látogató szinonimái

főnév
 • vendég, hospitáló (idegen), vizitelő (régies), vizitátor (tájnyelvi)
 • látogatás, vizitálás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

koplalás

főnév
 • éhezés, nélkülözés, ínség, nyomor
 • böjt, diéta, fogyókúra

megrezzen

ige
 • megrezdül, meginog, megrendül, zöttyen, zökken, döccen, vibrál, megrázkódik, összerezzen, megrándul
 • megijed, megriad, megrebben, megrisszankodik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a látogató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kulcspont

főnév
 • központ
 • hadászati pont

kitágul

ige
 • megnő, kiszélesedik, kinyúlik, megereszkedik, kibővül, kiterjed, (cipő) kitaposódik, kiöblösödik, kitácsul (tájnyelvi)
 • (ismeretkör, látókör): kibővül, kiszélesedik, elmélyül
 • (szem): kidülled, mereszkedik (tájnyelvi)

kioldódik

ige
 • kibomlik, kibogozódik, kigombolódik, kikapcsolódik, szétkapcsolódik, kicsomózódik, kifűződik, kinyílik, szétnyílik, meglazul, enged, kisuvad (tájnyelvi), megódzik (tájnyelvi), kiódzódik (tájnyelvi)
 • kiázik, kiválik, kicsapódik, kilökődik

kelekótya

melléknév
 • meggondolatlan, komolytalan, szeleburdi, szeles, hebehurgya, hebrencs, habókos (tájnyelvi), hóbortos, bolondos, oktondi, mesüge (szleng), kótyagos, szélházi (régies), szélpál (tájnyelvi), szeleverdi (tájnyelvi), kelekóla (tájnyelvi)

lajstrom

főnév
 • jegyzék, lista, felsorolás, regiszter, névsor, címjegyzék, szillabus (régies), katalógus, mutató, leltár, árjegyzék, nyilvántartás, kartoték

leválik

ige
 • lefeslik, lefoszlik, elrongyolódik, lekopik, lenyúzódik
 • lemállik, leázik, lemegy, levásik (tájnyelvi), lenyűvik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • lepattog, elválik
 • lehasad, lereped, letörik
 • lehullik, lehámlik, leguvad (tájnyelvi)
 • eltér, elágazik, elkanyarodik, elhajlik, elhajol, elfordul

turbán

főnév
 • törökkonty (régies)

irattáska

főnév
 • aktatáska, irattáska, téka (idegen), diplomatatáska

inal

ige
 • fut, szalad, nyargal, menekül, szökik, elillan, szedi a lábát, olajra lép (szleng)
 • (tájnyelvi): lót-fut

fest

ige
 • pingál (bizalmas), mázol, festeget, pacsmagol, ábrázol (régies)
 • színez, színt ad
 • (arcot): sminkel, kikészít, kendőz (régies), kozmetikáz, pampucol (tájnyelvi)
 • ecsetel, jellemez, ábrázol
 • látszik, mutatkozik, tűnik (valamilyennek), tetszik (valamilyennek), kinéz (valamilyennek), hatást tesz, benyomást tesz

játék

főnév
 • kedvtelés, szórakozás, mulatság
 • móka, bohóság, tréfa, vidámság
 • gyerekség, gyerekjáték, sétagalopp (szleng), sétameccs (szleng), sima győzelem (szleng)(pejoratív)
 • játékszer, játszék (tájnyelvi)
 • játszma, parti (bizalmas), mérkőzés, game (szaknyelvi), szett (szaknyelvi), forduló, menet, kör
 • szerencsejáték, sorsjáték, kártyajáték
 • előadás
 • alakítás, ábrázolás, megformálás, megszemélyesítés, domborítás (régies)
 • elmozdulás, kilengés, mozgás
 • (régies): szemfényvesztés, varázslás

lojális

melléknév
 • hű, hűséges, elvhű, rendületlen, állhatatos, ragaszkodó, kitartó, odaadó, kötődő, szilárd, méltányos, igazságos, fidélis (régies)
 • becsületes, jóhiszemű, egyenes
 • (régies): királyhű, királypárti

megbízatás

főnév
 • megbízás, küldetés, mandátum (szaknyelvi), misszió, komisszió (idegen), bizomány (régies), tisztség

barátkozik

ige
 • haverkodik (bizalmas), pajtáskodik (régies), komázik (tájnyelvi), cimborál, cimboráskodik (tájnyelvi), bratyizik (bizalmas), amicázik (régies), fraternizál (régies), szövetkezik, jóban van (valakivel), érintkezik, összejár (valakivel), kendőzközik (tájnyelvi)
 • ismerkedik, megbarátkozik, szokik, megszokik, hozzászokik, ízlelget, kóstolgat

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

meteor

főnév
 • hullócsillag, tűzgolyó (régies)
 • meteorkő, aeorit (idegen), meteorit

látszólagos

melléknév
 • színlelt, formális, mondvacsinált, színleges (régies), névleges, fiktív, tetsző (régies)
 • képzelt, vélt, illuzórikus, kimerikus (idegen), kvázi (bizalmas), virtuális (idegen)

kritikus II.

főnév
 • műbíráló, ítész (régies), műítész (régies), műértő, bíráló, recenzens (szaknyelvi)

lemerül

ige
 • alámerül, lesüllyed, alászáll, leereszkedik, lemegy, suhad (tájnyelvi)

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

lefényképez

ige
 • lefotóz, lefotografál (régies), lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), levesz (régies), lepozál (régies)
 • megörökít

kiválasztott

melléknév, főnév
 • kiszemelt, kijelölt, hivatott, elhivatott

lesújtó

melléknév
 • (hír): megrendítő, elszomorító, megrázó, leverő, lesújtó, megdöbbentő, sajnálatos, fájdalmas, fatális, kétségbeejtő, lehangoló, elcsüggesztő
 • (vélemény): lebecsülő, megvető, lenéző, negatív, kritikus
 • (eredmény): rossz, pocsék (pejoratív), rettenetes

mészégető

főnév
 • mészkemence