keresztút szinonimái

főnév
 • útkereszteződés, útkeresztezés, általút (régies)
 • válaszút
 • via crucis (idegen), kálvária, kálváriajárás, keresztjárás, hányattatás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

slampos

melléknév
 • rendetlen, gondozatlan, ápolatlan, elhanyagolt, lompos, trehány, zilált, pacuha (tájnyelvi), toprongyos, ízléstelen, trampli (durva), topis (szleng), slendrián

jogtanácsos

főnév
 • jogász, jogi szakértő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kasztrált

főnév, melléknév
 • eunuch, herélt

imagináció

főnév
 • elképzelés, képzelőerő, képzelet
 • képzelődés

ideggyógyintézet

főnév
 • elmegyógyintézet, őrültekháza, diliház (bizalmas), bolondokháza, bolondház (régies), tébolyda (régies), zárt intézet (bizalmas), vigyorgó (szleng), mosolygó (szleng), Hárs-hegy (bizalmas)

hátramegy

ige
 • hátrahúzódik, háttérbe vonul, visszavonul, hátrál, hátralép

kényszermunka

főnév
 • munkaszolgálat, rabszolgamunka, gályarabság, robot, málenkij robot (idegen), rabatt (tájnyelvi)

kilogramm

főnév
 • kiló, kila (tájnyelvi)

szennyesláda

főnév
 • szennyestartó, szennyeskosár

gúny

főnév
 • gúnyolódás, irónia, malícia (idegen), szatíra, szarkazmus (idegen), csúfolódás, csipkelődés, nevetségessé tétel, rosszmájúság, gonoszkodás, kajánság, persziflázs (szaknyelvi), kipellengérezés, kinevetés, kicsúfolás

gobelin

főnév
 • faliszőnyeg, falikárpit, falikép
 • gobelinhímzés

elméláz

ige
 • elbambul, eltűnődik, elmereng, elréved, elrévedezik, elábrándozik

gyönyörű

melléknév
 • álomszép, szépséges, elragadó, csodás, csodálatos, csodaszép, meseszép, tündérszép, világszép (tájnyelvi), ragyogó, elbűvölő, felséges, szemrevaló, pompás, remek
 • ékes, díszes

kipofoz

ige
 • kikerget, kizavar
 • felképel
 • (vallomást) kikényszerít
 • (bizalmas): kicsinosít, kijavít, helyreállít, helyrepofoz (bizalmas), helyrehoz

konvenció

főnév
 • egyezmény, megállapodás, megegyezés, egyezség, szerződés, szövetség, konszenzus (szaknyelvi), kontraktus (régies), paktum (régies)
 • járandóság, munkabér, fizetség, illetmény, honorárium, kommenció
 • szokás, közszokás, hagyomány, tradíció, gyakorlat, törvényszerűség, divat (bizalmas)

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

legyengít, legyöngít

ige
 • elfáraszt, ellankaszt, elerőtlenít, elcsigáz, megcsigáz (tájnyelvi)
 • lesoványít

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

károsult

melléknév, főnév
 • kárvallott, káros (régies)

kifejez

ige
 • szavakba foglal, szavakba önt, magyaráz, kifejt, kifejezésre juttat, kimond
 • megnevez, jelöl, feltüntet
 • tudtul ad, közöl, jelez, gesztikulál, sejtet, érzékeltet
 • mutat, tükröz, ábrázol, megjelenít, visszaad, bemutat, jellemez, tipizál

leégés

melléknév
 • lesülés, lepirulás
 • elhamvadás, elpusztulás
 • (szleng): bukás, kudarc, balszerencse, balsiker, sikertelenség, fiaskó, csőd
 • felsülés, megszégyenülés, bukta (szleng)

kettes

főnév
 • kétforintos, bélás (szleng)
 • elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng), talponálló (szleng)

inger

főnév
 • hatás, irritáció (szaknyelvi), stimulus (szaknyelvi), impulzus (szaknyelvi), indíték, lökés, késztetés, ingerencia (tréfás)
 • szükséglet

kiír

ige
 • kijegyez, kimásol, kifirkant, jegyzetel, kivonatol
 • ollóz
 • betűkkel leír
 • (írásjelet) kitesz
 • meghirdet, közread, közzétesz, kitűz
 • munkaképtelennek nyilvánít, betegállományba vesz, táppénzre vesz
 • munkaképesnek nyilvánít
 • besoroz (tájnyelvi)
 • (kiír magából vmit): megír, megörökít

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)