mozgósítás szinonimái

főnév
 • agitáció (idegen), mobilizálás (idegen), felhívás, buzdítás
 • behívás, besorozás, toborzás (régies), hadra hívás (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsánerkép

főnév
 • életkép

szó

főnév
 • címszó
 • kijelentés, mondanivaló
 • mondás, mondat
 • beszéd
 • beszélés
 • élőszó
 • beszélgetés, társalgás, tárgyalás, vita, megbeszélés
 • felszólalás, hozzászólás
 • beleszólás, befolyás, tekintély
 • ígéret, becsületszó
 • kifejezés, szókapcsolat, szóalak, szóhasználat
 • (tájnyelvi): hang, beszédhang, énekhang
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mozgósítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mikró

főnév
 • mikrohullámú sütő

meggebed

ige
 • (durva): megdöglik (durva), meghal, elvész, megtikkan (tájnyelvi), felfordul (durva), kipurcan (szleng)
 • (tájnyelvi): elfárad, kimerül, ellankad, eltikkad
 • (tájnyelvi): megmerevedik, megfagy, meggémberedik
 • (tájnyelvi): megduzzad, megdagad, megvetemedik

megbízik

ige
 • ráhagyatkozik, bizalmat előlegez, bizalommal van, bizalommal viseltetik, bízik (valakiben), bizalmat érez, hisz (valakinek)

lencse

főnév
 • (fényképezőgépé) objektív, optika
 • szemlencse
 • anyajegy, (arcon) szépséglencse (régies)
 • szemölcs, bibircsók

mond

ige
 • kifejez, közöl, kijelent, állít, szól, nyilatkozik, beszél, említ, kifejt, előhoz, felhoz (bizalmas), szpíkel (bizalmas), hadovál (szleng), pofázik (durva)
 • előad, szaval, énekel, regél, mesél, gajdol (pejoratív)
 • (vminek, vmilyennek): nevez, nyilvánít, vall, értékel, titulál
 • kifejez, tükröz, ábrázol, leír

nevez

ige
 • nevet ad, keresztel, elnevez
 • szólít, hí (régies), hív (valaminek), címez, nevén szólít
 • mond, titulál, jelöl, minősít
 • benevez, jelentkezik, pályázik, indul, startol (bizalmas)

közállapot

főnév
 • közélet, társadalmi-gazdasági viszonyok

könyöradomány

főnév
 • alamizsna (választékos), adomány, segély, juttatás

huta

főnév
 • kemence, olvasztókemence, kohó, vasolvasztó, vaskohó, üveghuta

kulák

főnév
 • nagygazda, zsírosparaszt, gazdag paraszt

nyaláb

főnév
 • köteg, csomó, csokor, kéve, bála, marok (tájnyelvi), halmaz, fasciculus (szaknyelvi)
 • csomag, paksaméta (bizalmas), bengyele (tájnyelvi), cucolék (tájnyelvi), kupac, halom, rakás

orozva

határozószó
 • orvul, alattomban, titokban, titkon, rejtve, lopva, suttyomban, észrevétlenül

dörömböl

ige
 • zörög, dobol, kopog, zörget, dörömböz (tájnyelvi), zörömböl (régies), kopogtat, kocog, dörget (tájnyelvi), dübögtet (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): dorombol

rezesbanda

főnév
 • fúvószenekar, fúvóbanda (tájnyelvi), burgelbanda (tájnyelvi)

pillanatfelvétel

főnév
 • momentfotográf (régies)

muhar

főnév
 • gyom, gaz, dudva, bojtorján, mohar (tájnyelvi), paraj (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi), burján (tájnyelvi)

mézes

melléknév
 • megmézezett, édesített, cukros, édes, mézédes
 • ragadós, tapadós
 • mézesmázos, édeskés, csöpögős, émelygős, szirupos, nyájas, hízelgő

nedves

melléknév
 • átnedvesedett, átázott, átitatódott
 • izzadt, verítékes, verejtékes
 • vizes, vizenyős, nyálas, ázott, latyakos (bizalmas), lucskos, sáros, lecskes (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), csatakos
 • harmatos
 • nyálkás
 • könnyes
 • (időjárás): csapadékos, esős, párás, nyirkos

per1

főnév
 • pör, pereskedés
 • (régies): perlekedés, vitatkozás, vita, veszekedés, civódás, perpatvar

műértő II.

főnév
 • szakértő, szakember, mester, specialista, profi (bizalmas), connaisseur (idegen), kenner (idegen)
 • műbíráló, kritikus, recenzens (szaknyelvi)

meghúzódik

ige
 • megfeszül, megrándul
 • megnyúlik, megvékonyodik, elvékonyodik
 • megbújik, elrejtőzik, meglapul, lapít, lapul, rejtőzködik, összehúzza magát, megbúvik (régies), gunnyaszt, sunyorog (tájnyelvi), kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuttog (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi)
 • meghúzza magát, bevackol (bizalmas), dekkol (szleng)

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

piedesztál

főnév
 • talapzat, posztamentum (szaknyelvi), posztamens (szaknyelvi), oszlopszék
 • magaslat, emelvény