, sérelmez, rosszall, kritizál, bírál, inkriminál, kifogása van (valami ellen), kifogást emel (valami ellen), szóvá tesz, panasza van, panaszt emel (valami ellen), hiányol, helytelenít, felpanaszol, kivetnivalót talál, óvást emel, becsmérel

kerít

ige
 • körülfog, körülvesz, gyepűz, karóz, rácsoz, karít (tájnyelvi), kertel, sövényel, sövényez, rekeszel
 • szegélyez, határol, korlátol
 • (tájnyelvi): kört alkot
 • (tájnyelvi): terít, borít
 • felhajt, felhajhász (tájnyelvi), felhajszol (bizalmas), szerez, előteremt, kaparint
 • lop, rabol, elemel

kis

melléknév
 • kicsi, kicsiny, kicsike, apró, aprócska, parányi, pici, picike, picuri, incifinci, icipici, csepp, csipet, pirinkó (tájnyelvi), miniatűr, mini (bizalmas), mikro (idegen)
 • alacsony, kis termetű, satnya, csenevész, törpe, pöttömnyi, tökmag, görcs, seggdugasz (szleng), pisis (pejoratív), aprószemjankó (tájnyelvi), cseplesz (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi)
 • kevés, csekély, kevéske, csekélyke, szerény, kisszámú, potom, gyűszűnyi, falatnyi, darabka, maroknyi, valamicske, mákszem, makula (idegen), hangyányi, némi
 • rövid, kurta, tömör, szűk
 • fiatal
 • gyenge, enyhe, szelíd, mérsékelt
 • jelentéktelen

leszámolás

főnév
 • számvetés, zsirófizetés, kiegyenlítés, kalkuláció
 • számonkérés, megtorlás, visszaütés, visszavágás, bosszúállás, bosszú

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

javíthatatlan

melléknév
 • helyrehozhatatlan, menthetetlen, korrigálhatatlan (idegen), orvosolhatatlan, jóvátehetetlen, reménytelen, elveszett, kilátástalan(idegen)
 • léhűtő, naplopó, pokolravaló, gonosz, megátalkodott, megrögzött, notórius, hétpróbás, cégéres, haszontalan, nevelhetetlen

kiszenved

ige
 • meghal, elpusztul, kimúlik, kileheli lelkét
 • elvisel, kiáll, elszenved, átszenved

levegőtlen

melléknév
 • szellőzetlen, fülledt, dohos, áporodott, fojtott, pállott, állott
 • zsúfolt, tömött, áttekinthetetlen