színleg szinonimái

határozószó
 • színre, szemre, külsőleg, külszínre, látszólag, látszatra, színből, képleg (tájnyelvi)
 • tettetve, színlelve, képmutatóan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

kölcsönös

melléknév
 • viszonzott, kétoldali, kétoldalú, bilaterális (idegen), közös, egybehangzó, egyöntetű, egybevágó, visszaható, összefüggő, rokon, megegyező, viszonos (régies), korrelatív (idegen), reciprok (szaknyelvi)(idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színleg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szemtelenkedik

ige
 • arcátlankodik, orcátlankodik, pimaszkodik, felesel, pofátlankodik, hetykélkedik
 • tolakodik Sz: felköti a pofabocskort

seregély

főnév
 • csapatály (régies), serege (tájnyelvi), fellegmadár (tájnyelvi)

sajtótudósító

főnév
 • tudósító, kiküldött tudósító
 • hírlaptudósító

ragadós

melléknév
 • tapadós, ragacsos, csirizes, kenőcsös, enyves, ragasztós, mézgás, nyúlós, szurkos, tapadékony (régies), tippanós (tájnyelvi), enyekes (régies), nyázgás (tájnyelvi), copákás (tájnyelvi), csizmamarasztaló (sár), mázgás (tájnyelvi)
 • ragályos, fertőző, járványos, átterjedő
 • tolakodó, lerázhatatlan, erőszakos, szívós, szemtelen, kullancs (bizalmas), rámenős, ragály

szétkapcsol

ige
 • kikapcsol, kiold, kioldoz, szétnyit, szétválaszt, széjjelválaszt, szétszed
 • (telefonösszeköttetést): szétbont, megszakít, megszüntet

támad

ige
 • keletkezik, kel, kerekedik, létrejön, kialakul, lesz, kezdődik
 • születik, ered, elindul, származik
 • felmerül, felvetődik, előadódik
 • szottyan, fakad
 • felkel, feljön, ébred, föltűnik, fölemelkedik
 • feltámad, feléled, éled
 • rohamoz, ostromol, bombáz, lő, szorongat, attakol (régies)
 • rátör, ráront, rátámad
 • kifogásol, bírál, kritizál
 • rágalmaz, gyaláz, sért, becsmérel, pocskondiáz, vádol

partizán

főnév
 • szabadharcos, gerillaharcos, gerilla

páncélautó

főnév
 • páncélgépkocsi, páncélszekrény (szleng)

megkerül

ige
 • körbejár, körüljár, körülutazik, megkerít (tájnyelvi), körülkerül
 • kikerül, elkerül, kitér, átlép, kerülő utat tesz
 • kibújik, kisiklik, mellébeszél, kerülget, köntörfalaz
 • előkerül, felbukkan, előtűnik, horogra akad, meglesz, előjön, megkapódik (tájnyelvi)

perlekedik, pörleked

ige
 • veszekedik, patvarkodik (régies), böllenkedik (tájnyelvi), civakodik, civódik, zsörtölődik, böstörködik (tájnyelvi), összeszólalkozik, torzsalkodik, marakodik, összezördül, kocódik (tájnyelvi)
 • (régies): pereskedik, perel, törvénykezik (régies)

táplálkozik

ige
 • eszik, étkezik, falatozik, töltekezik (régies), lakmározik, fogyaszt, csipeget, kosztol (bizalmas), kajál (bizalmas), zabál (szleng)

tessék-lássék I.

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, ímmel-ámmal, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), úgy-ahogy, nagyjából, tél-túl (tájnyelvi), felületesen, slendriánul

helybenhagy

ige
 • helyesel, jóváhagy, elfogad, megerősít, beleegyezik, hozzájárul, affirmál (szaknyelvi), approbál (szaknyelvi), belemegy (bizalmas)
 • elver, összever, elpáhol, eldönget, kiporol (bizalmas), elagyabugyál, ellátja a baját, kioszt (bizalmas), leápol (szleng), kikészít (szleng), meghirigel (szleng), elványol (tájnyelvi), körültapogat (tájnyelvi)

visszatáncol

ige
 • visszalép, meghátrál, megfutamodik, visszavon, visszakozik, visszacsinál, felmond, visszaszív (bizalmas)(valamihez)

üldöz

ige
 • követ, hajszol, kerget, űz, köröz, hajhász, hajkurász, vadászik (valamire)(valaki elől)
 • nyugtalanít, zaklat, zargat, zavar, háborgat, molesztál, abajgat (tájnyelvi)

színpompa

főnév
 • színesség, tarkaság, színgazdagság, színorgia (választékos)
 • gazdagság, változatosság, sokféleség

szemetes I.

melléknév
 • gazos, sáros, söpredékes, gizgazos
 • piszkos, poros

szuverenitás

főnév
 • függetlenség, önállóság
 • uralom, felségjog
 • felsőbbség, fölény

utóhatás

főnév
 • utórezgés, következmény, eredmény, folyomány, kimenetel
 • utóíz

szokik

ige
 • hozzászokik, megszokik, beilleszkedik, idomul, alkalmazkodik

simul

ige
 • hozzásimul, rásimul, lapul (pejoratív), odabújik, dörgölődzik, dörgölőzik, tapad, hízelkedik, törleszkedik
 • alkalmazkodik, idomul, hasonul

tájékozott

melléknév
 • jártas, hozzáértő, tapasztalt, otthonos (valamiben), szakavatott, szakértő, járatos, gyakorlott, verzátus (régies) Sz: otthon van (vmilyen kérdéskörben); képben van (bizalmas)
 • jól értesült, jól informált, felvilágosult, bennfentes, beavatott Sz: tudja, hányat ütött az óra; ismeri a széljárást, ismeri a dörgést
 • művelt, olvasott, képzett, tudós (régies)

ügyintézés

főnév
 • ügykezelés, adminisztráció, ügyvitel
 • ténykedés