békegyűlés szinonimái

főnév
 • béketárgyalás, békekonferencia, békeértekezlet, békekongresszus, béketalálkozó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megelőzés

főnév
 • prevenció (idegen), óvintézkedés, elővigyázatosság, védekezés, megakadályozás, meggátlás, elhárítás

frissítő II.

főnév
 • üdítőital, üdítő, innivaló
 • (régies): harapnivaló, uzsonna
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a békegyűlés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bánt

ige
 • bántalmaz, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, sérteget, gúnyol, heccel, inzultál, gonoszkodik, komiszkodik
 • háborgat, háborít, zaklat, nyaggat, nyüstöl (bizalmas), abajgat, idegesít, bosszant, ingerel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), molesztál
 • piszkál, fogdos
 • elkedvetlenít, lehangol, elkomorít, elcsüggeszt, keserít, fáj, szomorít, aggaszt
 • gyötör, kínoz
 • irritál, izgat, nyugtalanít

alkotó II.

főnév
 • teremtő, kreátor, Isten
 • feltaláló, kitaláló, géniusz
 • művész, szerző, komponista
 • alkotóelem, elem, alkotórész, összetevő, komponens (szaknyelvi)

aktus

főnév
 • cselekedet, cselekvés, tett, eljárás, művelet
 • közösülés, szeretkezés, koitusz (szaknyelvi), dugás (szleng), kefélés (szleng), baszás (durva)
 • (régies): felvonás

befed

ige
 • betakar, letakar, beborít, elfed, lefed, beterít, beburkol, befedez (régies)
 • belep, ellep, benő, elborít

biblia

főnév
 • szentírás, az Írás, a könyvek könyve, a kinyilatkoztatás, Septuaginta, Vulgata, Ó- és Újszövetség, Ó- és Újtestamentum
 • alapmű

kereső I.

melléknév
 • fürkésző, figyelő, kutató, vizsgálódó, kutati-fiteti (tájnyelvi), kutakodó (tájnyelvi)
 • válogató, szelektáló
 • foglalkoztatott, pénzkereső

biztosít

ige
 • ad, juttat, megad, nyújt, szolgáltat, garantál, kezeskedik (valamiről), fedez
 • lefoglal, leköt, rezervál
 • megőriz, megóv, oltalmaz, véd, védelmez, őriz, asszekurál (idegen, régies)
 • biztosítást köt (valamire)
 • (valakit valamiről): bizonygat, erősítget, kezeskedik (valamiről)

bűvészkedik

ige
 • zsonglőrködik, varázsol, elvarázsol
 • ügyeskedik, mesterkedik, ámít

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág

doktorátus

főnév
 • doktori cím, doktori fokozat
 • doktori szigorlat

bekeretez

ige
 • berámáz, keretbe foglal, rámába foglal

bálna

főnév
 • cet, cethal (tájnyelvi)

besuszterol

ige
 • (bizalmas): beiktat, beprésel, beerőltet, benyom, begyömöszöl, becsempész, becsúsztat

dili

főnév
 • bolondság, bolondéria, agybaj (bizalmas), elmebaj, őrület, rögeszme, szeszély, hóbort, mánia, rigolya, vesszőparipa, bogár, rapli (bizalmas), hepp (szleng), hobbi
 • (szleng): buli (bizalmas), parti (bizalmas), csíny, móka, tréfa

belenyugszik

ige
 • beletörődik, elfogad, eltűr, beleegyezik, megbékél (valamivel), megbékül, megnyugszik (valamiben), megadja magát (valaminek), napirendre tér (valami fölött), túlteszi magát (valamin)

állomásépület

főnév
 • állomás, vasútállomás, vasúti épület, indóház (régies)

betolakodik, betolak

ige
 • befurakodik, benyomul, benyomakodik, behatol, betör, berohan, beront, benyuródik (tájnyelvi)
 • beszemtelenkedik, beorcátlankodik (választékos), belopakodik, besompolyog, bepofátlankodik (durva), beszemétkedik (durva), beveszi magát, befészkeli magát

dobbant

ige
 • toppant, dobbint (tájnyelvi), dübbent (tájnyelvi)
 • (szleng): távozik, elmegy, megszökik, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), olajra lép (szleng), meglóg (bizalmas), megpattan (szleng)
 • disszidál, emigrál