köldök szinonimái

főnév
 • púp (tájnyelvi), burik (tájnyelvi), melleszája (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): facsap, ék, pecek, tipli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tolerancia

főnév
 • türelem, türelmesség, béketűrés
 • (szaknyelvi): ellenállóképesség
 • (szaknyelvi): tűrés, tűréshatár

sajtótudósító

főnév
 • tudósító, kiküldött tudósító
 • hírlaptudósító
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köldök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kolomp

főnév
 • harang, csatrang (régies), kongó (tájnyelvi), csengő (régies), csörgő (régies)

kétely

főnév
 • kétség, aggály, szkepszis (idegen), skrupulus, gyanú, gyanúper, bizonytalanság, habozás, tétovázás, kétkedés, tamáskodás, kételkedés
 • hitetlenkedés, bizalmatlanság

képesít

ige
 • jogosít, feljogosít, kvalifikál, (tudományos fokozatra vagy egyetemi magántanárságra) habilitál (idegen)

izgága

melléknév
 • izgő-mozgó, nyugtalan, nyughatatlan, fészkelődő, izgékony, idegember, zaklatott, nyüzsgölődő (régies)
 • kötekedő, akadékoskodó, okvetetlenkedő, kötözködő, civakodó, összeférhetetlen, veszekedős, kötölőzködő (tájnyelvi), aggancsos (tájnyelvi), gurbáncsos (tájnyelvi), zakotás (tájnyelvi), kekeckedő (szleng)
 • (régies): bolond, bolyóka (tájnyelvi)

korlát

főnév
 • sorompó, kerítés, sövény, válaszfal
 • mellvéd, balusztrád (szaknyelvi), könyöklő, karfa, támla
 • akadály, gát, fék, béklyó
 • megkötés, megszorítás

különb

melléknév
 • jobb, kiválóbb, értékesebb, előnyösebb, vonzóbb, derekabb, rendesebb, felsőbb rendű, magasabb rendű

termálfürdő

főnév
 • melegfürdő, gyógyfürdő, hévíz (régies), hévfürdő (régies)

hóka I.

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

higany

főnév
 • mercurium (szaknyelvi), hydrargyrum (idegen), kéneső
 • (szleng): áruló, besúgó

fejlett

melléknév
 • érett, erős, erőteljes, izmos, megtermett
 • gömbölyded
 • kapitális (vad)
 • kidolgozott, csiszolt, kiforrott, magas színvonalú, tökéletesített, érett
 • kifejlődött, kibontakozott

humorizál

ige
 • tréfálkozik, viccelődik, élcel, élceskedik, mókázik, bolondozik, poénkodik (bizalmas)

lamentál

ige
 • sopánkodik, siránkozik, kesereg, panaszkodik
 • lármázik
 • (tájnyelvi): morfondíroz, ellenkezik

lesújt

ige
 • lecsap
 • letaglóz, leterít, földhöz vág, földhöz csap, földhöz teremt, affligál (idegen)
 • kimér, rámér
 • megbüntet, porig aláz
 • megrendít, letör, lever, elszomorít, elkeserít, összetör, bánt, porig sújt, kedvét szegi, megdöbbent, megráz, megsemmisít, deprimál, elkedvetlenít, lehangol, elcsüggeszt

apad

ige
 • süllyed, hüttyed (tájnyelvi), szállad (régies)
 • fogy, fogyatkozik, csökken, kevesbül, kevesbedik
 • (választékos): alábbhagy, alábbszáll, mérséklődik, lohad, csillapodik, csitul, megcsappan

mozgósítás

főnév
 • agitáció (idegen), mobilizálás (idegen), felhívás, buzdítás
 • behívás, besorozás, toborzás (régies), hadra hívás (választékos)

megközelít

ige
 • közelít, közeledik, odamegy, melléáll, odahúzódik, hozzáférkőzik (választékos), közeleg, súrol, becserkész (bizalmas), megcserkél (tájnyelvi)
 • utolér, elér
 • megkörnyékez, csábít, kerülget, környez (választékos), rástartol (szleng)
 • vetekedik (valamivel)

költött

melléknév
 • kitalált, képzelt, elképzelt, képzeletbeli, fiktív, képletes, kigondolt, kieszelt
 • képzelet szülte, kifundált (bizalmas), fingált (régies), koholt, kiagyalt, alaptalan, állítólagos, fals, hamis, valótlan

kocsi

főnév
 • gépkocsi, személyautó, autó, taxi, tragacs (szleng), járgány (bizalmas)
 • (bizalmas): autóbusz, trolibusz, troli (bizalmas)
 • villamos, tuja (szleng), sárgaság (szleng), zötyögő (szleng)
 • hintó, fogat
 • szekér
 • fiáker, konflis
 • vagon

köztársaság

főnév
 • respublika (régies)

megidéz

ige
 • odarendel, beidéz, hívat, behívat, elhívat, magához kéret, törvény elé idéz, becitál
 • megjelenít, megelevenít, felelevenít, előhív, életre hív, felidéz, előhí (régies)

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)

kézirat

főnév
 • manuscriptum (idegen)
 • kódex (szaknyelvi)

kulimász

főnév
 • kocsikenőcs, kalamász (régies), kerékkenő (régies)
 • kenőcs, kátrány, szurok
 • maszat, pép
 • kutyaszorító, kínos helyzet, zavaros helyzet, kalamajka, slamasztika, baj, szégyen, gyalázat

megkísérel

ige
 • próbál, megpróbál, kipróbál, megpróbálkozik, tesz egy próbát, belefog, belebocsátkozik, megkockáztat, ízlel (régies), megvizsgál (régies), megkísért (régies), kísérletet tesz(valamivel)