kivéve szinonimái

határozószó
 • leszámítva, nem tekintve, nem számítva, valamin kívül, kivételével (valaminek), eltekintve (valamitől)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elektród

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)

végítélet

főnév
 • utolsó ítélet
 • világvége, apokalipszis (választékos)
 • ítéletidő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kivéve szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kipirul

ige
 • kipirosodik, elvörösödik, elpirul
 • (régies): hajnalodik

karrier

főnév
 • érvényesülés, előmenetel, siker
 • (régies): életpálya, pályafutás

kalapoz

ige
 • koldul, kéreget, tányéroz, lejmol (szleng), tarhál (szleng)
 • gyűjt

ihatnék

főnév
 • szomj, szomjúság

kitalált

melléknév
 • kieszelt, kitervelt, kiagyalt, költött, koholt, alaptalan, mondvacsinált, kifundált (bizalmas), elképzelt, képzeletbeli
 • mondai, mitikus, legendás
 • megtévesztő, félrevezető, légből kapott, fals, fiktív, illuzórikus, abszurd, utópisztikus

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)

tarkít

ige
 • tarkáz, színez, színesít, cicomáz, cifráz, mintáz, variál, változatossá tesz
 • (bizalmas): megtűzdel, megspékel

házasságtörés

főnév
 • hűtlenség, félrelépés, csalás, kicsapongás, paráználkodás, bujálkodás, házasságrontás (régies), nősparáznaság (régies), adulterium (régies)

hasé

főnév
 • vagdalt hús, húsvagdalék

eszencia

főnév
 • párlat, kivonat, extraktum (régies), sűrítmény, aroma

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

közeli

melléknév
 • szomszédos, határos, kőhajításnyi, környékbeli
 • közelgő, jövendő
 • bizalmas, meghitt, szoros, közvetlen, belső, közelálló, bensőséges, szívbéli (bizalmas)

lázas

melléknév
 • forró, tüzes, hideglelős, hagymázos, febrilis (szaknyelvi)
 • beteg
 • izgatott, szenvedélyes, lelkesedő, zaklatott, szangvinikus (szaknyelvi), heves
 • megfeszített, fokozott, intenzív, élénk

alanyeset

főnév
 • nominativus (szaknyelvi)

mérőedény

főnév
 • mérce, bádog (tájnyelvi), menzúra (idegen), mérték

megázik

ige
 • átnedvesedik, elázik, csetreskedik (tájnyelvi), összeázik, nyirkosodik

kivitel

főnév
 • árukivitel, kiszállítás, export
 • kivitelezés, megvalósítás, véghezvitel, teljesítés, végrehajtás
 • kiállítás, forma, kidolgozás, tálalás (bizalmas), külalak, külcsín

kinyal

ige
 • kiürít, kitisztít
 • elfogyaszt
 • (kinyalja magát): kicsinosítja magát, kicsípi magát, kiöltözik

kórterem

főnév
 • betegszoba

matat

ige
 • keresgél, kutat, keres, motoz, kutukál (tájnyelvi), matarász (tájnyelvi)
 • fogdos, tapogat, taperol (szleng)
 • tesz-vesz, motoszkál, piszmog

kollekció

főnév
 • gyűjtemény
 • árumintakészlet, mintakészlet, mintakollekció

kedves I.

melléknév
 • kedvenc, kedvelt, szeretett, becses, szerelmetes (régies), tetsző (régies), amábilis (régies)
 • barátságos, szíves, kegyes (régies), nyájas, kies (régies), szívélyes, drágalátos, szeretetre méltó, megnyerő, elragadó, tám (idegen)
 • vonzó, bájos, tetszetős, angyali, aranyos, bájdús, édes, édi, cuki (bizalmas), hercig (bizalmas), tündéri, ennivaló (bizalmas), babica (tájnyelvi)

könnyelmű

melléknév
 • meggondolatlan, komolytalan, lelkiismeretlen, felelőtlen, vigyázatlan, elővigyázatlan, figyelmetlen, gondatlan, hanyag, bolondos, szeles, felületes, pazarló, tékozló, költekező, bohém (választékos), kikapós, link, szeleburdi, hebrencs, hebehurgya, vihonc (régies), pelyva (tájnyelvi), könnyedélő (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi), gyerekeszű (tájnyelvi), hejehuja (tájnyelvi)
 • frivol, léha, ledér, könnyűvérű
 • elhamarkodott, óvatlan, megfontolatlan

megalkuvás

főnév
 • kompromisszum, opportunizmus, kiegyezés, meghunyászkodás, helyezkedés (pejoratív)
 • szerződés, megegyezés