terv szinonimái

főnév
 • cél, célkitűzés, elképzelés, elgondolás, koncepció, szándék, számítás, ötlet, idea, kitalálás, kiagyalás, agyszülemény
 • program, projektum (régies), projekt (idegen)
 • tervrajz
 • javaslat, javallat, kezdeményezés, indítvány, tervezet, propozíció (régies), tipp (bizalmas), elaborátum (idegen), vázlat, fogalmazvány, előszándék (tájnyelvi)
 • munkaterv, munkaprogram

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megvető

melléknév
 • lenéző, lekicsinylő, lebecsülő, fitymáló, lefitymáló, semmibe vevő, lekezelő
 • elítélő, lesújtó, elmarasztaló

gurigázik

ige
 • ide-oda görget, karikázik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tehet

ige
 • csinálhat, végezhet, intézhet, cselekedhet, művelhet, elkövethet
 • helyezhet, rakhat, pakolhat

szétnyom

ige
 • összenyom, ellapít, szétlapít, összelapít
 • eldörzsöl, szétdörzsöl
 • szétfeszít

szemölcs

főnév
 • bibircsók (tájnyelvi), lencse, verruca (szaknyelvi), bibircsó (tájnyelvi), borsóka (tájnyelvi)

smirgli

főnév
 • csiszolópapír, dörzspapír, csiszolóvászon
 • (szleng): újonc, kopasz (szleng)

tépdes

ige
 • szaggat, marcangol, rángat, ráncigál, cibál
 • mardos, furdal, kínoz, emészt, gyötör, esz

tranzakció

főnév
 • ügylet, pénzügyi művelet, hitelművelet, üzletkötés

rekonstruál

ige
 • helyreállít, helyrehoz, újjáalkot, újjáépít
 • restaurál
 • kikerekít, kiegészít

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

munkaidő

főnév
 • dologidő, munka, meló (szleng), melódia (szleng)
 • műszak

rézsút

határozószó
 • ferdén, rézsútosan, haránt (választékos), átlósan, lejtősen, csapinósan (régies), srégen (bizalmas), félszántúlag (tájnyelvi), kétszántúlag (tájnyelvi)

tulok

főnév
 • ökör
 • szarvasmarha
 • tökfilkó, tökfej, mamlasz

űrtartalom

főnév
 • térfogat, köbtartalom, volumen, befogadóképesség, kapacitás, kubatúra (régies)

iszonyú

határozószó
 • igen, nagyon, szerfölött, rendkívül

vízesés

főnév
 • zuhatag, zuhogó, zúgó (tájnyelvi), sellő (tájnyelvi), katarakta (régies), kaszkád (régies)

tessék-lássék I.

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, ímmel-ámmal, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), úgy-ahogy, nagyjából, tél-túl (tájnyelvi), felületesen, slendriánul

teáscsésze

főnév
 • teásbögre

tökéletesít

ige
 • továbbfejleszt, korszerűsít, jobbít, javít, csiszol, finomít, csinosít, cizellál
 • kiművel, palléroz (választékos), nemesít

visszamegy

ige
 • visszaballag, visszabattyog, visszabandukol, visszabaktat, visszakullog, visszakutyagol, visszacammog, visszamászik, visszadöcög, visszatántorog, visszatámolyog, visszasompolyog, visszasomfordál, visszatipeg, visszatotyog, visszaslattyog, visszalejt, visszagyalogol, visszautazik, visszafárad, visszavonul, visszatér
 • visszavezet, visszanyúlik, visszavisz
 • csökken, visszahúzódik, lelohad, lelappad (tájnyelvi), visszaesik, hanyatlik, redukálódik, alábbhagy
 • süllyed, alábbszáll, leszáll
 • felbomlik, szétmegy, meghiúsul

tipográfia

főnév
 • (szaknyelvi): könyvnyomtatás, nyomtatás, nyomdászat

színarany

főnév
 • sárarany (régies)
 • (jelzőként): színtiszta, igaz

törött

melléknév
 • csorba, repedt, sérült, tört, töredezett, csonka, csonkított, zúzott, hibás, csempe (tájnyelvi)
 • (hang): fátyolos, halvány, erőtlen, színtelen
 • (szín): áttört, zavaros, fénytelen
 • kimerült, fáradt, törődött, megviselt

vitriolos

melléknév
 • mérges, gyilkos, maró, megsemmisítő