kidagad szinonimái

ige
 • kidomborodik, kitüremlik, felpuffad, kidudorodik, felpúposodik, kidegeszedik (tájnyelvi)
 • kinő, kinyomul
 • (szem): kidülled, kigúvad, kimered, kiül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rövidlátás

főnév
 • miópia (szaknyelvi), közellátás

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kidagad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kérészéletű

melléknév
 • tiszavirág-életű, múlékony, mulandó, ideiglenes, tűnő, elmúló, efemer (idegen), röpke, elillanó, tovatűnő, rövid

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

ingadozó

melléknév
 • ingatag, labilis, bizonytalan, habozó, határozatlan, döntésképtelen, tanácstalan, tétovázó, hezitáló, vacilláló (bizalmas)
 • imbolygó, dülöngélő, tántorgó
 • változékony, hullámzó, szeszélyes

hiábavaló

melléknév
 • céltalan, fölösleges, haszontalan, hasztalan, hiú, értelmetlen, sziszifuszi, reménytelen, célszerűtlen, meddő, improduktív, gyenge, erőtlen, eredménytelen, fölös
 • (személy) (tájnyelvi): mihaszna, semmirekellő

kezelő

főnév
 • kormányozó, irányító, felügyelő

kiszolgáló I.

melléknév
 • készséges, követő, alázatoskodó, behódoló, talpnyaló, lakájkodó, lakájtermészetű, nyalizó, csicskás (szleng), törleszkedő (szleng)

színvonalas

melléknév
 • magas színvonalú, értékes, jelentékeny, igényes, rangos, nívós (bizalmas), kvalitásos

gyülevész

melléknév
 • szedett-vedett, jöttment, kétes, semmirekellő, elegy-belegy (régies)

gyékény

főnév
 • szőnyeg, takaró, terítő, lábtörlő, ponyva
 • háncs

elrobog

ige
 • elrohan, elsiet, elfut, elszalad, elszáguld, eliramodik, elnyargal (bizalmas), elvágtat, elzúg (bizalmas), elüget, elpucol (szleng), elporzik, odébbáll

halálfélelem

főnév
 • halálveríték, tanatofóbia (szaknyelvi)

kivéd

ige
 • elhárít, felfog, paríroz (régies), meghiúsít, feltartóztat, leszerel, megfékez, visszaver, megakadályoz, elkerül (valamit), útját állja (valaminek), hatástalanít

körmönfont

melléknév
 • ravasz, agyafúrt
 • bonyolult, komplikált, rafinált, kitanult, csavaros, tekervényes, nyakatekert, rabulisztikus (pejoratív), fondorlatos, fortélyos, mesterkélt

megkövetel

ige
 • elvár, előír, kikövetel, számot tart (valamire), igényt tart, jogot formál (valamire), praetendál (régies), vindikál (idegen)
 • igényel, szükségel (régies), megkíván, kell (valakinek), híjával van (valaminek), híján van (valaminek)

leszögez

ige
 • leszegez, lekalapál, rögzít
 • kijelent, bejelent, megállapít, kinyilvánít, kinyilatkoztat, kimond, megmond, állít, hangoztat
 • megszab, deklarál

kidudorodik

ige
 • kidagad, kiduzzad, kidülled, kimered, kicsüllen (tájnyelvi), kidomborodik, kihasasodik, kiguvad (régies)

kérdő

melléknév
 • kutató, vizsgáló, firtató, érdeklődő
 • interrogatív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

kinyomoz

ige
 • megtudakol, kikutat, kivizsgál, kifürkész, kiszimatol, kiszaglász, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kipuhatol, kitapogat, kinyomász (tájnyelvi), kiderít, megtud, kibogoz, felfed, feltár, tisztáz, felgöngyölít, napfényre hoz, napvilágra hoz, fényt derít (valamire), felderít, inkvirál (idegen), kitájékoz (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi), kitudokál (tájnyelvi)

lenyomat

főnév
 • folt, kép, nyomtatvány
 • ujjlenyomat
 • utánnyomás, műnyomat, metszet, öntvény, sokszorosítvány, másolat, utánzat, estampe (idegen), reprodukció

kifütyül

ige
 • kipisszeget, kisípol, abcúgol (régies), lehurrog, pfújoz, lepisszeg

izolál

ige
 • elszigetel, elhatárol, elválaszt, elkülönít, elzár, szeparál (választékos)

kiselejtez

ige
 • kiválogat, kiválaszt, kiszed, kiemel, kirostál, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, szanál (bizalmas), eltávolít, kidob, eldob, kivet, kilök, félredob, szemétre dob, sutba dob, túlad (valamin), megszabadul, akolbólít (tájnyelvi)

leszállópálya

főnév
 • kifutópálya