goromba szinonimái

melléknév
 • durva, kíméletlen, modortalan, erőszakos, bárdolatlan, faragatlan, neveletlen, nyers, paraszt, udvariatlan, otromba, ledorongoló, ordináré, bumfordi (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), közönséges, útszéli, csiszolatlan, darabos, pórias (régies), ripők (régies), pallérozatlan, illetlen, tapintatlan, bugris, barbár, bunkó, vulgáris, indiszkrét (választékos), ildomtalan (tájnyelvi), parlagi, barátságtalan
 • (tájnyelvi): érdes, durva tapintású
 • (régies): oktalan, meggondolatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fregoli

főnév
 • ruhaszárító
 • átváltozó művész
 • (jelzőként): kifordítható (kabát)

teasütemény

főnév
 • aprósütemény, keksz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a goromba szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fütyöl, fütyül

ige
 • fütyörészik, füttyent, futyul (tréfás), fütyít (tájnyelvi), fütykál (tájnyelvi), fütyörékel (tájnyelvi)
 • sípol Sz: fütyül, mint a rigó
 • énekel, dalol, hangicsál (régies), csiripel, csicsereg
 • (szél): sivít, süvít, zúg, süvölt
 • (valakire, valamire): lesajnál, lenéz, lekicsinyel, keresztülnéz (valakin), ignorál (idegen), negligál (idegen) Sz: levegőnek tekint, semmibe vesz, kutyába sem vesz (valakit), ügyet sem vet (valamire), fittyet hány, elengedi a füle mellett, a füle botját se mozgatja rá; rá se ránt; rá se hederít; le se szarja; rá se bagózik; rá se köp(valakire)

feloldozás, föloldoz

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)

felfelé, fölfelé

határozószó
 • fel, magasba, égnek, ég felé

érdemesít

ige
 • (valamire): méltat, tart

gerelyvetés

főnév
 • gerelyhajítás, gerely

hajmeresztő

melléknév
 • rémületes, hátborzongató, borzalmas, borzasztó, megrázó, vérfagyasztó, hallatlan, hihetetlen, szörnyű, irtózatos, félelmetes, rettenetes, rémes, megdöbbentő, elképesztő, ijesztő, iszonyatos

összesség

főnév
 • teljesség, együttes, összeg, summa (bizalmas)

elkallódik

ige
 • elvész, elveszik, eltűnik, lába kel, elkeveredik, elhányódik
 • (tehetség): elsikkad, veszendőbe megy, elzüllik

elfárad

ige
 • kimerül, elgyengül, ellankad, elpilled, elernyed, elcsigázódik, elbágyad, eltörődik, kifullad, meggebed (tájnyelvi), eltikkad
 • elkopik, elhasználódik
 • (választékos): elmegy, odafárad

belenyúlik

ige
 • beleér, belelóg
 • eltart (valameddig), elhúzódik (valameddig)

elolt

ige
 • kiolt, elfúj, elfojt, lelocsol, (cigarettát) elnyom, (lámpát) lecsavar, befojt (tájnyelvi), elalít (tájnyelvi)
 • (villanyt) lecsavar, lekapcsol, kikapcsol
 • (régies, választékos): megöl, meggyilkol

hallószerv

főnév
 • fül

helytáll

ige
 • kitart, küzd, megállja a helyét, állja a sarat, kiállja a próbát, elvisel, elbír, kitesz magáért, bírja idegekkel, bírja cérnával (szleng) Sz: lyukra áll; ember a gáton
 • jótáll, felel, kezeskedik, kiáll (valakiért)
 • megfelel a valóságnak

kétségbe esik

ige
 • aggódik, összeomlik, kesereg, elcsügged, gyötrődik, elkeseredik, elkedvetlenedik, elszomorodik, letörik, desperál (idegen)

iszap

főnév
 • sár, üledék, latyak, posvány, salak, dágvány (tájnyelvi)
 • seprő, alj, csapadék (szaknyelvi), maradvány (szaknyelvi), reziduum (szaknyelvi)

gőgicsél

ige
 • gagyog, gügyög, gagyatol (régies), dödög (tájnyelvi), csácsorog (tájnyelvi)

fülledt

melléknév
 • romlott, erjedt, dohos, poshadt, búszos (tájnyelvi), fojtós (tájnyelvi)
 • áporodott, levegőtlen, tikkasztó, fullasztó, fojtott, fojtó, rekedt (régies), rekkenő, nyomasztó

gyújtás

főnév
 • indítás, működtetés

írástudó II.

főnév
 • deák (régies)
 • értelmiségi, intellektuell
 • irodalmár, literátus (régies)

gusztustalan

melléknév
 • utálatos, undorító, undort keltő, visszataszító, taszító, ellenszenves, gyűlöletes, ocsmány, förtelmes, ízléstelen, visszatetsző, étvágyrontó

felsóhajt, fölsóhajt

ige
 • feljajdul, felfohászkodik (régies), felnyög
 • fellélegzik, megkönnyebbül

hadgyakorlat

főnév
 • hadmozdulat (régies), manőver, harcjáték (régies), gyaksi (szleng)

ispotály

főnév
 • kórház, gyógyintézet, betegház (régies), ispita (régies)
 • (tájnyelvi): szegényház (régies), menhely (régies)