közeli szinonimái

melléknév
 • szomszédos, határos, kőhajításnyi, környékbeli
 • közelgő, jövendő
 • bizalmas, meghitt, szoros, közvetlen, belső, közelálló, bensőséges, szívbéli (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hóhér

főnév
 • bakó, ítélet-végrehajtó, pribék, poroszló (régies), vesztő (régies), hengér (tájnyelvi), csigázó (régies), fejvevő (régies)
 • gyilkos, kínzó, vérengző, briganti

ige
 • tanúsít, táplál, érez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közeli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

koszorúslány

főnév
 • nyoszolyólány, menyasszonycimbora (tájnyelvi), druzsica (tájnyelvi), belus (tájnyelvi)

kierőszakol

ige
 • kikényszerít, kicsikar, kifacsar, kiforszíroz, kiprésel, kiverekszik, kinyúz, bevasal (szleng), kihajt, kitapos, kiharcol, kiszed, kiszorít, kiprovokál, ablézol (tájnyelvi), kihucsor (tájnyelvi)

keveredik

ige
 • kuszálódik, gubancolódik, bonyolódik, kavarodik
 • vegyül, elegyedik, elegyül, vegyődik (régies)
 • jut, kerül, vetődik
 • sodródik
 • elhányódik, elkallódik
 • támad, keletkezik

jóhiszemű

melléknév
 • naiv, hiszékeny, együgyű, gyanútlan, mit sem sejtő, jólelkű, nyíltszívű

körülzár

ige
 • körülvesz, körülölel, körülfog, körülhatárol
 • ostromol, megszáll, elzár, szorongat, bekerít, körülkerít

leadás

főnév
 • (szaknyelvi): átadás, labdaátadás, passz (bizalmas)

tizedes2

főnév
 • káplár (régies), kétcsík (szleng), dekás (szleng)
 • (régies): urasági inas, hajdú

hurkol

ige
 • csomóz, csomót köt, hurokra köt, csimbókot köt, bokrot köt
 • fon, sző
 • slingel

hordó

főnév
 • lajt, tartály

felhatalmazás, fölha

főnév
 • meghatalmazás, megbízás, jogosultság, illetékesség, jogkör, hatáskör, jogosítvány, engedély

ihlet1

főnév
 • sugallat, inspiráció, lendület, tűz, alkotóerő

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

lottyadt

melléknév
 • petyhüdt, ernyedt, lágy, elerőtlenedett, ványadt, fonnyadt, löttyedt, aszott
 • túlérett, lotyhadt, puha, szotyakos, lecses (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi)

áspis

főnév
 • (régies): áspiskígyó, vipera, pápaszemes kígyó

nagymértékben

határozószó
 • nagyon, rendkívül, kivált, főleg, módfelett, ugyan (régies), szerfelett, nagy fokban, fölöttébb, tetemesen, derekasan, roppantul, istenigazában, mérhetetlenül, alaposan, ugyancsak, irtóra (szleng)

megszállás

főnév
 • elözönlés, invázió, birtokbavétel, elfoglalás, gyarmatosítás, okkupáció (régies)

középérték

főnév
 • átlag, átlagérték, átlagos érték, középarányos, közép

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

megperzselődik

ige
 • megég, tüzet fog, megpörkölődik, megpirul, megbarnul (tájnyelvi), megpergelődik (tájnyelvi), rókát fog

közvélemény-kutatás

főnév
 • demoszkópia (idegen)

kihámoz

ige
 • kihüvelyez, hámoz, meghámoz, hánt, toklászol (tájnyelvi)
 • kibont, kifejt
 • megtud, kikövetkeztet, megfejt, megért

lankadt

melléknév
 • fáradt, ernyedt, kimerült, pilledt
 • lekonyult, lekókadt, hervadt

megsérül

ige
 • megsebesül
 • károsul, megrongálódik, tönkremegy