lutheránus szinonimái

melléknév, főnév
 • evangélikus, ágostai, helvét hitvallású, lutyi (tréfás)
 • (régies): köntörfalazó, határozatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csépel

ige
 • (termést): kiver, hadar (tájnyelvi)
 • nyomtat
 • ver, üt, üt-ver, páhol, eltángál, elagyabugyál, elfenekel
 • szid, csepül, ócsárol, szapul
 • (bizalmas): ismétel, hajtogat, mondogat, darál

természetesen

határozószó
 • magától értetődően, valóban, igazán, hogyne, persze, hát persze (bizalmas), kétségtelenül, okvetlenül, mindenesetre, feltétlenül, kétségkívül, bizonnyal, bizonyára, csakugyan, eo ipso (idegen), természetszerűleg, naná (bizalmas), meghiszem
 • egyszerűen, keresetlenül, könnyedén, mesterkéletlenül, fesztelenül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lutheránus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lesújtó

melléknév
 • (hír): megrendítő, elszomorító, megrázó, leverő, lesújtó, megdöbbentő, sajnálatos, fájdalmas, fatális, kétségbeejtő, lehangoló, elcsüggesztő
 • (vélemény): lebecsülő, megvető, lenéző, negatív, kritikus
 • (eredmény): rossz, pocsék (pejoratív), rettenetes

következtetés

főnév
 • levezetés, indukció (szaknyelvi), dedukció (szaknyelvi), okoskodás, okfejtés, konklúzió, következmény, megállapítás

kölni, kölnivíz

főnév
 • illatszer, parfüm, toalettvíz, otkolon (régies), szagos víz (tájnyelvi), rózsavíz (tájnyelvi), egy kis jószagú (tájnyelvi)

kilyukaszt

ige
 • átfúr, átüt, átszúr, átdöf, átszakít, kiharap, kirág, kiesz, kiéget, kidörgöl, kikoptat, kilyuggat, átváj (tájnyelvi)
 • átlő, keresztüllő
 • érvényesít, kezel (menetjegyet)

lírikus II.

főnév
 • (lírai) költő, poéta

megemberesedik

ige
 • megférfiasodik, emberkedik (tájnyelvi), megerősödik, megkomolyodik

vált

ige
 • cserél, váltogat, felvált, átvált, átkapcsol
 • helyettesít
 • (jegyet): vásárol, vesz, szerez, kap
 • (pénzt): felvált
 • bevált, átvált
 • változtat, áttér, elhagy, átáll

káromkodik

ige
 • szitkozódik, szidalmaz, gyaláz, káromol, átkozódik, szentségel, adtateremtéz, szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik, becstelenkedik (tájnyelvi), mocskolódik (tájnyelvi), kárhozkodik (tájnyelvi), istenez (tájnyelvi), cifráz (tájnyelvi), anyázik (szleng), szakrázik (szleng), szakkermentez (régies), szakramentíroz (régies) Sz: átkozódik, mint a kereketört kocsis; átkozódik, mint a zupás őrmester; erősen fújja az adtát; káromkodik, mint a zápor; lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből; majd lerántja az eget; megereszti a huszármiatyánkot; szalonnát evett, megcsúszott a szája; szórja, mint katona az adtát; úgy káromkodik, mint egy kocsis; vasvillát köpköd

kalmár2

főnév
 • lábasfejű, fejlábú (szaknyelvi), kalamájó (régies)

gázóra

főnév
 • gázmérő, gázfogyasztásmérő

kényszerűség

főnév
 • szükség, szükségszerűség, szorongatottság, szorultság, muszáj, kénytelenség, kényszer, kényszerültség, kényszerhelyzet

meggyőz

ige
 • beláttat, megagitál, megdolgoz (bizalmas), rábeszél, rávesz, rábír, megnyer
 • (régies): elbír, kibír, megbír
 • (régies): legyőz, lebír

megtisztít

ige
 • megtisztogat, kitisztít, pucol (bizalmas), tisztáz (tájnyelvi), takarít, megmos, feltakarít, kiöblít, megsikál, megsúrol, megtöröl, kisuviszkol (bizalmas), letöröl, megpucovál (tájnyelvi)
 • sterilizál, dezinficiál
 • megrostál, megszitál, átszitál
 • kiválogat, csávál, megszűr
 • meghámoz, lehámoz, megkopaszt
 • purifikál (régies), feloldoz

beugrat

ige
 • beleugrat
 • belevisz, beleránt
 • félrevezet, megtéveszt, lóvá tesz, becsap, rászed, átver, felültet (bizalmas), bolonddá tesz, kijátszik, szédít (bizalmas), elbolondít, megtréfál, orránál fogva vezet, túljár az eszén, áltat, ujja köré csavar, átejt (bizalmas), elszédít (bizalmas), lépre csal, jégre visz, csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), befürdet (szleng), falhoz állít (szleng)

örökség

főnév
 • hagyaték, örökrész, juss (tájnyelvi), osztályrész, örök, hereditás (idegen)
 • tradíció, hagyomány

nehézség

főnév
 • baj, bonyodalom, zavar, akadály, gát, korlát, akadályoztatás, fennakadás, buktató, bökkenő, zökkenő, árnyoldal, csigabiga (tájnyelvi), hiba, gond, probléma, gubanc (szleng), gáz (szleng), difi (bizalmas)
 • (tájnyelvi): nyavalya, nyavalyatörés (tájnyelvi), nehézkór (régies), guta (tájnyelvi)

lyukasztó

főnév
 • perforáló gép, átütő (szaknyelvi), pontozó (szaknyelvi)

lépés

főnév
 • lépte (valakinek), járás
 • szakasz, ütem
 • tett, cselekedet, eljárás, gesztus
 • intézkedés

mechanizál

ige
 • gépesít, automatizál, motorizál, villamosít
 • elgépiesít, gépiessé tesz

napforduló

főnév
 • napállás (régies), napéjegyenlőség, solstitium (szaknyelvi)

majoros

főnév
 • gazda, intéző, kasznár (régies), ispán, sáfár (régies)
 • (régies): községi bíró, falnagy (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tehenész, tehénpásztor

közfelháborodás

főnév
 • közutálat, közfeltűnés

megbízólevél

főnév
 • mandátum (szaknyelvi), pátens (régies), kredencionális (idegen), meghatalmazás, felhatalmazás

négyszer

határozószó
 • négy ízben