kézitáska szinonimái

főnév
 • retikül, ridikül, válltáska, táska, szatyor, tarsoly (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

okul

ige
 • tanul, (tanulságot) merít, (tanulságot) levon
 • profitál

általában

határozószó
 • általánosságban, általában véve, egészében véve, többnyire, rendszerint, rendesen, mindent egybevéve, szokás szerint, javarészt, nagyjából, szokásszerűen, átaljában (tájnyelvi), általán (tájnyelvi), átlagvéve (tájnyelvi), nagyrészt
 • különben, egyébként
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézitáska szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényszerül

ige
 • kénytelenedik, kénytetik, kell (valakinek), muszáj

irányár

főnév
 • tájékoztató ár, hozzávetőleges ár

illetőleg II.

kötőszó
 • illetve, azaz, vagyis, vagy, helyesebben, pontosabban, jobban mondva, azazhogy, akarom mondani

helyi

melléknév
 • helybeli, helyben levő, itteni, közeli, lokális (idegen), kommunális, topikus (idegen), partikuláris (idegen), endemikus (szaknyelvi)
 • belföldi, honi, őshonos, hazai

késleltet

ige
 • visszatart, hátráltat, retardál (idegen), feltartóztat, korlátoz, nehezít, akadályoz, gátol, fékez, halaszt, halogat, húz-halaszt, elnapol, elodáz, megállít
 • lelassít, mérsékel
 • elhúz, meghosszabbít, nyújt

kisded II.

főnév
 • kisbaba, kisgyermek, gyermekecske, gyerekcse (régies), gyerkőc, csemete, apróság

szia

módosítószó
 • (bizalmas): szervusz!, szevasz! (bizalmas), csaó! (bizalmas), hahó! (bizalmas), helló! (bizalmas), pá! (bizalmas)

gyógyulás

főnév
 • javulás, jobbulás, lábadozás, felépülés, rehabilitálódás, rehabilitáció
 • enyhülés, vigasztalódás, megnyugvás

gusztus

főnév
 • ízlés, tetszés, kedv
 • étvágy, ehetnék

előrejelzés

főnév
 • figyelmeztetés, intés, prognózis, jóslat, jóslás, jövőbe látás, jövendölés, előjel, ómen, megérzés

hajdina

főnév
 • pohánka, tatárka (tájnyelvi), hariska (tájnyelvi), haricska (tájnyelvi), borköles (régies)

kitapasztal

ige
 • megismer, megtud, kikísérletez, kipróbál, kiismer
 • kikémlel, kipuhatol, kiderít, kitudakol, utánajár, végére jár, kiszaglász (bizalmas), kiszimatol (bizalmas), felkutat, kisüt, kitapaszt (tájnyelvi)

kőfaragó

főnév
 • kővéső, kővágó, vésnök
 • szobrász, sculptor (régies)

meghülyül

ige
 • (durva): meghibban, bedilizik (bizalmas), elmegy az esze, eltompul, meggárgyul (tájnyelvi), megkukul (bizalmas)

lenyomat

főnév
 • folt, kép, nyomtatvány
 • ujjlenyomat
 • utánnyomás, műnyomat, metszet, öntvény, sokszorosítvány, másolat, utánzat, estampe (idegen), reprodukció

kiadagol

ige
 • kiporcióz, kioszt, szétoszt, feloszt, eloszt, kimér

kéményseprő

főnév
 • kéménykotró (tájnyelvi), kotró (tájnyelvi), füstfaragó (tájnyelvi)

kilel

ige
 • (tájnyelvi): kigondol, kieszel, kitalál
 • (tájnyelvi): megtud, rájön (valamire)

leköszön

ige
 • lemond, felmond, visszavonul, távozik, megválik, lelép (bizalmas), renunciál (régies)

kiéget

ige
 • lyukat éget, foltot éget, kimar
 • kiperzsel, felperzsel, kisüt, pörköl, elhervaszt, elfonnyaszt
 • eléget, elfogyaszt, elhasznál
 • kitisztít, kauterizál (idegen)
 • kiirt, kiöl

ismét

határozószó
 • újra, megint, újból, újonnan, szintén, még egyszer, újfent, ismételten, esmeg (tájnyelvi), megest (tájnyelvi), ismétlen (tájnyelvi)

kinyomoz

ige
 • megtudakol, kikutat, kivizsgál, kifürkész, kiszimatol, kiszaglász, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kipuhatol, kitapogat, kinyomász (tájnyelvi), kiderít, megtud, kibogoz, felfed, feltár, tisztáz, felgöngyölít, napfényre hoz, napvilágra hoz, fényt derít (valamire), felderít, inkvirál (idegen), kitájékoz (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi), kitudokál (tájnyelvi)

lendítőkerék

főnév
 • lendkerék