munkakönyv szinonimái

főnév
 • cselédkönyv (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

végigcsinál

ige
 • elvisel, elszenved, eltűr, kiáll, kibír, átmegy (valamin), keresztülmegy (valamin)
 • végrehajt, elvégez, megtesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a munkakönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mindenünnen

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

meghat

ige
 • megindít, megillet, megérint, elérzékenyít, meglágyít, ellágyít, könnyekre indít, szívébe markol (valakinek), afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megfog, megkap (bizalmas), megmozgat, megrendít, felkavar, részvétet kelt (valakiben), felzaklat, feldúl (választékos), megráz (választékos), emocionál (idegen)
 • elbűvöl

megdicsér

ige
 • elismer, kiemel, kitüntetésben részesít, megjutalmaz

lépked

ige
 • lép, lépdel, lépeget, lépik (tájnyelvi), megy, jár, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog

mos

ige
 • kimos, tisztít, lötyköl (bizalmas), kilötyböl (bizalmas), szapul (régies), tisztál (tájnyelvi), dörgöl, lötytötöl (tájnyelvi)
 • megmos, leöblít, lezuhanyoz, fürdet, füröszt, lecsutakol (bizalmas)(bizalmas)
 • menteget, véd, tisztáz
 • felmos, feltöröl, felsúrol, felsikál (bizalmas)
 • (pénzt): legalizál

nosztalgia

főnév
 • sóvárgás, vágyakozás, vágyódás, óhajtás, epekedés, kívánkozás, áhítozás
 • honvágy

középhullám

főnév
 • MW, medium wave (idegen)

környezet

főnév
 • környék, fekvés, hely, vidék
 • életfeltétel
 • barátok, ismerősök, társaság, követők, hívek
 • rokonság, szomszédság, atyafiság
 • atmoszféra, légkör, kör, miliő

ibolya

főnév
 • viola, görbeszuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): árvácska

kurjongat

ige
 • ricsajozik, hujjogat, kiabál, rikoltozik, csujogat (tájnyelvi), sikongat (tájnyelvi), kajdászik (tájnyelvi), kurjászik (tájnyelvi), kurjog (tájnyelvi), rivalkodik (régies)
 • ujjong

nyer

ige
 • megszerez, megkap, elér, hozzájut
 • győz, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, első lesz
 • tanul, profitál, gyarapodik, merít (valamiből), hasznosít, kap
 • (valamiből valamit): kivon, előállít, kiválaszt, kiold, kinyer

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

dugáru

főnév
 • csempészáru, feketeáru, zugáru, pult alatti áru, ciha (szleng)

ringló

főnév
 • ringlószilva, rengőszilva (tájnyelvi), ringalló (tájnyelvi)

pirítós

főnév
 • cigányrostélyos (tájnyelvi), piritós kenyér, toast

munkanélküliség

főnév
 • állástalanság, munkátlanság, foglalkozásnélküliség, kenyérgond (tájnyelvi)

militarizál

ige
 • felfegyverez

nekifog

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, elkezd, belekezd, belefog, hozzákészül, hozzálát, nekilát, munkához lát, nekiáll, nekikezd, nekidől (tájnyelvi), nekiesik, nekifekszik, nekifeszül, nekilendül, nekibuzdul, nekidurálja magát (bizalmas), nekirugaszkodik, nekiveselkedik, bedobja magát (tájnyelvi), nekigyürkőzik, nekiakaszkodik (tájnyelvi), nekifohászkodik, nekivág, hujázik (tájnyelvi), nekizándorodik (tájnyelvi), foglalkozni kezd (valamivel), rátér
 • (régies): ráfog (fegyvert), nekiszegez, megcéloz

pestis

főnév
 • dögvész, döghalál, dögmirigy (régies), csoma (régies), fekete halál (régies), mirigyhalál (régies)

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

megkaparint

ige
 • megszerez, megkap, megragad, hozzájut, kisajátít, lefoglal, elhappol (szleng), elmar, lecsap (valamire) (bizalmas), bitorol (régies), elhalábol (tájnyelvi), elhalámol (tájnyelvi), elhurkol (tájnyelvi), megkaparít (tájnyelvi), magához ragad, hatalmába kerít, szert tesz, lenyúl (szleng), elkajmóz (szleng)(valamiről)

népszerűsítő

melléknév
 • ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, propagatív (idegen)

pionír

főnév
 • úttörő, kezdeményező
 • élenjáró, előharcos
 • (régies): hidász, utász